Ayaklı Kütüphaneler Kitap Soruları

 Ayaklı Kütüphaneler Kitap Soruları


1. Okuduğunuz kitapta Mecelle’nin hazırlanmasında görev alan, ‘’Ahkamü’l Efkaf’’ adıyla eser yayınlayan asrımızın İmam-ı Azam’ı olarak bilinen şahsiyet kimdir?


A) Muallim Cevdet
B) Ömer Hilmi Efendi
C) Ömer Ferit Kam
D) Mükrimin Halil Yınanç
E) İsmail Saib Sencer

2.
Okuduğunuz kitapta  “Allah'ın, iç gözü daha iyi görsün diye dış gözünü kapadığı gerçek ve sâhici münevver" diye övülen kişi kimdir?

A) Cemil Meriç
B) Fuzuli
C) İbn-i Haldun
D) Fahreddin-i Râzi
E) Câhız

3. 
Okuduğunuz kitapta  altmış beygir kuvvetinde yazı makinası” diye anılan ve 225 eseri bulunan yazarımız kimdir?
A) Muallim Cevdet
B) Mükremin Halil Yınanç
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Ömer Hilmi Efendi
E) Gelenbevi İsmail Efendi

4. 
Okuduğunuz kitapta , padişahların akıl danıştığı Hoca kimdir?

A) Kethüdazade Arif Efendi
B) Hacı Muzaffer Ozak
C) Ali Emiri Efendi
D) Ömer Ferid Kam
E) İsmail Fenni Ertuğrul

5. “
Okuduğunuz kitapta  zamanım boş geçmesin diye yemek yerken bile kitap okuyan bilgin kimdir?

A) İbni Sina
B) İbni Kemal
C) Fahreddin Razi
D) Cemil Meriç
E) Cahız

6. 
Okuduğunuz kitapta “Bu adam Avrupa’da olaydı ağırlığınca altın ederdi.” Bir Fransız mühendisin, hakkında bu sözü sarf ettiği kişi kimdir?

A) Gelanbevi İsmail Efendi
B) Kazabadlı Ahmed Muid Efendi
C) Mehmed Emin Efendi
D) Bursalı Mehmed Zahir Bey
E) Hamidizade Mustafa Efendi

7. 
Okuduğunuz kitapta Muallim Cevdet, dönemin başbakanı İsmet İnönü’ye hangi konu ile ilgili tepkilerini dile getirmek için mektup yazmıştır?

A) Eğitimdeki yeniliklerin kesintiye uğraması
B) Askeri alanda eğitim programının Batılı metotların gerisinde kalması
C) Müze ve kütüphanelerin yetersizliği
D) Osmanlı arşivlerinin Yunanlılara satılması
E) Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili araştırmaların yetersizliği

8. 
Okuduğunuz kitapta  İbnü Sina'nın kendisinden istenildiğinde "kitap yanımda yok, ama isterseniz ezbere yazdırabilirim." dedikten sonra katiplere tamamını hatasız yazdırdığı eseri hangisidir?

A) Kanun
B) Kitabü'l Necat
C) Lisanü'l-Arab
D) Kitabü'ş-Şifa
E) İşarat ve'l-Tembihat

9. 
Okuduğunuz kitapta Kedilere olan merhameti , hatta sayıları üç yüz elliyi bulan kedileri Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin salonunda barındırması ile ilgili anekdotlar anlatılan alim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsmail Saib Sencer
B) Muallim Cevdet
C) Hoca Tahsin Efendi
D) Hacı Muzaffer Ozak
E) Mütercim Asım

10. 
Okuduğunuz kitapta Mehmet Akif Ersoy’un aziz dostu olarak tanıtılan ve bir öğle namazında secdede vefat eden alim kimdir?

A) Gelenbevi İsmail Efendi
B) Babanzade Ahmet Naim
C) Mütercim Asım
D) Halil Yınanç
E) İsmail Saib Sencer

Cevap Anahtarı :

1.B      2.A      3.C      4.A      5.C
6.A      7.D      8.A      9.A      10.B

Ayaklı Kütüphaneler testi ve cevapları,Ayaklı Kütüphaneler yazılı soruları,Ayaklı Kütüphaneler kitabının testi,Ayaklı Kütüphaneler yazılı sınav test,KİTAP SORULARI,
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.