8.sınıf atasözü ve deyim 20 soruluk test ve cevapları


8.SINIF ATASÖZÜ VE DEYİM 20 SORULUK TEST VE CEVAP ANAHTARI

1.”Adam , para sızdırmak için yalan yanlış şeyler  söyledi.”  Tümcesindeki altı çizili deyimin  tümceye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)     Baba parasıyla bize caka satıyor.
B)     Parasız pulsuz  bu şeyler  yapılmaz ki.
C)     Babandan  para kopar da maça gidelim.
D)    Senin kadar para canlısı zor bulunur.2. “Açık “sözcüğü,aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir başka sözcükle birleşerek deyimleşmiştir?
A)     Açık fikirliydi, fikirlerini  olduğu gibi söylerdi.
B)     Açık kapının  önünde oturmuş,dinleniyor.
C)     Açık yer kalmadı, bunu  yapamadık.
D)    Evin duvarları açık sarıya  boyandı.

3.Aşağıdakilerin hangisinde “kulak”  sözcüğü  bir deyim içinde yer almıştır?
A)     Koyunun  minicik kulakları benekliydi.
B)     Kepçe gibi kulakları vardı Musa ‘nın.
C)     Kapıdan  dışarıya kulak verdi.
D)    Kulağını çektiği çocuk adama  küstü.


4. “Açmak”  sözcüğü , aşağıdakilerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?
A)     Şu anahtar  bütün kapıları açar.
B)     Binanın  bütün ışıklarını açtı.
C)     Perdeyi açtı, oğluna seslendi.
D)    Yeni çıkan dergilerden  söz açtı.

5.“(1)Sebiha  Teyze düğmesine basılmış teyp gibi konuşuyor. (2)Kalbimin  üstünden kalkan bir ağırlığın, ağzıma  doğru çıktığını hissediyorum. (3) İçim sıkılıyor , o konuşurken. (4) Eşine  ait her ayrıntıyı anlatıyor.”
Paragrafta hangi tümcede deyim kullanılmıştır?
A) 1         
B) 2        
C) 3      
 D) 4

6.“Annem beni çayırda çimende  mi doğurdu ne, bayılıyorum şu yeşil çimenlerin üstüne........yatmaya.”tümcesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa  “ sıkışık olmadan”anlamı içerir?
A)     Sesi çıkmadan
B)     Sırtını dayayarak
C)     Boylu boyunca
D)    Sere serpe

7.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kullanılan deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
A)     O  zamanlar  onunla sıkı fıkıydık,aramızdan su sızmazdı.
B)     Buraya  adımını atmıyor,ne onlara  ne esnafa görünüyordu.
C)     Bir kişinin  ağzından bu yanıtı  almak, insana öyle ağır geliyor ki.
D)    Böyle     yapmaya  kalksam,adım deliye çıkacak.


8.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
A)     Kısa bir zamanda  göze girmeye, takımda yer almaya bak.
B)     Kitabın  hası,cana can katar,insanın yaşama gücünü artırır.
C)     Gürültüyü duyan Hasan ,çileden çıkmış olacak ki   dışarı çıkmaya çalıştı.
D)    Sinirlendiği  zaman gözü hiçbir şey görmeyen, ,sinirli bir adamdı.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  bir deyim yanlış anlamda kullanılmıştır?
A)     Dişini tırnağına takıp uzun çalışmalar  sonucu başarıya ulaştı.
B)     Etrafımızda  olup bitenleri göz ardı etmemiz bizi yanlışa götürür.
C)     Çevresindekiler  onu gözünü budaktan esirgemeyen biri olarak bilirdi.
D)    Öyle duyarsızlaştı ki o melek gibi adamın  yerini kara bahtlı biri aldı.

10.Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde”huzursuzluk” anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A)     Son zamanlarda  diken üstünde yaşıyordu adamacağız.
B)     Her yaptığında   pot kırmasıyla tanınan biridir.
C)     Durduğu   yerden göz ucuyla baktı, raftaki kitaplara.
D)    İnsan, böyle anlarda  her zaman tetikte olmalıdır.

