ülkemizin ithalatını ve ihracatını yaptığı ürünler hangileridir

ÜLKEMİZİN İTHAL ve İHRAÇ  ETTİĞİ ÜRÜNLER HANGİLERİDİR?


    İthalatı kısaca bir ülkenin başka ülkelerden  aldığı ürünlerin tamamı olarak tanımlarsak yanlış yapmış olmayız. İthalatı  bir ülkede çeşitli nedenlerden  dolayı yapılır. Bunlardan başlıcaları şunlardır:
1.O ülkede yeterli miktarda ham madde kaynağının bulunmaması.
2.Ürünü işleyecek teknik donanıma sahip kişilerin  bulunmaması.
3.Ürünün ülke şartlarında  üretim maliyetinin fazla olması.

        Ülkemizde de ithalat yukarıdaki nedenlerden  dolayı yapılır. İthalat , bir ülkenin gelişiminde şayet    kuralları çevresinde yapılırsa ön koşullardan birisidir. Bütün bunlardan yola çıkarak ülkemizin ithal ettiği ürünleri aşağıdaki maddeler altında  toplayabiliriz:

1.      Baharat ve çeşitleri
2.      Otomotiv ve yedek parçalar
3.      Gübreler
4.      Deterjan ve temizlik eşyaları
5.      Az da olsa tekstil ürünleri
6.      Savunma sanayisine ait ürünler
7.      Petrol ve petrole dayalı ürünler. 7.Beyaz eşya
8.      Organik kimyasallar
9.      İnorganik kimyasallar
10.  Kakao
11.  Muz
12.  Kahve

TÜRKİYE’NİN İHRAÇ ETTİĞİ ÜRÜNLER HANGİLERİDİR?

    İhracat   bir ülkenin başka ülkelere  sattığı mallara denir. Günümüzde dünya üzerindeki gelişmiş ülkelerin  var olma nedeni  dışarıya ihraç ettiği ürünlerdir. İhracatın ülke kalkınmasında   önemli bir yeri vardır. Her şeyden önce ihracat bir ülke ekonomisinin gelişmişliğinin en iyi  göstergesi durumundadır.

1.      Pamuk
2.      Tütün
3.      Sanayi bitkileri
4.      İncir
5.      Üzüm
6.      Turunçgiller
7.      Canlı hayvan
8.      Bor
9.      Dokuma ve tekstil ürünleri
10.  Unlu mamuller
11.  Madeni eşyalar
12.  Ev eşyaları
13.  Çimento
14.  Kimyasal maddeler
15.  Demir – çelik ürünleri
16.  Hayvansal ürünler
17.  Su ürünleri
18.  Krom
19.  Plastik maddeler
20.  Orman ürünleri
21.  Civa
22.  Manganez
23.  Bakır
24.  Buğday
25.  Arpa
26.  Sebze ve meyve
27.  Şeker
28.  Lastik
29.  Zeytin
30.  Bitkisel ve hayvansal yağlar


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.