Yaban Kitabı 25 Soru ve Cevapları

YABAN KİTABI HAKKINDA 25 SORU VE CEVAPLARI

 

 1. Romanın konu olduğu  köy nasıl bir yerdir?

Yaban romanının konusu Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’da Porsuk Nehri çevresindeki küçük bir köyde geçer. Köy son derece bakımsız, unutulmuş bir virane halindedir.

2. Ahmet Celal'in yaban olarak tanınmasının nedeni  nedir?
Köylü zihniyetine her açıdan uzak hareket etmesi, fikirlerinin köylülerin çoğuyla bağdaşmaması ve İstanbullu olması.

3.Ahmet Celal kimin davetiyle köye gider?
Emrindeki bir asker olan Mehmet Ali’nin davetiyle köye gider?

4. Mehmet Ali nasıl biridir?
Mehmet Ali, görevini yapmış, terhis edilmiş ve tekrar askere gitmekten korkan bir köy insanıdır

5. Mehmet Ali’nin annesinin adı nedir?
Zeynep’dir

6. Zeynep Kadın nasıl birisidir?
Çalışkan ekmeğini taştan çıkaran bir kadındır.

7.Kitabın ana fikri?
Köylü ve kentli yaşam tarzının ve zihniyetinin farklarını ortaya koyup bir çeşit eleştiri yapmak.

8.Salih Ağa’nın kişisel özellikleri?
Salih Ağa, yeri geldiğinde elinde avucunda her ne varsa düşman askerine vererek çıkar sağlamayı düşünen, çıkarcı ve para düşkünü bir toprak ağasıdır. Sinsi, üç kağıtçı, umursamaz, iki yüzlü.

 

 

9. Mehmet Ali’nin kardeşinin adı nedir ve nasıl biridir?
İsmail’dir. Koşullar nedeniyle okuyamamış bir köylüdür.

10. Köylü Kurtuluş Savaşı’na niçin kayıtsız kalır?
Cahilliğinden kayıtsız kalır. Önem vermez

11. Kitapta Anadolu kadının kim temsil eder?
Zeynep Kadın

12. Emine niçin Mehmet Celal ile evlenmez?
Onu yaban gördüğünden

13. İmam nasıl birisidir?
İmam, zaten kendini bir kul olarak görmekten kurtulamamış köylüyü Salih Ağa ile birlikte hurafelerle kandıran birdin görevlisidir.

14. Bekir çavuş nasıl bir insandır?
Bekir Çavuş, askerliğini yapıp bitirip bütün heyecanını kaybeden, köy rutinine kapılıp yaşayan biridir

 

 

15. Ahmet Celal yazdığı not defterini kime bırakır?
Emine’ye bırakır.

16. Roman hangi edebi türün özelliklerine uygun olarak yazılmıştır?
Anı türüne uygun yazılmıştır.

17. Romanda olayların geçtiği köyün adı nedir?
Köyün adı verilmemektedir

18. Ahmet Celal’in rütbesi nedir?
Yüzbaşı

19. Ahmet Celal hangi sosyal sınıfı temsil eder?
Aydın, okumuş sınıfı temsil eder.

20. Roman kahramanlarından Cennet nasıl bir kadındır?
Namusuna dikkat etmeyen bir kadındır

21. Eserin adıyla konusu arasında bir benzerlik var mı?
Bu romanın adıyla konusu arasında çok kuvvetli bir benzerlik vardır. Çünkü köylüler Ahmet Celâl’i bir “yaban” olarak görmektedirler.

22. Romanda olaylar hangi yıllar arasında geçmektedir?
Yaban’da olaylar I. Dünya Savaşı’nın bitiminden (1918) Sakarya Zaferi’nin kazanılış tarihi olan 1922’ye kadar zamanda geçer.

23. Romana göre köylülerin temizlik anlayışı nasıldır?
Köylüler temizliğe dikkat etmemektedir. Porsuk çayının pisliği üzerinden de bu vurgulanmaktadır.

 

24. Romanın ana düşüncesi nedir?
Cehaletin insanların başına çok kötü işler açabileceği ve cahil kalmış insanların sağlıklı düşünemeyeceği vurgulanmıştır. Öyle ki bu durum milli duyguları dahi köreltebilmektedir.

25. Romanda yardımcı kahramanlar kimlerdir?
Bu ana tiplerin yanında yardımcı kişilerde vardır. Bunlar; Emeti Kadın, oğlu Küçük Hasan, Mehmet Ali’nin kardeşi İsmail, Bekir Çavuş vb.dir. Bu tipler üzerinde fazla durulmamıştır.

 

Share:

3 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.