11.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “dil” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?
A)     Şunu  söylemeye bir türlü dilim varmadı.
B)     Dilara ‘nın  gülleri dilere destandır.
C)     Bu devirde  bir dil bilmek yetmiyor.
D)    Onun  şiir  gücüne kimse dil uzatamaz.

12.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
A)     Bir gün seninde değerini  bilecekler.
B)     Kadın  gözlerini aynı noktaya dikmiş,bekliyordu.
C)     Her zaman  bize gözdağı verir, bizi korkuturdu.*
D)    Bunları  bir an  önce başından atmaya çalışıyordu.

13.Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde bir deyim yanlış anlamda kullanılmıştır?
A)     Geçen hafta  Fatma ile  senin kulaklarını çektik biraz.
B)     Bütün gün  sinirinden  hop oturup hop kalktı.
C)     Kötü  davranışlarıyla bir anda gözden düşmüştü.
D)    Kulak kesilmiş, söylenenleri  dikkatle dinliyordu.

14. Bir varlığın  değerli olup olmadığı, yeri ve zamanı geldiğinde anlaşılır. Önemli olan neyin, nerede neye yarayacağını bilmektir.
Bu tümcelerin anlamını içeren atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A)     Damlaya damlaya göl olur.
B)     Acemi katır, kapı önünde yük indirir.
C)     Abanın kadri yağmurda bilinir.
D)    Abdalın dostluğu köyü görünene kadardır.

15.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde”birinin hilesiyle yapılmak”anlamında bir deyim kullanılmıştır?
A)     Veli ‘nin  artık başını kaşıyacak vakti yoktur.
B)     Bu saçmalıklardan  kurtulup artık başımı dinlemek istiyorum.
C)     Görüldüğüne  göre bu iş onun başının altından çıkmış.
D)    Çekil git başımdan , başını belaya sokma.


 Atasözlerinin çoğunda  sözcükler mecaz anlamlıdır. Ancak bazı atasözlerimizde e sözcükler gerçek anlamlarını korumuştur.
16.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecaz anlam yoktur?
A)     Sakla samanı gelir zamanı.
B)     Dost ile ye iç, alışveriş etme.
C)     Gülü seven dikenine katlanır.
D)    Dağ başından duman eksik olmaz.

17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “Birini, küçük bir çıkar vererek susturmak  veya  kendi tarafına çekmek” anlamı veren bir deyim vardır?
A)     Söylediklerinden  ağzı gevşek biri olduğu çıkarılabilir.
B)     Ondan bahsetmeyi bırak, ağzına geleni söyler o.
C)     Ağzına bir kemik atıp susturmuşlar, hep böyle yaparlar.
D)    Herkesi ağzına baktıran biriydi, o adam.


18. “Acı bir davranıştan  sonra, birinden ya da bir şeyden kötülük  gelebileceği kanısına varan” bir kişi için aşağıdaki deyimlerden hangisi söylenir?
A) Gözüne kestirdi.             
B) Gözü korktu
C)  Gözü karardı                
 D) Gözünü dört açtı

19.Aşağıdaki tümcelerde yer alan deyimlerden hangisi farklı bir anlam taşımaktadır?
A)     Bu işi yaparsak  düğün bayram ederiz.
B)     Okulu  kazandığını öğrenince gözleri parladı.
C)     Dilekleri  oldu ya, etekleri zil çalıyor.
D)    O kadar hızlıydı ki herkese dudak ısırtıyordu.


20.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yolunu bulmak deyimi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A)     Bir yolunu bulup ona  yardım edeceğim.
B)     Bu kasabadan  ayrılanın bir yolunu bulamıyorum.
C)     Bu kadın  yolunu bulup köşeyi dönmüş.
D)    Bir yolunu bulup  durumu  babasına açmış.

8.sınıf atasözü ve deyim 20 soruluk test ve cevapları,8.sınıf türkçe test soruları,8.sınıf atasözü testi,8.sınıf atasözü ve deyimlerle ilgili testler,8.sınıf deyimler testi,


Cevap anahtarı
1.c
2.a
3.c
4.d
5.c
6.c
7.a
8.b
9.d
10.a
11.c
12.c
13.a
14.c
15.c
16.b
17.c
18.d
19.d

20.c
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.