Eşekli Kütüphaneci Kitap Soruları ve Cevap Anahtarı

Eşekli Kütüphaneci Kitap Soruları ve Cevap Anahtarı

Eşekli Kütüphaneci kitap soruları ve cevap anahtarı,Eşekli Kütüphaneci testi,Eşekli Kütüphaneci yazılı sınavı,Eşekli Kütüphaneci roman soruları,KİTAP SORULARI,

 1.Eserin yazarı kimdir?


A) İskender PALA
B) Fakir BAYKURT
C) Buket UZUNER
D) Aysel GÜRMEN

2. Ürgüp'e gelen Dimitrios'un memleketi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya
B) Kıbrıs
C) Yunanistan
D) İngiltere

3. Eşekli Kütüphaneci adlı yapıtı bir cümle ile özetleseydik aşağıdakilerden hangisi buna uygun cümle olurdu?

A) Ürgüp’te yaşayan bir ailenin yaşam  öyküsü
B) Türkiye’ye gelen bir turistin yaşadıkları
C) Anadolu insanının misafirperverliği
D) Kütüphane görevlisinin köylere kitap taşıması

4. Aşağıdakilerden hangisi eserde ismi geçen kahramanlardan değildir?

A) Aziz Baba
B) Kör Saniye Teyze
C) Mehmet Bey
D) Dimitros Katrikas

5. Aziz GÜZELGÖZ'e yöre halkı aşağıdaki lakaplardan hangisini takmıştır?


A) Baba
B) Antikacı
C) Abi
D) Mantıcı

6.   Dimitros'un Ürgüp'e gelme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolunun tarihi ve kültürel özellikleri hakkında araştırma yapmak
B) Anadolu insanını yakından tanımak
C) Ürgüp’te çalışarak hayatını kazanmak
D) Ürgüp’ten göç eden büyükbaba ve büyükannesinin izini sürmek

7. Kitabın  tamamı düşünüldüğünde aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir?

A) Sevgi
B) Kardeşlik
C) Azim
D) Korku

8. Eser ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kitapta üç öykü iç içe girmiştir.
B) Dimitros ile Aziz yaşadıkları şehirleri kardeş şehir yapmaya çalışmıştır.
C) Ses sanatçısı Refik BAŞARAN’ın kitap tutkusu anlatılmaktadır.

D) Kitapta Mustafa GÜZELGÖZ’ün insanlara kitap okutma çabaları anlatılmıştır.

9.  Mustafa Bey'in Eşekli Kitaplık işine başlama sebeplerinden biri hangisi  olamaz?

A) Kitap sevgisi
B) Köylüye hizmet etme isteği
C) Para kazanıp ailesini geçindirme çabası
D) Toplum içinde saygınlık görme isteği

10. Aşağıdakilerden hangisi Eşekli Kütüphaneci adlı eserde anlatılan olayların geçtiği yerlerden biri değildir?

A) Ankara
B) Karaman
C) Ürgüp
D) İstanbul

11. Dimitrios ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Selanik Üniversitesi’nde Teoloji ve Felsefe okumuştur.
B) Dimitrios evli ve iki kız babasıdır.
C) Selanik Üniversitesi’nde asistanlık yapmaktadır.
D) Yıllar önce büyükanne ve büyükbabası Anadolu’dan göçmek zorunda kalmıştır.

12. Kaymakam Bey'in Mustafa Güzelgöz'e iş vermesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kütüphane görevlisinin işten ayrılması
B) Ürgüplülerin Mustafa Bey’i çok sevmesi
C) İlçenin futbol takımını düzenli olarak çalıştırması
D) Hanife’nin Ürgüp’ten gitmek istememesi

13. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Bey'in kitap sevgisi ile ilgili düşüncelerinden biri olamaz?

A) Kitap sevgisi doğuştan gelen bir sevgidir.
B) Kitap sevgisi anne, kardeş, yar sevgisi gibi bir sevgidir.
C) Kitap sevgisi sonradan ortaya çıkabilen bir sevgidir.
D) Kitap sevgisi öğrenilebilen bir sevgidir.

14. Mustafa Bey kütüphane memuru olduktan sonra niçin Ankara'ya gitmiştir?

A) Kitaplık için kadro ve para istemeye
B) Ankara’da yaşayan kardeşini ziyarete
C) Futbol takımı için oyuncu seçmeye
D) Daha iyi imkanları olan bir iş bulmaya

15.  Kütüphaneci Mustafa Bey'in asıl amaçlarından biri olamaz?

A) Anadoludaki insanlara bilgi taşımak
B) Kadınlara ve çocuklara kitap okutmak
C) Köylerde adam yerine konmak
D) Bölgeye ve insanlara faydalı olmak


Cevap Anahtarı :

1-B     2-C     3-D     4-C     5-A
6-D     7-D     8-C     9-C     10-B
11-B   12-C   13-D   14-A   15-C
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.