8.sınıf cümlenin ögeleri testi 30 soru ve cavapları

8.SINIF TÜMCENİN ÖGELERİ TEST SORULARI VE CEVAPLARI
1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde nesne yoktur?
A) Masayı pencereye doğru yaklaştırdı.
B) Birden korkmuş gibi benim yüzüme baktı.
C) Arkadaşım da onun kim olduğunu bilmiyor.
D) Saate bakmayı tamamen unutmuşum.


2. Biraz ilerledikten sonra üzerinde güneşin parladığı geniş bir ovaya geldiler.
Bu tümcenin öğe dizilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem
B) Zarf tümleci, nesne, zarf tümleci, yüklem
C) Özne, nesne, dolaylı tümleç, yüklem
D) Dolaylı tümleç, nesne, yüklem


I.  Yeni yıkanmış ve ütülenmiş çamaşırların kokusu yayılıyor etrafa.
II. Adam boyundan uzun otlar arasından geçerek ilerliyorduk.
III. Dondurucu soğuk, ahşap duvar kaplamalarından içeri giriyordu.
IV. Şu sıralar, yapacak bir işi olmadığından kitap okuyor bol bol.
V. Dağların ardında kaybolan güneşin son ışıklarını görebiliyorum.
3. Yukarıdaki numaralanmış tümcelerden hangileri öğe sayıları açısından eşittir?
A) I. ve II.                                          B) I. ve IV.        C) II. ve III.                                           D) II. ve V.

Eski evimizin yerinde şimdi görkemli bir apartman yükseliyor.
4. Bu tümcenin öğe dizilişi aşağıdakilerin hangisin­de sırasıyla verilmiştir?
A) Zarf tümleci, dolaylı tümleç, özne, yüklem
B) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, özne, yüklem
C) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem
D) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem
5. Aşağıdaki tümcelerden hangisi "özne, nesne, yüklem"den oluşmuştur?
A) Samim Kocagöz, yazmaya başladığı günden bu yana eserlerinde toplumsal konulan işlemiştir.
B) Yazar, romanı bir sanat ürünü olarak çok önemser.
C) Ahmet Haşim'in günümüz Türkçesine yakın bir dille yazdığı şiir sayısı beşi onu geçmez.
D) Sessizliği bozmanın akıllıca bir davranış olmayacağını düşündü.6. Aşağıdakilerin hangisinde arasöz nesnenin açıklayıcısıdır?
A) Memleketimi, doğup büyüdüğüm şehri, çok ama çok özlemiştim.
B) Hüseyin'e, biricik dostuma, doğum günü için gü­zel bir hediye aldım.
C) Ayten, sınıfın en uzun ve zeki kızı, bizim grubun başkanı oldu.
D) Alevleri seyretmek için, yapacak başka bir şey bulamamıştım, şöminenin yanında durdum.Parıldayan parke döşeme ve şık masa, holü çok gör­kemli gösteriyordu.
7. Aşağıdakilerden hangisi öğe dizilişi açısından bu tümceyle özdeştir?
A) Pencere kenarındaki çalışma masasının üzerinde defterler, dergiler, kitaplar duruyordu.
B) Şoför, yola çıkışımızdan hemen sonra ilk durakta biletleri kontrol etmişti.
C) Yumuşak, yemyeşil otlar, sisin ve çiseleyen yağmurun altında dalgalanıyordu.
D) Karanlığa gömülmüş olan ağaçlar, çimenliğin en uç noktasını güzelce örtüyordu.8. Aşağıdaki tümcelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Gözlerinden süzülen yaşların soğuduğunu       hissederek karanlık dağları seyretmek için başını kaldırdı.
B) Dokuzu on geçe Ankara garına giren tren ikinci peronda yavaşlayarak büyük bir gürültüyle dur­du.
C) İnsanoğlunun hayatına ışık tutan, yaşama    serüvenini anlamlı kılan okumak, aklı besleyen Önemli gıdalardan biridir.
D) Kırklarında bir kadın, elinde armağan paketi   yapılmış bir şişeyle Ahmet'in tam karşısında duru­yordu.

9. Aşağıdakilerin hangisinde öğeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Karanlık, / karşısında bulunan genç adamı tanımasına / engel oluyordu.
B) Evden çıkma vakti / gelinceye kadar / hepsinin öfkesi / geçmişti.
C) Bir yağmur duvarı / penceremin dışındaki manzarayı / örtüyor.
D) Bazen / korkunç olmaktan çok zavallı / görünüyor / bu çocuk.

