Dört Kardeştiler Kitabıyla İlgili Test ve Cevapları

 Dört Kardeştiler Kitabıyla İlgili Test ve Cevapları

Dört Kardeştiler yazılısı,Dört Kardeştiler sınav soruları,Dört Kardeştiler gülten dayıoğlu testi ve cevapları,Dört Kardeştiler kitap soruları,KİTAP SORULARI,

1. Feten ve ailesi keyifli olduklarında Habibe'ye aşağıdakilerden hangisini derdi?


A) Habbe
B) Halime
C) Habiş
D) Habire

2. Köylüler arasındaki inanışa göre son doğan kız çocuğuna hangi ad verilirse sonraki doğan çocuk erkek olurmuş?

A) Döndü
B) Habibe
C) Feten
D) Songül

3. Körebe oyununda yaşı tutmayan çocuklar da oynuyormuş gibi şakacıktan oyuna dâhil ediliyordu. Böyle çocuklara hangisi deniyordu?

A) Etkisiz eleman
B) Ara gezeni
C) Ebe yardımcısı
D) Oyunbozan

4. Arif, düdük yapmaya çalışırken çocukların söylediği tekerleme hangisidir?

A) Han kapısından girdim içeri,
     Adamlar oturmuş dört köşeli,
     Endo mendo güzeli,
     Güzellerin içinde en güzeli...
B) Çak çaka çak çak,
     Ebeme de bak bak!
     Bak hele bak bak!..
C) Gav gav gavladı,
     Bizim söğüt ağladı,
     Söğüdüm gavlayıver,
     Söğüdüm ağlayıver...
D) Akşam oluyooor!..
     Güneş batıyor!..
     Evli evineee!..
     Köylü köyüneee!..

5. Feten‟in taktığı küpeler kime aitti?

A) Babaannesine
B) Nevzer Yenge’ye
C) Arkadaşı Havva’ya
D) Annesine

6. Feten, kulağına küpeleri takınca evde aynaya baktı. Her şey güzeldi. Ama canını sıkan bir şey vardı. Feten'in canını sıkan şey neydi?

A) Burnunun üstünden yanaklarına doğru yayılan çiller
B) Saçlarının uzunluğu ve bakımsızlığı
C) Burnunun biraz büyüklüğü
D) Dişlerinden birkaçının çürüklüğü

7. Bulgur yaygılarını beklerken Arif'in diğer çocuklardan daha iyi yaptığı şey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuzak kurup kuş yakalamak
B) Bulgur yiyen kuşları kovalamak
C) Düdük çalmak
D) Küçük çocukları eğlendirmek

8. Feten çobanlık yaparken bir koyun hastalandı ve yere yığıldı. Yardıma gelen çoban koyuna hangisini yaptı da koyun iyileşti?

A) Ağzını açıp ilaç içirdi.
B) Elleriyle kalbine masaj yaptı.
C) Ayaklarından kaldırıp üç defa salladı.
D) Kulağını uzunlamasına yarıya kadar kesti.

9. Feten, havalar iyi gittiği sürece çobanlığa devam ettiğinden okula gidemiyordu. Bu eksikliği nasıl gideriyordu?

A) Arkadaşı Havva’ya gidip neler öğrendiklerini anlattırıyordu.

B) Akşamları öğretmenin evine gidip o günkü dersleri öğreniyordu.
C) Arif’in defterlerini alıp işledikleri konulara çalışıyordu.
D) Öğretmeni her gün Feten’e çalışma kâğıtları gönderiyordu.

10. Neşe Öğretmenin Feten ile ilgili hedefi neydi?

A) Fen lisesi sınavlarını kazandırmak
B) Tayini çıkınca yanında götürmek
C) İlkokulu bitirince öğretmen okuluna göndermek
D) Bir iş bulup çalıştırmak

11. Dedenin ölmeden önce koynundan çıkarıp Feten'e gösterdiği zarfta aşağıdakilerden hangisi vardı?


A) Ömür boyunca biriktirdiği parası
B) Habibe ve Döndü’nün resimleri
C) Habibe ve Döndü’nün adresi
D) Ev ve tarlalarının tapusu

12. Yaşar, nüfus cüzdanını neden arıyordu?


A) Ahmet Ağa’ya verip kendine pasaport çıkartmak
B) Muhtara verip kendini ablasının yanına göndermek
C) Öğretmene verip kendini okula almak
D) Jandarmaya verip ablalarını bulmak

13. Feten, Azmi Beylerde kaldığı üç yılda üç defa sokağa çıktı. Aşağıdakilerden hangisi çıktıkları yer ve sokağa çıkma amaçlarından biri değildir?

A) Dişini çektirmek için dişçiye
B) Vücudunda çıkan yaraları göstermek için doktora
C) Badana artıklarını temizlemek için Güler Hanım’ın annesinin evine
D) Yeni gelen hayvanları görmek için hayvanat bahçesine

14. Dört kardeşin babalarıyla alakalı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Halk arasında ‘’Pek Salih‘’ diye anılırdı.
B) Köyün muhtarıydı.
C) Çocuklarıyla ilgilenmeyen bir babaydı.
D) Köyün ileri gelen zenginlerinden biriydi.

15. Komşu köylerin fırsat kollayıp keçi sürülerini   Fetenlerin köy korusuna salıvermelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Komşu köylerde keçilerin otlayacak yerlerinin olmaması
B) Komşu köylerde keçilerle ilgilenecek çobanların olmaması
C) Fetenlerin köy koruluğunun çok geniş olması
D) Komşu köylerin Fetenlerin köy koruluğunu kıskanması


Cevap Anahtarı :

1-C     2-A     3-B     4-C     5-D
6-A     7-A     8-D     9-B     10-C
11-B   12-C   13-D   14-A   15-D
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.