Oliver Twist Kitap Soruları ve Cevap Anahtarı

Oliver Twist Kitap Soruları ve Cevap Anahtarı


 1) Oliver Twıst’e bu adı kim vermiştir?


A) Bay Brawnlow
B) Fagin
C) Bay Bumble
D) Bayan Mann

2) Oliver Twist kitabının neticesinde aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Oliver hırsızlık çetesine karışır.
B) Oliver sevdiği insanlarla birlikte huzurlu bir hayat yaşamaya başlar.
C) Fagin tarafından öldürülmüştür.
D) Oliver anne ve babasına kavuşur.

3) Bayan Soverberi hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bay Soverberi, Oliver'e iyi davranmak istemesine rağmen karısı ağlamaya başlayınca Oliver'i iyice bir dövdü; sonra da karanlık odaya kapattı . artık bu dayaklara dayanamayan Oliver, O gece kaçtı. Oliver, yolda Bayan Mann evinin önünden geçerken kimi görmüştür.

A) Arkadaşı Dik’e hoşça kal demek için durmuştur.
B) Bayan Mann’ı görmüş hemen saklanmıştır.
C) Peşinden gelen Bay Soverberi’görmüştür.
D) Polisleri görmüş, kaçtığını anlayacak diye endişe etmiştir.

4) Oliver kendisine iyi davranan bir aile bulmuştu. Bay Branlo, Oliver’in kötü bir çocuk olmadığını anlamıştı. Yakın dostu Bay Grimvig, Bay Branlo'ya, “İnsanlara çok kolay güveniyorsun. Bu çocuk seni aldatıyor, sevgili arkadaşım” diye fısıldadı. Bundan sonra Oliver’in güvenirliliğini ölçmek istediler. Bunun için ne yaptılar?

A) Oliver’in bulacağı bir yere para bıraktılar.
B) Değerli eşyalarını n yerini belli ederek Oliver’i takip ettiler.
C) Para ve kitaplar vererek onu kitapçıya gönderdiler.
D) Bay Bronlo, içinde değerli bir eşya olan zarfı Oliver’le bir dostuna göndermiştir.

5) Sayks'la Tobi Krekit bir evi soymayı planlıyorlardı. Eve girmek için sürekli açık duran küçük pencereden gireceklerdi. Pencere çok küçük olduğu için Oliver oradan girecek ve kapıyı açacaktı. Yapılan bu plan nasıl gerçekleşmiştir?

A) Planlandığı gibi pencereden girip ve kapıyı açar.
B) Oliver girmek istemez ve Tobi’den dayak yer.
C) Oliver İçeri girdikten sonra yakalanıp dayak atıldıktan sonra polise teslim edilir.
D) Oliver, içerde elindeki ışığı düşürür ve patlayan bir silahla yaralanır.
6) Oliver’in annesi son nefesini verirken, çocuğuna verilmek üzere Sali'ye bir zarf vermiştir. Bu zarfın içerisinde ne vardır?

A) Bir hesap cüzdanı vardır.
B) Tüm gerçeklerin anlatıldığı bir mektup vardır.
C) Bir nikâh yüzüğü vardır.
D) Bir adres ve isim yazılı kâğıt vardır

7) Oliver Twist hangi ülkede doğmuştur?

A) Fransa
B) İngiltere
C) Almanya
D) İtalya

8) Oliver Twist‘in annesi ne zaman ölmüştür?

A) Oliver Twist‘ı doğurduktan hemen sonra
B) Oliver Twist, okula başladığı zaman
C) Yaşlandığı zaman hastalığa yakalanarak
D) Oliver Twist, beş yaşındayken

9) Oliver Twist ‘in kaldığı yurtta verilen yemek neymiş?

A) Sebze yemekleri
B) Makarnalı köfte
C) Bol sulu çorba
D) Patates köfte

10) Fogin’in, Oliver Twist ’le oynadığı oyunun ismi  nedir?

A) Kulaktan kulağa oyunu
B) Birdir bir oyunu
C) Cep boşaltma oyunu
D) Kör ebe

11) Oliver Twist, ilk olarak hangi işte çırak  çalıştı?

A) Değirmencide.
B) Tabut ve cenaze işleri.
C) Bahçe işleri ve bitki yetiştirme.
D) Marangozluk

12) Bay Bumble kimdir?

A) Düşkünler evinin müdürü.
B) Oliver Twist’e ilk sevgi ve şefkat gösteren kişi.
C) Hırsızlık çetesi lideri.
D) Polis

13) “Oliver Twist’in annesi ölürken  çocuğuna verilmek üzere Sally'ye bir zarf vermiştir.“
Bu zarfın içerisinde ne vardır?


A) Bir adres ve isim yazılı kâğıt vardır .
B) Tüm gerçeklerin anlatıldığı bir mektup vardır.
C) Bir nikâh yüzüğü vardır.
D) Para vardır.

Oliver Twist testi ve cevap anahtarı,Oliver Twist kitap soruları,Oliver Twist yazılı soruları,Oliver Twist eser soruları,KİTAP SORULARI,


Cevap Anahtarı :

1-C      2-B     3-A     4-C     5-D
6-C      7-B     8-A     9-C     10-C
11-B   12-A   13-C
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.