İçimizdeki Şeytan Kitap Soruları ve Cevapları

İçimizdeki Şeytan Kitap Soruları ve Cevapları

İçimizdeki Şeytan yazılı soruları,İçimizdeki Şeytan sınav soruları,İçimizdeki Şeytan kitabıyla ilgili test ve cevap anahtarı,İçimizdeki Şeytan soruları,KİTAP SORULARI,

 1) Aşağıdakilerden hangisi eserde geçen kahramanlardan biri değildir?


A) Galip Efendi
B) Nihat
C) Ömer
D) Muazzez
E) Bedii

2) Eserin  kahramanlarından Ömer’i nasıl betimlenmiştir?

A) Şişmanca, açık kumral saçlı, beyaz yüzlü ve yakışıklı bir delikanlı
B) Ufak tefek, zayıf ve soluk yüzlü bir delikanlı
C) Sarı benizli, nahif fakat kuvvetli ve dayanıklı bir delikanlı
D) Babacan, gün görmüş, dürüst bir bey
E) Sarhoş, genellikle ahlak dışı işlere bulaşan, yeleğinde daima yarım okkalık gümüş bir köstek takılı olan bir delikanlı

3) Eserde  hangi görüşün eleştirisini yapmıştır?

A) Osmanlıcılık
B) Batıcılık
C) Turancılık
D) Cumhuriyetçilik
E) İslamcılık

4) Ömer ile Macide karakterleri ilk kez  nerede karşılaşmışlardır?

A) Akrabalarının evinde
B) Konservatuarda
C) Sahilde
D) Darülfünunda
E) Kadıköy – Köprü vapurunda
Report this ad

5) Macide, hangi müzik aletini çalabilmektedir?

A) Keman
B) Saz
C) Piyano
D) Saksafon
E) Flüt

6) Eserin 
kahramanlarından Macide, ilk aşkı ve aynı zamanda bir zamanlar muallimi olan Bedri ile yıllar sonra nerede karşılaşır?

A) Hikmet Bey’in düzenlediği saz gecesinde
B) Konservatuarda piyano çalarken
C) Ömer’in arkadaşlarıyla yemek yerken
D) Ömer’in çalıştığı postaneyi ziyarete gittiğinde
E) Bedri onu arar, bulur.

7) Eserin kahramanlarından Macide ile Ömer evlenmeye nasıl karar vermişlerdir?

A) Ömer, Macide’ye aşkını söyleyip evlilik teklif etmesiyle
B) Görücü usulüyle
C) Macide’nin kaldığı evde gururunun kırılması ve evi terk etmesiyle
D) Macide’nin paraya ihtiyacı olmasından dolayı
E) Toplum baskısından kurtulmak için

8) Eserin kahramanlarından Ömer, parasızlığın canına tak etmesiyle ne yapmıştır?

A) Çalıştığı postanenin kasasından para çalar.
B) Gururunu hiçe sayıp Macide’nin  aşkı olan Bedri’den borç ister.
C) Darülfünundaki arkadaşlarıyla kumar oynamaya başlamıştır.

D) Postanenin veznedarını tehdit ederek  para alır.

E) Darülfünunu bırakıp iki işte birden çalışmaya başlar.


9) Kitabın sonu nasıl biter?


A) Macide ile Ömer’in çocukları olmuş ve çok mutlu yaşamışlardır.
B) Ömer artık kişiliğini değiştirmeye karar verir ve çok sevdiği Macide’yi Bedri’ye emanet edip onu yalnız bırakmamasını söyler.
C) Ömer, Macide’yi terk edip eski kız arkadaşı Ümit ile beraber yaşamaya başlar.
D) Macide, her şeyi İstanbul’da geride bırakarak memleketi Balıkesir’e geri döner.
E) Macide, Bedri ile kaçar ve Ömer buna dayanamayıp intihar eder.

10) Eserin kahramanlarından Macide’nin kız talebe arkadaşları, mektebine sonradan gelen musiki muallimi Bedri Bey’in hangi özelliğinden dolayı alaya almışlardır?

A) Uzun boylu olması nedeniyle
B) Yuvarlak çehreli olması nedeniyle
C) Yüzünde hep gülen bir ifade olması nedeniyle
D) Kısa saçlı olması nedeniyle
E) Genç olması nedeniyle

11) Eserin kahramanlarından Mektep müdürü ve talebelerin, Bedri Bey ve Macide’yi suçlayıp ayıpladıkları olayın aslı neydi?

A) Bedri Bey’in Macide’yle bir alakasının bulunması

B) Bedri Bey’in annesine yazdığı mektubu Macide’ye verip postaneye iletmesini istemesi
C) Bedri Bey’in Macide’ye karşı gösterdiği ilginin fazla olması
D) Bedri Bey’in mektubu Macide’ye yazması
E) Macide’nin Bedri Bey’e olan ilgi ve alakası

12) Eser hangi bakış açısıyla anlatılmıştır?

A) Üçüncü  şahıs ağzıyla tanrısal bakış açısı
B) Birinci  şahıs ağzıyla kahraman bakış açısı
C) Birinci  şahıs ağzıyla gözlemci bakış açısı
D) Üçüncü  şahıs ağzıyla gözlemci bakış açısı
E) Çoğulcu bakış açısı

13) Eserin kahramanlarından Ömer, Macide’ye nerede ilan-ı aşk etmiştir?


A) Konservatuvarda
B) Emine Teyze ve Galip Amca’nın evinde
C) Vapurda
D) Bakırcılar’da
E) Konservatuvardan Emine Teyze’nin evine giderken yol üstünde…

14) “Böyle bir geceyi bütün varlığımızla içemeyişimizin sebebi…”
 Buna göre bu cümle nasıl bitmektedir?


A) birbirimize kavuşamamış olmamızdır.
B) karanlığın bize hissettirdiği hüzündür.
C) gecenin bizde oluşturduğu derin düşüncelerdir.
D) kafamızı birçok saçma şeylerin doldurmuş olmasıdır.
E) kalplerimizin arasında oluşan uzaklıktır.

15) Eserin kahramanlarından Macide’nin, Emine Hanım’ın evini terk ederken basamaklarda gördüğü, onu bekleyen kişi kimdir?

A) Nihat
B) Ömer
C) Bedri
D) Macide’nin annesi
E) Macide’nin ablası
Cevap Anahtarı :

1-D      2-A      3-C      4-E      5-C
6-A      7-C      8-D      9-B     10-C
11-B   12-A    13-E    14-D    15-B

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.