Çanakkale Mahşeri Kitap Soruları ve Cevap Anahtarı

 Çanakkale Mahşeri Kitap Soruları ve Cevap Anahtarı

Çanakkale Mahşeri yazılı soruları,Çanakkale Mahşeri kitap soruları ve cevap anahtarı,Çanakkale Mahşeri kitabıyla ilgili test,Çanakkale Mahşeri 10 soru,KİTAP SORULARI,
 1. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşı’na katılan müttefik devletlerden değildir? 

A) Almanya
B) İtalya
C) Yeni Zelanda
D) Avustralya

 2.Kitabın çeşitli bölümlerinde yer alan “ ….… askerin biricik dostudur.” cümlesi hangi kelime ile tamamlanmalıdır?

A) Vatan
B) Toprak
C) Komutan
D) Arkadaş

 3. Cephelerde ağır bombardıman altındaki askerlerimizin dudaklarından eksik olmayan dua aşağıdakilerden  hangisidir?

A) Salat-ı Nariye
B) Salat-ı Tefriciye
C) Selaten Tüncina
D) Salavat-ı Şerife

 4. Askerlerimizin “Kocakarılar” dedikleri Goliath ve Cornwallis zırhlılarına bu lakabın takılmasının nedeni nedir? 

A) Oldukça eskimiş gemiler olmaları
B) Bu gemilerde tecrübeli komutanların bulunması
C) Gelibolu’ya gelen ilk Müttefik gemileri olmaları
D) Ateşe başladılar mı durmak bilmemeleri

 5. Müttefik kuvvetlerin Pencaplı Müslümanlardan kurulu kıtaları deniz kenarında bırakma nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geri hizmetleri ifa ettirme düşüncesi
B) Onları güven verici bulmamaları
C) Türklerle savaşmaya sıcak bakmama ihtimalleri
D) Pencaplı Müslümanların sayıca az olmaları

 6. Cephede, karargâhta kumandanlarla toplantı yapan Enver Paşa’nın söylediği şu cümle nasıl tamamlanmalıdır?
“Ne yazık ki ……… bilmeyen milletlerin vatanı yoktur.”


A) ölmeyi
B) askerliği
C) yurdu savunmayı
D) bedel ödemeyi

 7. “Çanakkale Mahşeri” adlı eserde hangi anlatım türünden en az yararlanılmıştır?

A) Öyküleyici anlatım
B) Betimleyici anlatım
C) Söyleşmeye bağlı anlatım
D) Gelecekten söz eden anlatım

 8. Müttefiklerin Türk askerlerini esir alıp bir ağıla kilitledikten sonra diri diri yakmalarının nedeni nedir?

A) Türk askerlerine gözdağı vermek
B) Kendi askerlerine “Esir düşerseniz sonunuz böyle olur!” mesajı vermek
C) Savaşmak istemeyen askerleri korkutmak
D) Gövde gösterisi yapmak

 9. “Yemeğini bitirenler helalleşiyor,birbirleriyle kucaklaşıp vedalaşıyorlardı. Biraz sonra ön cepheye geçeceklerdi; oranın bir fısıltıya tahammülü yoktu. Karanlıkta en çok Mıstık’ ın adı dolaşıyor, …….. olduğundan helallik dilemek için herkes onu arıyordu. Mıstık da önüne gelenin boynuna sarılıyordu.”
Daha sonra bir düşman makinelisini susturmaya çalışırken şehit olan Mıstık’ ın cephedeki görevi ne idi?


A) Aşçı
B) Haberci
C) Posta
D) Saka

10. Müttefik Ordusu Başkumandanı Hamilton, savaşın gidişatını   zaman zaman bir deftere kaydetmektedir. Bu yazıların türü nedir?


A) Hatıra
B) Günlük
C) Tarih
D) Gezi yazısı


1-A   2-B    3-C   4-D    5-C
6-A   7-D    8-B   9-D    10-A

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.