Şah İle Sultan Testi

 Şah İle Sultan Testi


Şah İle Sultan kitap soruları,Şah İle Sultan yazılı soruları,Şah İle Sultan sınav soruları,Şah İle Sultan iskender pala,KİTAP SORULARI,

1- Şah İsmail’in yeğeni olan ve bundan haberi olmayan hangisidir ? 


A) Hasan 
B) Babaydar 
C) Kamber 
D) Hüseyin 
E) Bihruze

2- “Şah ve Sultan”  hangi tarihi şahsiyetler temsil edilmektedir? 

A) Tahmasb- Fatih Sultan Mehmet 
B) Süleyman Şah- III. Selim 
C) Şah Kulu- Kanuni Sultan Süleyman 
D) Şah İsmail- Yavuz Sultan Selim 
E) Tomanbay- Yavuz Sultan Selim 

3- “Oğul beni zebun ettin, inşallah şir pençeler elinde can veresin” diye beddua eden kişi hangisidir ? 

A) Cem Sultan 
B) Sultan Bayezit 
C) Yavuz Sultan Selim 
D) Fatih Sultan Mehmet 
E) Süleyman Şah 

4- Şah İsmail Sultan Bayezit’e mektuplar yazarken ona nasıl seslenir? 

A) Düşmanım 
B) Rakibim 
C) Korkak 
D) Babacığım 
E) Ödlek

5- Yavuz Sultan Selim askerlerini Şah İsmail’in askerlerinden ayırt etmek için hangisini yapar? 

A) Atların ayaklarına kırmızı şeritler bağlatır. 
B) Askerlerinin saçlarını kazıtır. 
C) Askerlerine zırh giydirir. 
D) Atların yelelerini kestirir. 
E) Atların kuyruk tüylerini ördürür. 

6- Babaydar’ın Kamber’e söylediğine göre tüm inançların temeli neye dayanır? 

A) Saygıya 
B) Dostluğa 
C) İlgiye 
D) Sevgiye 
E) Birlik beraberliğe 

7- İsmail hangi unvandan sonra Şah unvanını alır? 

A) Derviş 
B) Sultan 
C) Şehzade 
D) Molla 
E) Şeyh 

8- Ömer ile Bihruze hangi öykü kahramanlarından etkilenerek kıyamet gününe kadar birbirlerini sevmeye söz verir? 

A) Leyla ile Mecnun 
B) Kerem ile Aslı 
C) Selil ile Selma 
D) Ferhat ile Şirin 
E) Arzu ile Kanber 
9- Askerin halk üzerindeki katliamını durdurması için Şah’ın huzuruna çıkan annesi Alemşah Begüm hangi davranışla karşı karşıya kalır? 

A) Kovulmak 
B) Sürgün edilmek 
C) Öldürülmek 
D) Aşağılanmak 
E) Ödüllendirilmek 

10- Sultan Selim’in şehzadelik yaptığı şehir aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İstanbul 
B) Trabzon 
C) Erzincan 
D) Amasya 
E) Edirne 

11- Türkmen askerlerinin ok ve kılıçtan başka silah kullanmamalarının nedeni nedir? 

A) Diğer silahları cengâverlik ruhuna aykırı bulmaları 
B) Diğer silahları kullanamamaları 
C) Diğer silahları taşıyamamaları 
D) Diğer silahları alamamaları 
E) Diğer silahları saklayamamaları 

12- Şah İsmail, Çaldıran’da yenildikten sonra söylediği şiirlerde hangi mahlası kullanmaya karar verir? 

A) Hıtayi 
B) Muhibbi 
C) Avni 
D) Adli 
E) Hatai 

Cevap Anahtarı :

1.C       2.D      3.B      4.D      5.A 
6.D      7.E       8.C      9.C       10.B 
11.A    12.E
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.