dilimizi nasıl korumalıyız kompozisyon


DİLİMİZİ KORUMAK İLE İLGİLİ KOMPOZİSYON
 
                  Bir ulusun  en önemli varlığı dilidir. Diline sahip çıkamayan bir ulus  yok olmaya mahkûmdur. Bu sebeple  her ülke diline sahip çıkmalı ve dilini kaybeden bir ulusun  bütün varlığını kaybedeceği bilinmelidir. Günümüzde gerek   gelişen   kültürel etkileşimin artması gerekse yabancı dillerin etkisi nedeniyle  Türkçemiz bozulmaya  başlamıştır. Günlük hayatta pek çok insan  Türkçe karşılığı olan sözcüklerin  yerine yabancı sözcükleri  kullanmayı tercih etmektedir. Yine her yerde  gördüğümüz dükkân tabelalarının çoğu yabancı dildedir. Bu hale  bir an önce dur demek gereklidir. Çünkü milli birliğimizin  temelini dil oluşturmaktadır. Türkçenin korunması amacı ile  herkes dili kullanmada itinalı  olmalı, özellikle gençler bu konuda uyandırılmalıdır. Dilin önemi toplumsal açıdan bakıldığı zaman  sanıldığından çok daha büyüktür. Bu sebeple  “Turkche” konuşmak yerine “Türkçe” konuşmaya özen göstermek gerekmektedir.
    Ulusların  sahip olduğu en önemli değerlerlerinden biri de dilidir. Diline sahip çıkan uluslar  varlıklarını devam ettirebilirler. Bu sebeple  her millet  kendi dilinin geliştirilmesi ve yayılması için gayrette  bulunmaktadır.  Bugün   gelişen bir dünyanın parçası olmak önemlidir. Etrafımızdaki  her şey geliştiği gibi dilimizde gelişiyor. Başka  dillerin etkisi her geçen gün dilimize  zarar vermektedir. Yeni giren sözcüklerden  dolayı dilimizi   unutacak hale geliyoruz. Türkçe karşılığı olan yabancı sözcükleri  kullanmamalıyız. Türkçe kullanılacak sözcükler  hem dilimize hem de bize  sahip çıkmaktır. Milli birlik beraberliğin sağlanması amacı ile  dil her şeyin temelini oluşturmaktadır. Dilin doğru kullanımı milletimizin  daha ilerilere taşınmasında yardımcı olur. Yaygınlaşan dilimiz   gelenek ve göreneklerimizin de insanlar tarafından benimsenmesi sağlanır.  Dilimizin  korunması , dilimizin gelişmesi daha güzelleşmesini sağlar. Gençler bilhassa  dilimizi doğru kullanarak örnek olması gerekir. Dilin önemi sosyal  açıdan değerlere sahiptir.  Tüm bu etkenlerden dolayı dilimizi koruyup ona sahip çıkmalıyız.


Share:

2 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.