8.sınıf noktalama işaretleri test soruları8.sınıf noktalama işareti testi çöz,8.sınıf türkçe test soruları,8.sınıf noktalama işareti testi ve cevapları,8.sınıf noktalama işaretleri test soruları,
8.SINIF NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST SORULARI
1. Evler, işyerleri, okullar (I) Günlük hayatın telaşının(II) koşuşturmasının yaşadığı yerlerdir(III)
Yukarıdaki parçada numaralın yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A-) (,) (,) (…)   
 B-)  (.) (,) (.)    
C-) (…) (,) (!)       
D-) (…) (,) (.)
2..Bana dönerek ( ) ( )Efendim ( )izin verirseniz size hayat arkadaşımı tanıtayım ( ) ( ) dedi.
A) (:) (-) (,) (.) (-)                  
B) (:) (") (;) (!) (")
C) (:) (") (,) (.) (")                 
 D) (;) (") (;) (...) (")Herkes bu filimi seyrediyordu( ) Sarı Zeybek
3.Yukarıdaki parantezle boş bırakılan yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
         A) (;)                          B) (.)               C) (:)                          D)(...)4.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti(?) koymak yanlış olur?
A)Yarın bize gelecek misin                  
B)İstanbul denildi mi camiler şehri aklıma gelir                                                     
C)Bugün hangi derslere çalışacaksın   
D)Bu işin yanlış yapıldığı size söylendi mi


Dost sanma  (   )  şanlı vaktinde dost olanı  (   ) dost bil   (   ) gamlı vaktinde elinden tutanı.
5.Yukarıdaki cümlede  parantezle belirtilen yerlere  sırasıyla hangi noktalama  işaretleri  getirilmelidir?
a-  (, )  ( ; )  (, )    
b)   (  !  )  (  :  )   (  !  )          
c)   ( ;  )    (  ;  )   ( ;  )   
d)   (  !  )  (  , )  ( ! )6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) kaldırılırsa anlam değişir?
   A) Sevgili çocuklar, şimdi beni dinleyin!                          
  B) Polis, kadına yardım ediyordu.
   C) Çamların, gürgenlerin, meşelerin arasına daldı.          
 D) Annesi, kendine bu kadar eziyet etme, dedi.


7.Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir?
A-Öğretmen, okula gitti.                                        B-Küçük, çiçeği kokladı.
C-Her akşam böyle mi çalışıyorsunuz?               D-İnsan, önce kendi dilini bilmeli.


   8.“Kuşlar (   ) tabiatın o mini mini mutluları (   ) yaprakların üzerinden son çiyleri toplayarak bahçeyi sevinç sesleriyle dolduruyordu.” Cümlesinde boş bırakılan yere hangi noktalama işareti getirilmelidir?
  a) ( ; ), ( , )             
b) ( , ), ( ; )     
   c) ( ; ) , ( , )   
   d) ( , ), ( ,)      


9. “Öğretmenimiz öyle güzel ve tatlı konuşuyor ki…” cümlesindeki  üç noktanın kullanılış sebebi nedir?
a.Benzer örnekler verilebileceğini göstermek için
b.Cümlenin devamı okuyucuya bırakıldığı için.
c.Devamı söylenmek istenmediği için.
d.Cümleyi vurgulamak için.


Bir anne oğlundan  şöyle söz etmişti(  ) “Kızım mı (  ) O sadece söyler (  ) hiçbir zaman  konuşmaz.”
10.Yukarıdaki parçada parantez içindeki yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
a)(:) (?) (,)  
b)(; ) (,) (,) 
c)(.) (?) (;) 
d)(: ) (,) (.)


     CEVAP ANAHTARI
1.d
2.c
3.c
4.b
5.a
6.b
7.b
8.d
9.b
10.a


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.