8.sınıf cümle çeşitleri 20 soruluk test

8.SINIF CÜMLE ÇEŞİTLERİ TEST SORULARI 20 SORULUK TEST

1.Aşağıdakilerden hangisi isim  cümlesidir?
A)Bırakın bağırayım avazım sesim  kadar.
B) Kara gözlüm gönüllenme, gül gayrı.
C) Aman burayı  görmesin gözüm.
D) Sütler   tutar tutmaz ordayım.

2.Aşağıdaki tümcelerin  hangisi yükleminin türüne göre ötekilerden farklıdır?
A)Kurtuluş Savaşı'na giriştiğinde   insanımız  yorgun ve bitkindi.
B)Bahçeleri, çimenlerle kap­Iıdır.
C)Anadolu'da sevgiyi il­mek ilmek dokumaktır.
D)Kimi yazarlar bunun bir ustalık olduğunu iddia ederler.

3.Aşağıdaki cümlelerden  hangisi kurallı cümledir?
A)Şu yazarlar  sevgililerden beterdir.
B) Nedir bu yazarlardan  çektiğim?
C) Bekle diyorsun ona.
D)Beklemesem olmaz mı sahil  kıyısında?


4.Aşağıdakilerden hangisi, yükleminin yerine göre   farklıdır?
A) Siyasi af  yerel yönetimlerin istekleridir.
B)Samimi  bir insanın yalın ve sıcak anlatımıydı   götüren.
c)Gerçek sanatçı, hemen yazmaya kalkışmaz.
D) Nöbet tutarken orada  büyük bir balina sürüsü gördüm


5.Aşağıdaki tümcelerden  hangisi, anlamca olumludur?
A)Onu  hiç aramadın ki. ..
B)Aradıklarınız orada  yok.
c) Ben onu  hiç düşünmez miyim?
D) Seni üzen şey,   gelmemesiydi.

6.Aşağıdaki tümcelerin  hangisi anlamca olum­suzdur?
A)Buna  ihtimal vermiyor de­ğil.
B)Müdürümüz   kurallarını bilme­yen biri değil.
c)Gözümde yaş,   acı yok değiL.
D) Her zaman ben onu  arayacak değilim.

7."Sen çekip gidersen ben burada yaşayabilir mi­yim?" tümcesi  anlam bakımından ne tür bir cümledir?
A)Emir cümlesi
B)Sözde soru cümlesi
C)Ünlem cümlesi
D)Dilek cümlesi


8.Aşağıdaki tümcelerden   hangisi eksiltili cümledir?
A)Viran  olmuş yârin gönlü
B) Coşkusunu çizdikçe bu yağmurların.
C) Kırar başımı  yürürüm
D) Kurdun, kuşun   hali değil

9.(I) Gece başınızı havaya  kaldırdığınızda göreceğiniz   parlak yıldız, Çobanyıldızı'dır. (II) Bu yıldızın bağlı bulunduğu  yıldız kümesi Kü­çükayı ve Büyükayı'dır. (III) İki bulut , insanoğ­lunun bulduğu  ilk yıldız kümeleridir. (IV) Çünkü   gözle bile rahatlıkla görülebilir­ler.
Bu parçadaki numaralanmış tümcelerden  hangisi, yapısına göre basittir?
A) ı                    B) ıı.       c) ııı.      D) ıV.


10.Aşağıdaki tümcelerin  hangisi, yapısına gö­re ötekilerden farklıdır?
A)   Arkadaşlarınız suçsuz  yere azar işittiler.
B)   İyi şiir, düzyazının özelliklerine  sahip olma­lıdır.
c)     Bir romancı, kişilerini gerçek hayattan  seçmelidir.
D)   Bu eğitim sisteminde akıl, paslanmaya başlamıştır.


11.Aşağıdakilerden hangisi isim tümcesidir?
A) Adamın  aklını başından alan nedir?
B) Tecrübelerimizle bunun yanıtını  bulabiliriz. 
C) Önce bunu  anlayalım, sonra gözeriz.
D) Anlatılanları çok iyi dinlemelisin.


12. Dante gibi ortasındayız ömrün.
Yukarıdaki cümle  hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Olumlu-isim -basit-devrik 
B) Olumsuz-fiil -birleşik-devrik 
C)Olumlu-fiil -bağlı-devrik 
D)OlumIu-fiil -bağlı-kurallı


13.Aşağıdaki tümcelerden  hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Buna ; planlı bir şekilde çalışmalısın.
B) Kartalın almadığını  kargalar kapışır.
C) Hava güzel olursa oraya  gideriz.
D) Dünyanın hiç kimseye kalmadığını bilmelisin.


14."Kim demiş bitmez önümüzde  dertler." cümlesinin kurallı tümceye  çevrilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) ileride dertler kim bitmez demiş.
B) Dertler ileride bitmez kim demiş. 
C) Kim ileride dertler bitmez demiş. 
D) Bitmez ileride dertler kim demiş.


15. Aşağıdaki tümcelerin  hangisi diğerlerinden farklı bir yapıdadır?
A) Balıkçılar ağları  ümitle salladılar.
B) Gemi  azgın dalgalarla boğuşuyor. 
C)Bu yazıyı  okuyup yorumlayın hemen.
D) Onlar  derin derin iç çekiyordu.

16."Artık o eski yazlar , çoktan hatıralara karışmıştı."tümcesi  için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Olumlu-basit-kurallı-fiil cümlesi
B) Olumsuz-basit-kurallı-fiil cümlesi 
C)Olumlu-birleşik-kurallı-isim cümlesi 
D)Olumlu-birleşik-kurallı-fiil cümlesi

17.Aşağıdaki tümcelerden  hangisi yükleminin çeşidi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Sipahi , hızlı koşan bir atmış. 
A) Suçu, onun  üzerine atmış.
B) Gidip orada  kazandım, diye hava atmış.
C) Cevapları bilemeyince sallamış.


Rüyalar her zaman dolar boşalır.
Temaşa eder insan sahilsiz enginleri.
Ağlarım görünce sessizce gidenleri.
Eskiyenin yerini bir bir alır yeniler.
18.Yukarıdakilerden hangisi öge dizilişi bakımından farklıdır?
A) I        B) II          C) III         D) IVCevap anahtarı
1.d
2.d
3.a
4.b
5.c
6.d
7.b
8.b
9.d
10.d
11.a
12.a
13.a
14.c
15.c
16.a
17.a

18.a
cümle çeşitleri testi çöz,8.sınıf türkçe test soruları,8.sınıf yapısına göre cümleler  testi,8.sınıf cümle çeşitleri test soruları,8.sınıf cümle çeşitleri testi indir,

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.