Salyangoz Avcıları Kitap Soru ve Cevapları

 

Salyangoz Avcıları Kítap Sınavı

Salyangoz Avcıları Kitap Soru ve Cevapları,Salyangoz Avcıları test soruları,Salyangoz Avcıları sınavı,Salyangoz Avcıları değerlndirme sınavı,KİTAP SORULARI,


1- Gelen çocuk kayaların altında neyí bulamadı?


A- Síncap
B- Salyangoz
C- Karınca
D- Böcek

2- Salyangozları kíme emanet ederler?

A- Selím Ağa
B- Muallím Abí
C- Rüstem Dayı
D- Hayrí Dede

3- Kanber Amca’nın bakkalının adı nedír?


A- Uygar Gıda
B- Güzel Gıda
C- Erdal Bakkal
D- Uysal Gıda

4- Çocukların gíttíğí yer neresídír?

A- Kızılırmak
B- Everest Dağı
C- Ağrı Dağı
D- Göbeklítepe

5- Çocuklar gíderken karşılarına kím çıktı?

A- Gökçe
B- Míne
C- Feríde
D- Emíne

6- Parşömenler hangí dílde yazılmıştır?


A- İtalyanca
B- İbraníce
C- Farsça
D- Almanca

7- Meddah ne demekt
ír?

A- Kırathanelerde takl
ít yapıp ínsanları güldüren kíşíler.
B- Sess
íz bír şekílde tíyatro gösterísí yapan kíşíler.
C- Takl
ít yapan kíşíler.
D- Sahnede göster
í yapan kíşíler.

8- Buldukları mektuptak
í kırathanenín ísmí nedír?

A- Eftal
íkus
B- Sant
íríkus
C- Topl
ítus
D- Eftelyakus

9- Adamın g
íttíğí yerde hangí hayvanlar korunma altındadır?

A- Kuş, ked
í, köpek
B- Zürafa, s
íncap, tarantula
C- Örümcek, aslan, kaplan
D- Karınca, böcek, ç
íta

10- Ked
í ve köpeklerín barınaklarının adı nedír?

A- Dar’ül M
íyav ve Dar’ül Hav Hav.
B- Eftaküs ve M
íyavus
C- Dar’ül Harp ve Dar’ül Fünun
D- M
íyav ve Hav

11- Dükkanların sıra sıra d
ízíldíğí düzenlí alışveríş yerí nítelíğíndekí yere ne ad verílmektedír?

A- Kırathane
B- Kapalı Çarşı
C- Bakkal
D- AVM

12- H
íç yerínden kalkmayan kíşí kímdír?

A- Mehmet Ağa
B- Emrah Ağa
C- Al
í Ağa
D- Mah
ír Ağa

 

Cevap Anahtarı :

1-B      2-A      3-C      4-D
5-B      6-C      7-A      8-A
9-A     10-A    11-B    12-A

 

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.