Değirmenimden Mektuplar Kitap Sınavı ve Cevapları


Değirmenimden Mektuplar Kitap Sınavı ve Cevapları


Değirmenimden Mektuplar yazılı soruları,Değirmenimden Mektuplar sınavı ve cevapları,Değirmenimden Mektuplar kitap soruları,KİTAP SORULARI,

 1. Aşağıdaki değirmeni satan ve alan  hangisi doğrudur?


a) Peder Gaucher- Mösyö Seguin
b) Corneill Usta- Mamette
c) Gaspard Mitifio- Alphonse Daudet
d) Tistet- Baş Papaz

2. Kitapta olaylar aşağıdaki ülkelerin hangisinde geçmektedir?

a) Paris
b) Fransa
c) İspanya
d) Portekiz

3. Aşağıdakilerden  hangisi yanlıştır?


a) Değirmenin adı Jemmapes’tir.
b) Değirmende tavşanlar yaşamaktadır.
c) Değirmenin etrafı oldukça sakindir.
d) Değirmen Paris’tedir.

4. Yazarın yaşadığı yerle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Değirmen eskiden çok ölüymüş.
b) Değirmencilik zanaatı eskiden canlıymış.
c) Tüm çiftlik sahipleri buğday öğütmeye bu değirmene gelirlermiş.
d) Köyün etrafındaki tüm yamaçlar değirmenlerle kaplıymış.


5. Değirmenlerin kapanma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


a) Köyde salgın hastalık çıkması
b) Kuraklık olması
c) İş adamlarının un fabrikaları kurması
d) İş adamlarının buharla çalışan değirmenler kurması

6. Aşağıdakilerden hangisi Corneill Usta’nın fikri değildir?


a) Unla uğraşmaktan nefret ederdi.
b) Buhar değirmenleri onu deli etmişti.
c) Yel değirmenlerini övmek için çok çaba sarf etmişti.
d) Yeni değirmenlerin unu halkı zehirleyecekti.

7. I. Corneill Usta yeni değirmenlere rağmen harıl harıl çalışmaktadır.
II. Aslında kimse  buğday götürmemektedir.
III. Kendisi bu durumu ihracat yaptığı biçiminde açıklamaktadır.
IV. Her zaman neşeli ve maddi durumu iyidir.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi/hangileri doğrudur?


a) Yalnız I 
b) Yalnız IV 
c) I, II, III 
d) I, II

8. Corneill Usta’nın değirmeniyle alakalı sır aşağıdakilerden hangisidir?

a) Değirmende bir sandık dolusu altın gizlidir.
b) Değirmen taşı döndüğünde oda bomboştur, buğday , un yoktur.
c) Değirmende bazı suçlular saklanmaktadır.
d) Usta burada  bir icat denemektedir.

9. Corneill Usta’nın değirmeniyle ilgili yalan söylemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) İşlerinin sona ermesi
b) Değirmenin şerefini korumaya çalışması
c) Köylülere kendini acındırmaya çalışması
d) Başka şehre gitmek istemesi

10. Jan ile alakalı aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Otuz yaşındadır.
b) Yalancı ve hırsızdır.
c) Arlesli bir kıza aşıktır. Bu kız yüzünden intihar etmiştir.
d) Arlesli kız da intihar etmiştir.

Cevap Anahtarı : 

1 a,    2b,    3d,    4a,    5d,    6a,    7c,
8b,     9b,   10c

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.