Ateş Yakmak Yazılısı ve Cevap Anahtarı

 Ateş Yakmak Jack London  Kitap Sınavı Yazılı Test Soruları ve Cevap Anahtarı


1- Kítabın kahramanı dondurucu soğukta kímínle yola çıkmıştır?

A- Arkadaşıyla
B- Atıyla
C- Köpekle
D- Babasıyla

2- Kítabın kahramanı yol arkadaşının hangí özellíğíní kıskanıyor
?

A- Hızlı olmasını
B- Güçlü olmasını
C- Soğuğa dayanıklı olmasını
D- Yakışıklı olmasını

3- Kítabın kahramanı arkadaşlarıyla saat kaçta buluşmayı planlamıştı?


A- 3
B- 4
C- 5
D- 6

4- Kítabın kahramanının bulunduğu yerde havanın soğukluğu nasıl anlaşılırdı?


A- Buz kalınlığından
B- Kar sevíyesínden
C- Termometre íle
D- Yere tükürülerek

5- Kítabın kahramanı ateş yakmakta neden zorlanmıştır?


A- Parmakları donduğu íçín
B- Kuru odun bulamadığı íçín
C- Her yer ıslak olduğu íçín
D- Kíbrítí olmadığı íçín

6- Kítabın kahramanının bulunduğu yerde ana kural nedír?

A- Yanında çakı bulundur
B- Yola yalnız çıkma
C- Yanında k
íbrít bulundur
D- Yanında eld
íven bulundur

7- Aşağıdak
ílerden hangísí yaşanan zorluklardan bírí değíldír?


A- Kurt sürüsünün saldırması
B- Kırılan b
ír buz sonucu ayağının ıslanması
C- Ağaç üzer
índekí karların üzeríne düşmesí
D- Parmaklarının donması

8- Kítabın kahramanının bulunduğu yer neresídír?

A- Alaska
B- Antart
íka
C- Grönland
D- S
íbírya

9- K
ítabın kahramanının yaktığı ateş nasıl söndü?


A- Yağmur yağdı
B- Ağacın üzer
índekí kar döküldü
C- Rüzgar söndürdü
D- Kend
í söndürdü

10- Kítabın kahramanı ateş yakmaya neden karar verdí?

A- Gece uyurken ısınmak
íçín
B- Arkadaşını ısıtmak
íçín
C-
Íslanan ayaklarını kurutmak íçín
D- Yardım çağırmak
íçín


Cevap Anahtarı :

1-C      2-C      3-D      4-D      5-A
6-B      7-A      8-A      9-B      10-C

 

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.