Peri Kızıyla Çoban Hikayesi Kitap Soruları

 Peri Kızıyla Çoban Hikayesi Kitap Soruları,Peri Kızıyla Çoban Hikayesi yazılı Soruları,Peri Kızıyla Çoban Hikayesi testi ve cevapları,KİTAP SORULARI,


Peri Kızıyla Çoban Hikayesi Kitap Soruları


1- Eğri Kılıç, Rumeli Hisarları, Atatürk’ün Ölümü, Harp İçinde Bahar şiirleri kitabın hangi şiir bölümündedir?


A) Ağıtlar
B) Memleket Şiirleri
C) Münacatlar
D) Türküler-Maniler

2- Peri Kızı hangisinde yaşarmış?

A) Dağlarda
B) Köyde
C) Sarayda
D) Şehirde

3- Peri Kızı hangi hükümdar vaktinde yaşamıştır?

A) Atilla
B) Mete Han
C) Oğuz Han
D) Timur

4- Peri Kızı aşağıdakilerden hangisine âşıktır?

A) Padişah’ın oğluna
B) Çobana
C) Ağanın oğluna
D) Değirmenciye

5- Peri Kızı sevdiği erkeği bulmak için ne yapıyor?

A) Sihirli bir sınava çeker
B) Ülke ülke gezer
C) Dua eder
D) Sabahtan akşama kadar gezer

6- Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi’nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
B) Cahit Sıtkı TARANCI
C) Sait Faik ABASIYANIK
D) Orhan Seyfi ORHON

7- Peri Kızı’nın sevdiği erkekle tekrar evlenmesi için aşağıdakilerden hangisi ikna eder?

A) Anne-Babası
B) Hakan
C) Arkadaşı
D) Saray muhafızı

8- Hepsi seçmişler en güzel ölümü!
Haşredek nur içinde yatsınlar!
İhtiyarlıkta, pir olup bazı,
Bazı pek taze yaşta ölümler.
Ama, mutlak savaşta ölmüşler.’’

Yukarıdaki şiir kimler için yazılmıştır?

A) Akrabalarımıza
B) Şehitlerimize
C) Hastalıktan ölenlere
D) Çocuk yaşta ölenlere

9- Gidiyor, rast gelemez bir daha tarih eşine,
Gidiyor, on yedi milyon kişi takmış peşine!
Gidiyor, sonsuz olan kudreti sığmaz akla,
Gidiyor, göğsünü çepeçevre saran bayrakla!

Yukarıdaki dörtlükte ‘’gidiyor’’ diye bahsedilen şey 
 aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölüm
B) Geçmiş zaman
C) Atatürk’ün ölümü
D) İnsanlık tarihi

10- Sen kendine rehber ol da,
Nifak bitsin sağda, solda.
Birleşsinler aynı yolda:
İsa, Musa, Muhammed de! 

Yukarıdaki dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevgi
B) Ölüm
C) Yaşam
D) Münacaat

Cevap Anahtarı :

1-B     2-A     3-C     4-B     5-A
6-D     7-B     8-B     9-C     10-D
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.