Saatleri Ayarlama Enstitüsü Yazılı Soruları

 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü Yazılı Soruları


1- Eserin başında Hayri İrdal, elbiselerle insanlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu düşünmektedir? 


A) Elbiseler sahiplerinin mizacını benimser. 
B) Elbiseler de insanlar gibi yaşlanır. 
C) Elbiseler insanlara küser. 
D) Elbiselerin acıma duygusu vardır. 
E) İnsanlar elbiseleri çocuk gibi sever. 

2- “Cenab-ı Hak insanı kendi sureti üzerine yarattı; insan da saati…....” 
Muvakkit Nuri Efendi’nin yukarıdaki sözünü tamamlayınız. 

A) Çarka benzeterek yarattı. 
B) Aya benzeterek yarattı. 
C) Kendine benzeterek yarattı. 
D) Pervaneye benzeterek yarattı. 
E) Girdaba benzeterek yarattı. 

3- Hayri İrdal’ın zengin dul halası ölür. İrdal’ın babası mirasa konacağını düşünürken sonrasında hangisi olur? 

A) Mirasa konamaz çünkü kadın dirilir. 
B) Mirasa konamaz çünkü kadının çocukları çıkagelir. 
C) Mirasa konar borçlarını da öder. 
D) Mirasa konamaz çünkü kadın bütün malını yemiştir. 
E) Mirasa konar ve halasının evine taşınırlar. 

4- Hayri İrdal askerden dönmüş ve üvey annesiyle beraber yaşamaktayken niçin bu evden ayrılıp Abdüsselam Bey’in evinde yaşamaya başlar? 

A) Abdüsselam Bey’in evlatlığı Emine ile evlenir 
B) Üvey annesine küsmüştür 
C) Abdüsselam Bey’in mirasına konmak için 
D) Üvey annesi ölmüştür, kalacak yeri yoktur 
E) Abdüsselam Bey’in ısrarına dayanamamıştır 

5- Seyit Lütfullah’ın Sinop’a sürülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sürekli esrar içmesi 
B) Mehdilik iddiasında bulunması 
C) Asım Efendi’nin dükkânından saat çalması 
D) Eczacı Aristidi Efendi’nin dükkanını yakması 
E) Abdüsselam Bey’i dolandırması 

6- Aşağıdaki olaylardan hangisi  “Şerbetçibaşı Elması”yla ilişkilendirilemez? 

A) Abdüsselam Bey’in ölümü ve miras meselesi 
B) Hayri İrdal’in akıl sağlığı kontrolü için Adli Tıbba sevk edilmesi 
C) Doktor Ramiz ile tanışması 
D) Oğlu Ahmet’in hastalanması 
E) Naşit Bey’in Hayri İrdal aleyhine şahitlik yapması 

7- Saatleri Ayarlama Enstitüsü çalışanlarının seçiminde aşağıdaki ana ilkelerden hangisi esas alınmıştır? 

A) Daha önce saatle ilgili herhangi bir alanda görev yapmış olması 
B) Bütün çalışanların en azından lise mezunu olması 
C) Çalışanların açılan birimlere uygun kişilikte genç ve yenilikçi düşünceye sahip olması 
D) Genellikle kahvedeki arkadaş çevresinden referanslı kişiler olması 
E) Mühim yerlerden tavsiye edilenler ve hısım akrabadan olması 

8- Halit Ayarcı’nın yaptıkları işe duyduğu inancı yitirmesi ve her şeyden elini çekmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Enstitüyü incelemeye gelen ecnebi heyetin yapılanları beğenmemesi 
B) Enstitü binasının açılış töreninin yeterli ilgi görmemesi 
C) Hayri İrdal’in Saat Evleri projesini çizmeyi kabul etmemesi 
D) Üyelerin Saat Evlerinde oturmak istememesi 
E) Üyelerin Saat Evlerinin herkesin oturduğu evler gibi olmasını istemesi ve bu konuda ona karşı gelmeleri 
9- Nakit cezasına dayanan esasta şehre ait umumi saatler başta olmak üzere, açıkta bulunan saatlerden biriyle uymayan saatten kaç kuruş alınıyordu? 

A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
E) 6 

10- Hayri İrdal, Aristidi Efendi, Abdüsselam Bey ve Seyit Lütfullah’ın imbikle altın yapma işi hangi olaydan sonra bitmiştir ? 

A) Enstitünün kurulmasıyla 
B) Aristidi Efendinin bir gece tek başına çalışırken laboratuvarın ateş alması 
C) Saat Sevenler Cemiyeti kurulunca 
D) Hayri İrdal ‘in hastaneye kaldırılması 
E) Abdüsselam Efendinin ölmesi 

11- Enstitünün ikinci bölümünde hangi şubeler vardır? 

A) Zemberek-Mil 
B) İçtimai Koordinasyon-Çalışma İstatistiği 
C) Yelkovan-İçtimai Koordinasyon 
D) Mil-Akrep 
E) Akrep- Çalışma 

12- İstatistiği Saatleri Ayarlama Enstitüsünde ilk iki istasyon nerede açıldı? 

A) Galatasaray - Teşvikiye 
B) Beyoğlu - Kapıkule 
C) Kadıköy - Galata 
D) Fenerbahçe - Karaköy 
E) Ortaköy - Topkapı 

13.Eserde  saatlerin iç kapağının altında bulunan çizim ya da yazıları Nuri Efendi nasıl nitelemektedir? 

A) Saatin kalbi 
B) Zembereğin yuvası 
C) Saat ustasının imzası 
D) Ustadan ustaya mektup 
E) Ustanın damgası 

Saatleri Ayarlama Enstitüsü yazılı soruları,Saatleri Ayarlama Enstitüsü sınav soruları,Saatleri Ayarlama Enstitüsü testi ve cevapları,KİTAP SORULARI,


Cevap Anahtarı :

1.A      2.C      3.A      4.A      5.C 
6.D      7.E      8.E      9.D      10.B 
11.B   12.A   13.D  
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.