Üç Silahşörler 15 Test Sorusu ve Cevap Anahtarı

 

Üç Silahşörler 15 Test Sorusu ve Cevap Anahtarı

1. Üç Silahşörler romanında yaralanmalarda etkili olan merhemi D'artanyan’a aşağıdakilerden hangisi verdi?


A- Annesi

B- Babası

C- Çingene

D- Hancı


2. D'artanya Mösyö Treville ile tanışmaya giderken ona aşağıdakilerden hangisini  götürmektedir?


A- Şarap

B- Mektup

C- Altın

D- Şatonun anahtarını


3. Dartanyan’ın arkadaşları aşağıdakilerden hangisi ?


A- Porthos, Aremis, Miller

B- Athos, Porthos, Aremis

C- Athos, Porthos, Alice

D- Athos, Porthos, Petro


4. D'artanyan, yaralı Athos’a çarpınca özür diledi. Ancak Athos özrü kabul etmedi. Athos ve D'artanyan bu olay sonucunda nerede ve ne zaman düello etmeye karar verdiler?


A- Tam saat birde Lüksenburg’ un arkasında

B- Tam saat ikide, Treville Konağı’ nın arkasında

C- Tam saat on ikide, Karmes yakınlarında

D- Tam saat üçte, şatonun arkasında


5. Üç Silahşörler romanının kahramanı D'artanyan nerelidir?


A- Gaskonyalı

B- Saksonyalı

C- Lüksenburglu

D- Normandiyalı


6. D'artanyan ve üç silahşor arkadaşlar düello yaparken muhafızların gelmesiyle düello yarıda kalır.Düellonun yasak olduğunu bildiren kardinalin adamları tutuklanıp cezalandıracaklarını söylerler.Buna karşılık Dartanyan ve arkadaşları muhafızlarla savaşmaya başlarlar.


Bu mücadele sırasında Dartanyan’ ın yaraladığı ve aynı zamanda muhafızların komutanı olan kişi kimdir ?


A- Mileydi

B- Jusak

C- Bonaşi

D- Kardinal


7. Athos nasıl bir kişilğe sahiptir?


A- Kaba saba, bağırarak konuşan, gösterişe düşkün, kendisinden fazla söz etmeyen biri

B- Bayanlardan ve sevgiden bahsetmeyen dinine bağlı biri


 


C- Kibar, kırıcı konuşmayan, arkadaşlarına bağlı, parayı seven biri

D- Son derece kibar yaratılışlı, düzenli bir evi ve değerli eşyaları olan biriÜç Silahşörler yazılı soruları,Üç Silahşörler kitap soruları,Üç Silahşörler testi ve cevapları,Üç Silahşörler 15 soru ve yanıtları,KİTAP SORULARI,


8. D'artanyan’ın Mösyö Treville’nin yanından ayrılırken eldivenimi unuttum diyerek niçin hizmetçiden izin alarak içeri girdi ?


A- Eldivenini aldı ve mektup bıraktı.

B- M.Treville’ nin günlüğünü aldı.

C- M.Treville’ nin masasına yanındaki pusulayı bıraktı.

D- Geri aldığı saati düzeltti.


9. Üç Silahşorlar romanında kardinalin dış görünüşü nasıl tarif ediliyor?


A- Otuz beş, otuz altı yaşlarında gösteren saçı sakalı ağarmış biriydi.

B- Kırk ,kırk beş yaşlarında gösteren beş parmağı olmayan biriydi.

C- Kırk beş, elli yaşlarında gösteren sakalı ağarmış,uzun boylu biriydi

D- Elli eli beş yaşlarında gösteren,ilginç bir kasketi olan biriydi.


10. Madam Bonaşi’nin yardımıyla saraya giren Dük, kraliçe ile görüştü. Bu görüşmenin hatırası olarak kraliçe, Düke hangi armağanı verdi?

A- İçinde elmas yaka iğneleri olan gül ağacından yapılmış üzerinde kendi adı yazılı olan bir kutu verdi.

B- İçinde elmas küpeler olan gül ağacından yapılmış üzerinde kendi adı yazılı olan ipek bir kese verdi.

C- Kendi adı yazılı işlemeli bir mendil verdi.

D- Üzerinde Kraliyet mührü olan ceylan derisi verdi.


 


11. Kraliçe ve Dükün buluşmasını kardinale aşağıdakilerden hangisi haber verdi?


A- Vitray

B- Kont Rişali

C- Mösyö Bonaşi

D- Mileydi


12. Kardinal, Mileydi’ye yazdığı mektubu yerine ulaştırması için kimi görevlendirdi? Bunun karşılığı olarak aşağıdakilerden hangisini  verdi?


A- Planşet’i görevlendirdi, yüz altın  .

B- Patrik’i görevlendirdi, üç yüz altın  .

C- Vitray’ı görevlendirdi, iki yüz altın  .

D- Kont Rişali’yi görevlendirdi, beş yüz altın  .


13. Kardinal, kralın isteğiyle kraliçenin odasını aradı ve kraliçe üzerinde gizlediği mektubu kendisi, kardinale verdi. Bu mektup aşağıdakilerden hangisine yazılmıştı?


A- Burmingam Düküne

B- Mösyö Treville’ye

C- Kraliçenin İngiltere’de olan kız kardeşine

D- Kraliçenin kardeşine, Avusturya İmparatoruna


14. Kardinal, yanında yer alması için D'artanyan’a aşağıdakilerden hangisini  teklif etti?


A- İşleyebileceği kadar toprak

B- Teğmenlik rütbesi

C- Üç kese altın

D- Dartanyan ve arkadaşları için muhafızlık görevi


15. D'artanyan’ı öldürmek isteyen Mileydi hangisinde idam edildi?


A- Kardinalin şatosunda

B- Şehrin pazarında

C- Bir nehir kenarında

D- Sarayın bahçesinde


Cevap Anahtarı :

1-A     2-B     3-B      4-C      5-A
6-B     7-D     8-D      9-A     10-A
11-B   12-C   13-D   14-B    15-C

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.