Katre-i Matem Kitabının Sınavı ve Cevapları


Katre-i Matem Kitabının Sınavı ve Cevapları

 1.  “Kitabımın en uzun ve en son bölümünde, şimdi size anlatacağım öykü yer alıyordu.” cümlesiyle belirttiği ve okuyucuya naklettiği öyküye ait bir özellik değildir?


A) Günümüz Türkçesine “Altmışaltı Soruda Cinayet" şeklinde çevrilebilecek bir başlığı vardır.
B) Başka bir kopyasına rastlanılamamıştır.
C) 350 sahifeden ibarettir.
D) Yazarı belli değildir.
E) Lale Devri Türkçesi ile kaleme alınmıştır.

2. Romanın kahramanları olan Kara Şahin ile Yusuf nerede tanışmışlardır?

A) Bayezid Bedesteni'nde
B) Gedikpaşa Hamamı külhanında
C) Galata Mevlevihanesi’nde
D) Sultanahmet At Meydanı’nda
E) Çırağan Konağı’nda

3. Romanın hareketli  ve önemli kişilerinden birisi, romanın farklı yerlerinde farklı isimlerle zikre­dilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kişiye ait isimler­den biri değildir?


A) Kâtip
B) Yeye
C) Yusuf
D) Topaç
E) Yanık

4. Eserin bölüm sonlarında aşka dair derkenarlar bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu derkenarlardan biri değildir?


A) Mecnun’un Leyla’ya Olan Aşkı
B) Birbiri İçin Can Veren Âşıklar
C) Yusuf İle Zeliha Arasında
D) Üsküdarlı Âşıklar
E) Kerem’e Gönül Veren Aslı

5. Aşağıdakilerden hangisi eserin tarihî gerçek kişilerinden biri değildir?

A) Feyzullah Efendi
B) Patrona Halil Ağa
C) Kazasker İshak Efendi
D) Fatma Sultan
E) Şair Nedîm

6. Aşağıdakilerden hangisi eserin olay akışına sahne olan iç mekânlardan biri değildir?

A) Çardak Kahvesi
B) İncili Konak
C) Yıldız Sarayı
D) Süleymaniye Kütüphanesi
E) Beşiktaş Mevlevihanesi

7. Eserin kahramanı olan Kara Şahin ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Babası Sultan II. Mustafa’dır.
B) Karısını öldürmekle suçlanmaktadır.
C) Ameliyat ile yüz hatlarında değişiklikler yaptır-mıştır.
D) Mevlevi tekkesinde aldığı terbiyeden sonra Kalender Selman Abdal ismini kullanmıştır.
E) Hörükız adında bir kız kardeşi vardır.

8. Eserde , Kara Şahin askerlerin nezaretinde Tersane Zindanı’na götürülürken bir başka kayığın kendi kayıklarına çarpması sonucu Haliç sularına düşünce, ellerindeki kaytanları çözemese de ayak­larını bilekleri arasından geçirerek yüzmeyi başar­mış, küreklerine tutunduğu sandaldan uzanan bir el tarafından kurtarılmıştır.
Kara Şahin’e elini uzatarak onu kurtaran ve ilerleyen bölümlerde Kara Şahin tarafından, hapsedildiği zindandan çıkarılarak serbest bıra­kılan bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Seyrekbasan Osman
B) Bindallı Mahmut Çavuş
C) Macar Hekim
D) Vanmour Efendi
E) Martolozzade Kuru Kirkor Efendi

9. Aşağıdakilerden hangisi eserin kahramanla­rından Hafız Çelebi’ye ait vecizelerden biri değildir?

A) Kişinin değeri, güzelce bildiği şey kadardır.
B) Bela gelince sabırsızlıkla sızlanmak ancak fela­keti arttırır.
C) Kötü ahlâkla şeref olmaz.
D) Akıl tamam olduğu vakit söz azalır.
E) Güzellik ve sevgi teraziyle tartılmaz.

10. Eserde ameliyat ile kendi yüzünü Kara Şahin’in yüzüne benzetip, onun kılığına girerek Kara Şahin’i arayan ve ona benzediği için onun yerine öldürülen kişi aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Bican Efendi
B) Tomruk Emini
C) Mülazım Osman
D) Sarı Celep
E) Kuru Kirkor Efendi

11. Eserin olay akışı dikkate alındığında, aşağı­dakilerden hangisi romanda geçen olaylardan biri olarak değerlendirilemez?

A) Yusuf’un Haseki Bimarhanesi günleri
B) Katre-i Matem’in Hafız Çelebi’nin bahçesine ekilmesi
C) Hafız Çelebi’nin, padişahı evinde misafir etmesi
D) III. Ahmet’in tahttan indirilmesi
E) İstanbul’da büyük bir yangının çıkması

12. Eserde Kara Şahin, İstanbul’da bir isyanın başladığını padişaha nerede haber vermiştir?

A) Üsküdar Sarayı’nda
B) Topkapı Sarayı’nda
C) Damat İbrahim Paşa Sarayı’nda
D) Yerebatan Sarnıcı’nda
E) Binbirdirek Sarnıcı’nda

13. Eserin çatışma unsurunu oluşturan taraflar göz önüne alındığında aşağıdaki tiplerden han­gisi grubun dışında yer alır?

A) Kara Şahin
B) Aslan Ağa
C) Yeye
D) Hörükız
E) Kazasker İshak Efendi

14. Romanda Yeye, Hafız Çelebi’ye “Bir lale soğanın­dan birden fazla çiçek almayı denemediniz mi?” diye sorunca Çelebi’den hangi cevabı almıştır?

A) Bugüne kadar bir çok kez denedim.
B) Denedim; ama olmadı.
C) Denedim ve aldım; ama onları henüz kimseye göstermedim.
D) Denedim; fakat bir soğan birden fazla çiçek besleyince çiçeklerin canlılığı ve renklerin par­laklığı istediğim gibi olmadı.

E) Denemedim; çünkü şekil itibariyle elife ben-zeyen ve tevhidin sembolü olan bu yapıyı bozarsam Allah’ın birliğine şerik koşacağım vehmine kapıldım.

15. "Katre-i Matem" eserine adını veren lale, onu çalanlar tarafından hangi isimle anılmaktadır? 

A) Cücemoru
B) Gülgûn Piyale
C) Emirgân Gülü
D) Şükûfe-i dil

KATRE- İ MATEM CEVAP ANAHTARI

1.C      2.B      3.A      4.E      5.A
6.C      7.E      8.A      9.E     10.D
11.C   12.A    13.B    14.E    15.A

Katre-i Matem kitap soruları,Katre-i Matem yazılı soruları,Katre-i Matem sınav soruları,Katre-i Matem testini çöz,KİTAP SORULARI,

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.