I.   Böyle eğlenceli bir gece geçireceğim aklıma gelmezdi.
II. Dışarıdan, rüzgârdan tıngırdayan nesnelerin sesi geliyor.
III. Otobüs, yaylaya tırmanan yokuşu gürültüyle çıkı­yordu.
IV. Binanın önünde, güneşin yıkadığı çakıllı bir düzlük var.
V. Bu görüntü ferahlatıcı bir serinlik duygusu veriyor bana.
10. Yukarıdaki numaralanmış tümcelerden hangileri öğelerinin dizilişi açısından özdeştir?
A) I. ve II.                                            B) I. ve IV.     C) II. ve III.                                           D) II. ve İV.


Dün, hepimiz rıhtımdaki vapurların rüzgârda çırpınan bayraklarını büyük bir merakla seyrediyorduk.
11. Bu tümcede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Özne                                      B) Belirtili nesne
C) Zarf tümleci                          D) Dolaylı tümleç


12. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde "zarf tümleci" vurgulanmıştır?
A) Şu garip kadının yaptığı güzel bahçeye bakıyo­ruz.
B) Sabah tertemiz bir örtü serili yaylı bir karyolaya uzanmıştı.
C) Sihirli sözcüklerden oluşan tekerlemeler söylü­yor çocuklara.
D) Halil, yüzündeki o gergin ifadeyi bir türlü silemiyordu.


13. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde "belirtili nesne" kullanılmamıştır?
A) Bardağı elime aldığımda çatlak olduğunu fark   et­tim.
B) Uyuyakalmadan önce bir tekerlemenin nakaratını söyledi.
C) Kaldırımdan, merak uyandıran insan sesleri geliyor.
D) Bulutları delen güneş ışınları çocuğun yüzünü aydınlatıyordu.

14. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde "neyi, ne zaman, kim" sorularının üçünün de karşılığı vardır?
A) Oturduğumuz evin alt katını geçen hafta bir terzi kiralamıştı.
B) Tahtaları kararmış eski bir evde tam iki yıl oturmuştuk.
C) İnsanın içine işleyen sert bakışlarını tuhaf bir biçimde bana dikmişti.
D) İki gün önce otobüsle ilçe merkezine bir iş için gitmiştim.


15. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı nesne   ya da özne değildir?
A) - Sabahtan beri kimi arıyorsun?
   - Yunus Emre'yi.
B) - Eşyaları buraya kadar kim taşıdı?
   - Çocuklar.
C) - Elindekileri kime vereceksin?
   - Müdür Bey'e.
D) - Evin hangi odasını maviye boyattınız?
   - Bu odasını.Her şeye ilk defa görüyormuş gibi bakmalıdır sanatçı.
16. Bu tümcenin öğe dizilişi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Dolaylı tümleç, belirtili nesne, yüklem, özne
B) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem, özne
C) Zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem, özne
D) Zarf tümleci, dolaylı tümleç, özne, yüklem17. Aşağıdaki tümcelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Kediler insanlarla kolay kolay dost olmaz.
B) Yalnızlıklar içinde sizi zenginleştiren bir ormandır kitap.
C) Dolmuşla eve ulaşmam yarım saat sürer.
D) Oynadığın oyunun kurallarına uymak zorundasın.


Havalar ısınmaya başlayınca —.
18. Bu tümce aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, tümce sırasıyla, "zarf tümleci, nesne, yüklem, özne"den oluşur?
A) burası çekilmez olur
B) ben ne yapacağımı şaşırırım
C) tatil için hazırlanırız
D) İzmir'i terk eder insanlar

Evde misafir olmadığı zamanlar dedem öğle yemeğini erken yerdi.
19. Bu tümcede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Zarf tümleci                           B) Özne
C) Yüklem                                  D) Dolaylı tümleç

20. Aşağıdakilerin hangisinde yan tümcecik, temel tümcenin dolaylı tümleci durumundadır?
A) Daha önce benzerini yaşamadığı tuhaf bir neşe sardı yüreğini.
B) Odanın ortasındaki sehpanın üzerinde duran fotoğrafı gösterdi.
C) Burada, çatıları sokağın ortasına kadar taşan evler vardı.
D) İnce ince yağan yağmurun altında amaçsızca dolaşıyorum.


