Felatun Bey İle Rakım Efendi Kitap Testi


Felatun Bey İle Rakım Efendi Kitap Testi

 1) Kitabın teması nedir?


A) Avrupalılaşmaya çalışmak
B) Doğu özentiliği
C) Yanlış Batılılaşma
D) Batı sevdalılığı
E) Eski zamanlara olan özlem

2) Eserde olaylar hangi dönemde geçmektedir?


A) Servet-i Fünun Dönemi
B) Tanzimat Dönemi
C) Milli Edebiyat Dönemi
D) Divan Edebiyatı Dönemi
E) Fecriati Dönemi

3) Eserde olay örgüsünü oluşturan olaylar nerede geçmektedir?

A) İstanbul’da bir konakta ve Rakım Efendi’nin oturduğu kenar bir mahallede geçer.
B) Heybeli Ada’da ve yolcu vapurunda geçer.
C) Sarayda ve sarayın hasbahçesinde geçer.
D) Çamlıca tepesinde ve Felatun Bey’nin faytonunda geçer.
E) İzmir’de bir konakta geçer.

4) Eserin kahramanlarından Felatun Bey’in babası Mustafa Meraki Efendi karısı öldükten sonra neden tekrardan evlenmemiştir?

A) Kendi başının çaresine bakabileceğini düşündüğü için
B) Kendini iş hayatına vermek istemesi
C) Biraz inzivaya çekilmek istemesi
D) Kendini çocuklarına adamak bilgilerini onlara aktarmak istemesi
E) Elinde iki çocuğu ile kalması ve o dönemin medeni anlayışlılığının bekâr yaşayabilmesine uygun olması


5) Kitabın kahramanlarından Mustafa Meraki Efendi’nin “Meraki” lakabı nereden gelmektedir?

A) Aşırı meraklı bir insan olmasıve bu sebeple rahatından bile vazgeçmesidir.
B) Eşinden ayrılmış olması ve çok çapkın bir efendi olmasındandır.
C) İşine bağlı biri olmasındandır.
D) Çocuklarına olan düşkünlüğünden dolayısöylenmiştir.
E) Avrupa’ya olan özentiliği yüzündendir.

6)Eserin kahramanlarından Felatun Bey’in vurdumduymaz kişiliğinin sebebi nedir?

A) Utangaç ve pısırık bir çocukluk geçirmesidir.
B) Geri kafalı olmasıdır.
C) Küçük yaşta annesinin ölmesi ve babasının onun her isteğini yerine getirmesidir.
D) İnsanlara kendini öyle göstermek istemesidir.
E) Daha ilgi çekici olacağını düşünmesidir.

7) Eserde  hangi edebi akımdan etkilenilmiştir?

A) Parnasizm
B) Romantizm
C) Naturalizm
D) Klasisizm
E) Realizm

8) Eserin kahramanlarından Rakım Efendi’nin dadısı aldıkları cariyeye niçin“Canan” adını vermiştir?

A) Ona göre bu ismin uğur getiriyor olması
B) Vefat eden annesinin adı olması
C) Onu candan sevsin, ona can yoldaşı olsun diye
D) Çok hoşlandığı bir isim olması
E) Kendi çocuğu olsaydı, ona koymak istediği bir isim olduğu için

9) Kitabın  kahramanlarından Rakım Efendi’nin hevesle kabul ettiği yeni işi nedir?

A) Vergi dairesinde terfi almıştır.
B) İngilizlerin iki kızına Türkçe dersleri vermeye başlamak.
C) Yurtdışına gözcülük görevine çağırılmıştır.
D) Piyano dersleri vermeye başlamıştır.
E) Fransızca öğretmek için teklif almıştır.

10) Eserin kahramanlarından Rakım Efendi eve neden piyano hocası tutmuştur?

A) Dadısının piyano çalma hevesi olması.
B) Derse gelen İngiliz kızların öğrenmesini istemesi.
C) Alaturka fikirlerden uzaklaşmak için.
D) Rakım Efendi’nin piyano çalmak istemesi.
E) Canan’ın piyano çalmayı öğrenmek istemesi ve Rakım Efendi’nin Canan’ı dadısız dışarı çıkarmak istememesi.

Cevap Anahtarı :

1-C      2-B      3-A      4-E      5-A
6-C      7-B      8-C      9-B     10-E
Felatun Bey İle Rakım Efendi kitap soruları,Felatun Bey İle Rakım Efendi yazılısı ve cevapları,Felatun Bey İle Rakım Efendi 10 test sorusu,KİTAP SORULARI,

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.