6.sınıf ünsüz benzeşmesi testi ve cevapları

6.SINIF ÜNSÜZ BENZEŞMESİ TEST SORULARI
1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi olmuştur?
A)Elindeki kitabı  sessizce okuyor.   
B)Ailesinden uzak kalınca onların değerini anladı.
C)Sevinçten ne edeceğini  bilmiyor.      
D)Tatilde oraya  gitmek istiyor.

2.  Aşağıdaki tümcelerde  altı çizili sözcüklerin hangisi ünsüz benzeşmesi kuralına uygundur?
A)Onlar  balıktan geldiler.                  
B) Ahpapca bir tutum takındı.
C)Başını hafifce  yere  eğdi.                           
D)Beğenmediğini açıkca belirtti..    
  
3.Aşağıdakilerin hangisinde her iki kelimede  de "ün­süz benzeşmesi" olmuştur?
A)      Ağaçtan getirdik.                                  
B)       Ondan istedim.
C)     Çiçeğin büyüsü                                           
D)      Bisikletten düştü.

4. Aşağıdaki tümcelerin  hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?
A) Seni gördükçe bir dostumu  hatırlıyorum.
B) Bize dostça davranmaya çalışırdı.
C) Kuşçu, çocuklara sinirle  bağırdı.
D) Gerçekleri öğrenmenin vakti  geldi

5.Aşağıdaki kelimelerden hangisi sert ünsüzlerin benzeşmesine örnektir?
A)haklı            
B)kaşığı             
C)birlikte       
D)oldukları

6.sınıf ünsüz sertleşmesi testi,6.sınıf ünsüz benzeşmesi testi ve cevapları,6.sınıf ünsüz benzeşme testi zor,6.sınıf türkçe testleri,

6.Aşağıdaki kelimelerden hangisi sert ünsüzlerin benzeşmesine örnektir?
A)etmekten      
B)değildir     
C)başkasının   
D)nasihati

7. ‘Simitçinin gürültüsü duyuluyor.’  Cümlesinde hangi ses olayı meydana gelmiştir?
A)Ünsüz benzeşmesi   
B)Ünsüz yumuşaması    
C)Ünlü daralması 
D)Ünlü düşmesi


8.Aşağıdaki tümcelerde kullanılmış altı çizili kelimelerden hangisi sert ünsüzle bitmiştir?
A)Şımarık bir kız kötü  bir kadın olur.
B)Kalpler yaralanmakla büyür.
C)Kin  korkunç bir düşmandır.
D)Bir gönüle çok  yol bulunur.

9.Aşağıdaki tümcelerde kullanılmış altı çizili kelimelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur?
A)Büyük fikirler  yürekten doğar.
B)Faziletli olmak , keskin bir kılıca oturmak gibi  güçtür.
C)Aşksız evlilik evliliksiz aşkı başlatır.
D)Evliliğe iyilik  veren aşktır.

10.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek vardır?
A)Parasından en az faydalanan  cimrinin kendisidir.
B)Cömertliğimiz hiçbir vakit servetimizi aşmamalıdır.
C)Ne kadar çok çalışırsan o kadar mutlu  olursun.
D)Çalışmak sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır.

11.Gençliğin iyiye  giden bir meziyet yoktur ki yaşlanıp da bozulmasın.” Tümcesinde süreksiz sert sessiz harfler aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A)gençliğin         
B)yoktur      
C)meziyet    
D)bozulmasın

    İşte geldi yol ayrımı
    Görünüyor son istasyon
    Geliyoruz katar katar
    Gidiyoruz vagon vagon
12.Yukarıdaki dizelerde  aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A)Ünlü düşmesi                                    
B)Ünsüz yumuşaması
C) sertleşme            
D)Ünlü türemesi

CEVAP ANAHTARI
1.c
2.a
3.d
4.d
5.c
6.a
7.a
8.c
9.c
10.d
11.d

12.c
Share:

1 yorum:

  1. gayet başarılı 10. sınıf olmama rağmen hala çözüyorum sınavda çıkıyor

    YanıtlaSil

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.