7.ve 8.sınıf deyimlerle ilgili test soruları
7.sınıf türkçe testleri,7.sınıf deyimlerle ilgili test,7.ve 8.sınıf deyimlerle ilgili test soruları,8.sınıf deyimlerle ilgili test,8.sınıf türkçe test soruları,
7.ve 8.SINIF DEYİMLERLE İLGİLİ TEST SORULARI

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim anlamına uygun olarak kullanılmamıştır?
a)     Bu olayda başı ağrımış, aylarca uğraşmıştı.
b)    Öğretmenin gözüne girmek için çırpınıyordu.
c)     Ona doğru yolu gösterebilmek için çok dil döktüm.
d)    Öyle yorgundum ki gözlerime kan çöktü.

2.Hangi iki deyim birbiriyle yakın anlamlıdır?
 a)Kulak kabartmak- Kulak misafiri olmak
 b)Göz kulak olmak-Gözden düşmek
 c)Ağzı kulaklarına varmak- Ağzından bal damlamak
d)Dil dökmek-Gözüne girmek


3.Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
A)Ağız açmamak  
B)Ağız değiştirmek 
C)Ağız okumak   
D)Ağız yapmak


4- “Babam çok meşgul olduğunu söyledi ve   ben………………………………………..”  cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse anlamlı bir cümle olur?
a.Kalp kırmak      
b.Gözüne girmek  
c.Dil dökmek  
d.Baştan savmak


5. “Öğretmenimiz öyle güzel ve tatlı konuşuyor ki…” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir?
a. Dil dökmek    
 b. Kalp kırmak   
c. Gözüne girmek  
d. Ağzından bal damlamak6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A)Sizi bir yerden gözüm ısırıyor               
B)Her soruyu kılı kırk yararcasına inceliyor.                                             
 C)Pencereleri ardına kadar açmıştı .      
   D)Pazardaki fiyatlar el yakıyordu.


7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, yanlış anlamda kullanılmıştır?
A)Konuşmaya başladı mı mangalda kül bırakmaz.
B)Çocuğu anneme bırakırsam gözüm arkada kalmaz.
C)Beni görünce çok korkmuş, adeta küçük dilini yutmuştu.
D)Bizim kız çok hamarattır, taşı sıksa suyunu çıkarır.


8.Aşağıdakilerin hangisinde “ağız” deyim içinde kullanılmamıştır.?
a) Sen ne zaman ağzını tutacaksın.                       
 b) Ağzıyla kuş tutsa, kendini sevdiremez.
c) Burnu tıkalı olduğundan ağzı açık uyuyordu.  
 d)9 Sınavdan iyi not alınca ağzı kulaklarına vardı.   9.“Atmak” sözcüğü hangi cümlede deyim anlamıyla kullanılmamıştır?
a) Resimlere göz atmak,              
  b) İşe el atmak,
c) Elindekileri yere atmak,          
 d) Dertlerini içine atmak,
10. “Ben bu ormanı avucumun içi gibi bilirim” cümlesinde geçen deyimin anlamı nedir?
a) Bir varlığı kendine çok yakın hissetmek    
b) Bir varlığı bütün özellikleriyle yakından tanımak
c) Son derece becerikli ve dikkatli olmak        
d) Yaşadığı çevreye çok bağlı olmak


11.  ”Rahmetli babacığım çok erken kalkmayı alışkanlık haline getirmişti.” Bu tümcenin anlamını veren deyim aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Gününü gün etmek           
B Gün yüzü görmemek
  C) Üstüne güneş doğmamak   
D)Günden güne kötüleşmek
12. Aşağıdaki deyimlerden hangisi "istenmediği hâlde, birinin işine yarayacak biçimde davranmak" anlamına gelir?
  A)   Ekmeğine göz koymak     
B)   Ekmeğini yemek
 C)   Ekmeğini taştan çıkarmak   
D)   Ekmeğine yağ sürmek13.Aşağıdaki deyimlerden hangisinde “söz dinlememek, şımarık davranışlarda bulunmak” anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?
A-Eli kulağında olmak.                     
  B-Eli ayağına dolaşmak.
C-Elde avuçta bir şey bırakmamak.     
D-Ele avuca sığmamak.14.  ”Bu aralar kimse burnundan kıl aldırmıyor.”cümlesindeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Çok sinirlenen çocuk bir hışımla odasına koştu.
B) Ukalaca tavırların herkesi rahatsız ediyor.
C) İnsanlar başkalarının işine niçin müdahale ediyorlar?
D) Kabahatli olmak ayıp değil,ders çıkarmaya bakmalısın.CEVAP ANAHTARI
1.d
2.a
3.c
4.d
5.d
6.c
7.d
8.c
9.c
10.b
11.c
12.d
13.d

14.b
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.