Cezmi Namık Kemal 15 Test ve Cevap Anahtarı

Cezmi Namık Kemal 15 Test ve Cevap Anahtarı

 1) Aşağıdakilerden hangisi “Cezmi” eserinin kahramanlarından biri değildir?


A) Adil Giray
B) Perihan
C) Cezmi
D) Mustafa Paşa
E) Sıtkı Bey

2) Cezmi hangi sporda ustadır?

A) Kılıç
B) Yüzme
C) Güreş
D) At ( cirit ) ve okçuluk
E) Maraton

3) Cezmi eserinin kahramanlarından hangisi romanın sonunda ölmez?


A) Begüm Şehriyar
B) Cezmi
C) Adil Giray
D) Perihan
E) Şah Tahmasp

4) Begüm Şehriyar, kardeşiyle yaşayacağı gönül macerasında kendisine mani olabilir düşüncesiyle Gazi Giray’ı nereye hapsettirir?


A) Kahkaha Kalesi’ne
B) Bir bağ evine
C) Bir mağaraya
D) Maden ocağına
E) Sarayın odunluğuna

5) Kırım Hanlığı’nda Devlet Giray’dan sonra başa geçen, İslâm birliğinden çok Cengiz töresine bağlı kahraman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osman Paşa
B) Gazi Giray
C) Mehmet Giray
D) Adil Giray
E) Muhammed Hüdabende

6) Sarayda görev yapan muhafızlardan biri, gizli kapaklı konuşmaları işitme konusunda son derece usta, gözünü para hırsı bürümüş,   kahraman aşağıdakilerden hangisidir?


A) Hamza Mirza
B) Cafer
C) Şemhal
D) Vezir Mirza Süleyman
E) Ferhat Ağa

7) Aşağıdakilerden hangisi Nev’i için söylenemez?

A) Saraya mensup bir şairdir.
B) Ferhat Ağa ile içten bir dostlukları vardır.
C) Cezmi’nin arkadaşlarıyla girdiği bir bahis sonrasında Fuzûlî’nin bir beytine yazdığı nazireyi okur ve çok beğenir.
D) Cezmi’nin şiir yazma konusunda çok yetenekli olduğunu söyler.

8) Dağıstan Beylerbeyi ve aynı anda Perihan’ın dayısı olan Şemhal’in yeğeni Mihridil ile evlenen kahraman kimdir?

A) Abbas
B) Mustafa Paşa
C) Vezir Mirza Süleyman
D) Özdemiroğlu Osman Paşa
E) Ferhat Ağa


cezmi kitap soruları,cezmi roman soruları,cezmi kitabıyla ilgili test ve cevapları,cezmi namık kemal eserinin kitap testi,KİTAP SORULARI,

9) Begüm Şehriyar ile Perihan’ın, Dağıstan Beylerbeyi Şemhal arasındaki akrabalık ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şemhal, Begüm Şehriyar ile Perihan’ın dayılarıdır.
B) Şemhal, Begüm Şehriyar ile Perihan’ın amcalarıdır.
C) Şemhal, Begüm Şehriyar ile Perihan’ın enişteleridir.
D) Şemhal, Begüm Şehriyar ile Perihan’ın kuzenidir.
E) Şemhal, Begüm Şehriyar ile Perihan’ın ağabeyidir.

10) Aşağıdakilerden hangisi Şah II. İsmail döneminde gözlerine mil çekilmiş, zavallı bir kör olan kahramanıdır?

A) Ferhat Ağa Hamza Mirza
B) Şah Muhammed Hüdabende
C) Şemhal
D) Vezir Mirza Süleyman
E) Hamza Mirza

11) Dağıstan Beylerbeyi Şemhal’in milliyeti nedir?

A) Türk
B) Arnavut
C) Çerkez
D) Arap
E) İran

12) Cezmi’nin arkadaşlarıyla girdiği bir bahis sonrasında Fuzûlî’nin bir beytine yazdığı nazireyi okuyan ve çok beğenen kahraman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mustafa Paşa
B) Adil Giray
C) Derviş Paşa
D) Hamza Mirza
E) Nev’i

13) Namık Kemal’in “Cezmi” eserinde aşağıda verilenlerden hangisi kötü karakterdir?

A) Adil Giray
B) Mihridil
C) Perihan
D) Begüm Şehriyar
E) Özdemiroğlu Osman Paşa

14) Cezmi, hangi kılığa girerek güçlükle vatanına döner?

A) Rençber
B) Celep
C) Derviş
D) Hallaç
E) Seeleci ( Dilenci )
Cezmi Kitabının Cevap Anahtarı :
1-E      2-D      3-B      4-A      5-C
6-B      7-E      8-D      9-A     10-B
11-C   12-E    13-D    14-C

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.