Od Kitabı 10 Test Sorusu ve Cevap Anahtarı


Od Kitabı 10 Test Sorusu ve Cevap Anahtarı

 1. Okuduğunuz kitapta Yunus gözleri görmediği halde Abakay Dervişten öğrendiği bitki köklerinden merhem yapıp gözlerine neden sürmemiştir?


A) Gözlerine iyi geleceğine inanmadığı için
B) Gözleri görmeyerek huzuruna gelenlere daha iyi şifa dağıtacağı için
C) Sarıcaköy’de kalmaya devam edeceği için
D) “Adı güzel kendi güzel Muhammed’in mübarek gözleri bu dünyayı almış üç yıl gördü, bize de ziyadesi gerekmez” diye düşündüğü için.
E) İsmail’e kavuşacağı gün gözlerinin açılacağına inandığı için

2. 
Okuduğunuz kitapta  Temür Alp yoksullukla ilk tanışmalarını ve güçlerinin ilk kez zayıflamasını hangi olaya bağlıyor?

A) Haçlı ordularına
B) Çekikgöz’ün gelişine
C) Trabzon’da Gürcistan Prensi Tamara’nın Rum devletinin tahtına çıkmasına
D) Hülagü Han’ın yukarı illerde İlhanlı Devleti’ni ilan etmesine
E) Konstantinepolis’ te Latin Devleti’nin kurulmasına

3. 
Okuduğunuz kitapta Temür Alp Ata’nın “bozkırın süsü” diye tabir ettiği mütebahhirlerden değildir?

A) Tırmizli Seyyid Burhaneddin
B) Konyalı Sadreddin
C) Yusuf Has Hacip
D) Belhli Bahaüddin Veled
E) Necmeddin Dâye

4. 
Okuduğunuz kitapta Sitare’ye göre bozkırda süngülerin de, kâhinler ve sihirbazların da artmasının sebebi nedir?

A) Madde ile mana dengesinin bozulması
B) Bozkırdaki zor yaşam koşulları
C) Haçlı tapınakçılarının baskıları
D) Bizans’ın soğuk nefesleri
E) Haramilerin saldırıları

5. 
Okuduğunuz kitapta Aslanlı Hünkâr anlattıklarını kimlerden öğrenip geliştirmiştir?

A) Sahip Perende-Ahmet Yesevi
B) Kutbettin Haydar-Ahmet Yesevi
C) Molla Kasım-Ahmet Yesevi
D) Molla Hüdavendigar-Temür Alp Ata
E) Temür Alp Ata-Satı Nine

6. 
Okuduğunuz kitapta Tapduk dergâhında Aslanlı Hünkâr’ın huzurundan gelenlere ne ad verilirdi?

A) Derviş
B) Alp
C) Alperen
D) Cellât
E) Cengâver

7. 
Okuduğunuz kitapta  Tapduk Emre Çelebi Faruk’un bulduğu altınları neden Sultan Mesut’a göndermiştir?

A) Sultan Mesut’un daha iyi koruyacağını düşündüğü için
B) Asıl sahibinin Sultan Mesut olduğunu düşündüğü için
C) Yoksul halka dağıtılması için
D) Çelebi Faruk’un oğlu gönderilmesini istediği için
E) Altınların fakirlerin hakkı olduğunu düşündüğü için

8. 
Okuduğunuz kitapta  İsmail’i ( Samuel) ve Arn Usta’yı inançtan uzak tutan asıl sebeplerden biri nedir?

A) Zindanda acımasız olmak zorunda olmaları
B) Zindan’a getirilen Moğol subayının söyledikleri
C) İşkence tezgahına gelen insanların bir kısmının inançları yüzünden gelmiş olması
D) Bozkırın her yanındaki insanları Tanrı’dan uzaklaştıran kahinler,şeytana tapanlar ve büyücüler
E) Bozkırdaki insanların inançları yüzünden çatışmaları

9. 
Okuduğunuz kitapta Yunus’un nefis atına vurduğu dört gemden ikincisi nedir? 

A) Taptuk’tan devşirdiği iyilik
B) Her hatayı kendinde araması
C) Hakiki aşkın oduna yönelmesi
D) Hakça bölüşmeyi ve başkasının hakkını almamayı düstur edinmesi
E) Yalandan ve riyadan uzak durması

10.
Okuduğunuz kitapta  “Sufilik yolunda hangi makama erişmişsem, şu Türkmen kocası Yunus’un ayak izini orada gördüm” cümlesini Çelebi Faruk’a kim söylemiştir?

A) Tapduk Emre
B) Hacı Bektaş-ı Veli
C) Ahmet Yesevi
D) Taybuga
E) Mevlâna

Cevap Anahtarı :

1.D      2.B      3.C      4.A      5.B
6.E      7.B      8.C      9.C      10.E
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.