Ayağa kalkıp bir şeyler istediler, yüzlerini buruşturarak.
21. Bu tümcenin öğe dizilişi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A) Zarf tümleci, nesne, yüklem, zarf tümleci
B) Zarf tümleci, dolaylı tümleç, nesne, yüklem
C) Zarf tümleci, nesne, özne, yüklem
D) Dolaylı tümleç, nesne, yüklem, zarf tümleci


Benim büyük dedem. Kurtuluş Savaşı'nda aldığı mermileri Ölene dek bedeninde taşımış.
22. Bu tümcenin öğe dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Özne, dolaylı tümleç, belirtili nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem
B) Özne, dolaylı tümleç, belirtili nesne, dolaylı tümleç, yüklem
C) Özne, belirtili nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem
D) Özne, belirtisiz nesne, dolaylı tümleç, zarf tümle­ci, yüklem

Buraya gelmeden önce olanları anlatmalıydık size.
23. Aşağıdaki tümcelerden hangisi öğelerinin sayısı açısından bu tümceyle özdeştir?
A) Hiçbir heyecan bu sıradan hayatı renklendirmi­yor.
B) Bu konfor ve temizlik huzur veriyor bana.
C) Önümdeki düzlüğün sonunda sıra dağlar uzanı­yor.
D) Koruma altındaki bölgede avcılık kesinlikle yasak.24. Aşağıdaki tümcelerden hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Dağların doruklarını, yamaçları, vadileri örten in­ce bir perde gibiydi yağmur.
B) El arabası tekerleklerinin derin izler bıraktığı taşlara basarak yürüyordum.
C) Şehrin dışında henüz biçilmemiş buğday tarlaları uzanıyor.
D) Adımlarımız kaldırım taşları üzerindeki buz tabakasını eziyordu.


25. Aşağıdaki tümcelerden hangisi sırasıyla "zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem, belirtili nesne"den oluşmaktadır?
A) Yemek sırasında herkes özel olarak getirtilen aşçıya övgüler yağdırıyor.
B) El yordamıyla buluyorum, yemekhaneye giden koridorun kapısını.
C) Ev ev dolaştıktan sonra, çamurlu, rutubetli bir ara sokakta buldum kendimi.
D) Göl bir bataklığa dönüşmeden Önce, kıyılarında bin bir çeşit bitki yetişirmiş.

Babaannem, keyfi yerinde olduğu zaman ilgi çekici masallar anlatırdı.
26. Bu tümcede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Özne                                        B) Belirtili nesne
C) Zarf tümleci                            D) Yüklem

Bizden nefret etmek, onun yaşamına bir anlam kazandırıyor.
27. Bu tümcenin öğe dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Zarf tümleci - dolaylı tümleç - özne - yüklem
B) Özne - zarf tümleci - belirtisiz nesne - yüklem
C) Belirtisiz nesne - dolaylı tümleç - özne - yüklem
D) Özne - dolaylı tümleç - belirtisiz nesne - yüklem

28. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde, yan tümcecik temel tümcenin öznesi durumundadır?
A) Karşı evlerde parıldayan ışıklar pencerenin camına yansıyordu.
B) Patronuyla göz göze geldikten sonra biraz hızlandı.
C) Yola çıkarken Elif hala hıçkırmaya devam ediyordu.
D) Seni, kendimle birlikte sürüklemeye hiç hakkım yok.


O gecenin uzun saatlerini tüyler ürpertici bir uyanıklık içinde geçirdim.
29. Bu tümcedeki öğe dizilişi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem
B) Belirtisiz nesne, dolaylı tümleç, yüklem
C) Belirtili nesne, zarf tümleci, yüklem
D) Özne, belirtili nesne, yüklem

30. Aşağıdakilerden hangisi iki öğeli bir tümce değildir?
A) Yosun tutmuş ıslak kayalıkların üzerinde korkusuzca yürüyorduk.
B) İri iri açılmış gözlerindeki kararlı bakışı sürdürdü.
C) Ben buraya gelmeden iki yıl önce ölmüş.
D) Tek bir girişi olan, gösterişsiz bir evde oturuyor.


CEVAP ANAHTARI:
1.      B
2.      A
3.      D
4.      B
5.      C
6.      A
7.      D
8.      C
9.      B
10. D
11. D
12. D
13. C
14. A
15. C
16. B
17. B
18. D
19. D
20. D
21. A
22. C
23. C
24. A
25. C
26. B
27. D
28. A
29. C
30. A


8.sınıf cümle ögeleri testi,8.sınıf türkçe test soruları,8.sınıf cümlenin ögeleri testi 30 soru ve cevapları,8.sınıf cümlenin ögeleri test soruları,
Share:

2 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.