6.sınıf türkçe deneme sınavı

6. SINIF TÜRKÇE DENEME SINAVI6.sınıf türkçe deneme sınavı indir,6.sınıf türkçe deneme sınavı çöz,6.sınıf türkçe deneme sınavı,6.sınıf türkçe testleri,

1.Aşağıdakilerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Hasta olduğu için işe  gelemedi.
B) Ahmet  için söylenecek bir çift sözüm var.
C) Doğum günü olduğundan  heyecanydı.
D) Onu aradığın için çok mutlu oldum.


2. Aşağıdaki  sözcüklerin  hangisinde sert sessiz yumuşaması vardır?
A) Tankları                
B)Gücümüz
C) Sağır                 
D) Parkımız
3. Sonunda  sert ünsüzlerden biri bulunan kelime , ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki harf  yumuşar.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uymaz?
A)  saat                    
B) çanak
C)  kavak                 
D) araç
4. Aşağıdaki  tümcelerin  hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?
A) Seni tanıdıkça  mutlu oluyorum.
B) Onlara  dostça davranmaya çalışırdı.
C) Aşçı , çocuklara öfkeyle bağırdı.
D) Gerçekleri öğrenmenin vakti  geldi.

5. “Ona  söyle nafile beklemesin .” Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde altı çizili kelime ile aynı manaya  gelen bir kelime kullanılmıştır?
A) Beş  gündür boş yere onu arıyoruz.
B) Ben  aranıza girmek istemem.
C) Nihayet aradığım kalemi  onda buldum.
D) Ne yazık ki bundan sonra  beraber olamayız.6. Kokmak” sözcüğü  aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) İki gün önce  pişirdiğimiz yemekler kokmuş.
B) Her gelişimde üzeri başka şey  kokuyor.
C) Irak  yine savaş kokuyor.
D) Tatlılar  mis gibi kokuyordu.7. Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Adamın  kipriği katlanmıştı.
B) Sizden  bir şey istemiyorum.
C) Dertler  artarda geliyordu.
D) Onlar için bir kaç oyuncak  aldım.

8. Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem de çekim eki almıştır?
A) Bence çok iyi bir oyuncak  yaptın.
B) Pencereden  bir süre çocukları seyrettim.
C) Onunla yazılı bir sözleşmemiz  var.
D) İlacı zamanında alınca  hızla iyileştim.

9. Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde “de”nin yazımı doğrudur?
A) Bu konu dergide  yoktu.
B) Selma ’da ödevini yapmamış.
C) Arkadaşımda onunla birlikte  gelmişti.
D) Yol da Selman ‘ ı  gördü ama selam vermedi.
10. Aşağıdaki  tümcelerde  geçen altı çizili kelimelerin hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Suçlarını  yüzüne vurmaktan  mutluluk duyuyor.
B) Esmer  adam, yol ağzında durdu.
C) Onun burnu çok uzadı..
D)  Yükü  sırtlayıp yokuşu tırmanmaya başladı.11. Aşağıdaki  tümcelerde  bulunan altı çizili kelimelerden hangisi somuttur?
A)Bu sefer  de bana dostluğunu kanıtlar mısın?
B)Bu düşünceler  iyi değil.
C)Gönlünden  bize yer ver.
D)Rüzgâr   camı , çerçeveyi indirdi.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “topluluk adı” kullanılmamıştır?
A) Siz , buradan  ayrılmayın sakın!
B) Bu sene , bizim takımdan  ümitli değilim.
C) Ailemiz cumartesi  günleri yemekte toplanıyor.
D) Hastayla  ilgili karar kurul tarafından verile­cek.13. Aşağıdakilerin hangisinde hal  eki alan bir sözcük kullanılmamıştır?
A) Ana başta taç imiş
B) Her derde ilaç imiş
C) Bir evlat pir olsa da
D) Anaya muhtaç imiş14. Aşağıdaki  kelimelerden  hangisi fiilden türemiştir?
A) Koşu     
B) Sözlük   
C) Duvarcı    
D) Bademcik

15. Aşağıdaki  sözcüklerden  hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır?
A)  Öğretmen                              
B) Meslektaş
C) Bebek                                      
D) Kazı
16.Yağmurun yağmasını  çok istiyorum  ...... suyumuzun bitmesinden endişe ediyorum.
Cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A) lakin
B) ama
C) çünkü 
D) ne var ki


17. Aşağıdaki altı çizili  kelimelrden  hangisi “belirtme durum eki” almıştır?
A) Kalemi  gerçekten çok güzelmiş.
B) Bilgisayarı  sen mi kapattın?
C) Yüreği  çok temizmiş.
D) Patronu  onu çok severdi.


18.. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi köktür?
A) Askı                     
B ) Yurttaş
C ) Kuzucuk                   
D ) Balık


I.Sınava birçok öğrenci girdi.
II.Hepsi de geziye katılıyor.
III.O çocuğu hiç sevmedim.
IVPolis, onları dün yakalamış.
19.. Yukarıdaki  tümcelerin  hangi ikisinde zamir kullanılmıştır?
A) I. ile II.                     
B) I. ile III.
C) II. ile IV.                  
D) III. ile IV.20. Aşağıdakilerin hangisinde şahıs  zamiri vardır?
A) Bu durumu  herkes biliyor.
B) Bütün gece  onu aradım.
C) Beriki niçin  çalışmamış?
D) Buraya  bir okul yapılacak.


Cevap anahtarı
1.b
2.b
3.a
4.d
5.a
6.c
7.b
8.d
9.a
10.d
11.d
12.a
13.c
14.a
15.c
16.c
17.b
18.d
19.c
20.b


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.