7.sınıf çekimli fiil testi ve cevap anahtarı

7.SINIF ÇEKİMLİ FİİL İLE İLGİLİ TEST SORULARI

7.sınıf türkçe testleri,7.sınıf çekimli fiil test soruları,çekimli fiil ile ilgili test çöz,7.sınıf çekimli fiil testi ve cevap anahtarı,7.sınıf fiillerle ilgili test soruları,
1.Aşağıdaki tümcelerde yer alan altı çizili eylemlerden hangisi zaman anlamı taşımamaktadır?
A)Bu ekmekler bayatlamış.
B)Onu  bahçede yıkadım.
C)Onu kızdırdıkları halde susuyor.
D)Caddedeki söğütleri  kesmemeliydiler.

2.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili eylem farklı bir kiple çekimlenmiştir?
A)Bu problemlerin hepsini çözmeliyim.
B)Çiçeğin yaprakları zaman  geçtikçe soluyor.
C)Tenis oynamayı da severiz.
D)Ahmet  Bey , Anadolu’yu gezecek.

3.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eylem istek kipi , olumsuz , birinci çoğul kişiye göre çekimlenmiştir?
A)Eskiden beri bu kasabada  yaşamıyoruz.
B)Bu güzel filmi kaçırmayalım.
C)Söylediklerime neden kulak asmadın.
D)O kitabı kesin  okumalısınız.
               

4.”Yürümek” eyleminin , istek kipinin 1. Çoğul kişiye göre çekimlenmiş biçimi   hangisidir?
A)Yürüyelim                          
B)Yürürsek
C)Yürürüz                             
 D)Yürüyünüz

5.Aşağıdaki tümcelerin hangisinin yüklemi , diğerlerinden farklı kişide çekimlenmiştir?
A)Söylediklerimi iyi anlamamışsın.
B)Bunu salona serersin.
C)Arkadaşlarına da yardım etmelisin.
D)Dondurma yapmak için çok uğraşsın.

6.Aşağıdaki tümcelerin yüklemlerinden hangisi farklı bir zaman eki almıştır?
A)Öğrencilerin öğretmenin söylediklerini   yazıyordu.
B)Pınar son sende çok güzelleşti.
C)Hamdi  yeni aldığımız oyuncağı yine bozdu.
D)Kendine yeni bir elbise almış.

7.Aşağıdaki tümcelerde geçen fiillerden hangisinin kipi farklıdır?
A)Kentin  her tarafını karış karış bilirim.
B)O günden sonra kapısına adım atmadım.
C)Suya sabuna dokunmaz biri.
D)Azla yetinmeyi bilmelisin.

8.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eylemin söylenme anı ile yapılma anı aynıdır?
A)Bu yaz hangi masalı  okudun?
B)Evin önündeki karları temizliyor.
C)Okula her sabah servis ile  geliyorum.
D)Bu kitabında yazar sanatçı kişiliğini ortaya koymuş.

9.”-meli , -malı” eki aşağıdaki tümcelerin hangisinde eyleme diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?
A)Onlar  her gün mutlaka kitap okumalı.
B)Bu çiçekleri bana Oktay göndermiş olmalı.
C)Kendime yeni kitaplar almalıyım.
D)Alacağım elbiseleri  mutlaka görmelisin.

10.Aşağıdaki tümcelerin yüklemlerinden hangisi emir kipindedir?
A)Sakin ve güzel bir   yaşıyordu.
B)Seni bugün mutlaka görmeliyim.
C)Bir dakika , işin iç yüzünü anlatayım.
D)Bu işin sonunu bunlar  da görsünler.

               
                                                                                             
11.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eylem , söylenme anından sonra yapılmıştır?
A)Matematik  sınavının sonuçları yarın açıklanacak
B)Çocuklar yine birer birer gidiyorlar.
C)Mutfakta çalışırken kolu  kesilmiş.
D)Bütün bunlara ne kadar sevinebilirim.

12.Aşağıdaki  çekimli eylemlerden hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?
A)Gelsin        
B)Toparlandı        
C)Anlamalı       
D)Çözünüz


13.”Bu şiiri ben de böyle okurum.” tümcesindeki eylemin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir?
A)okumamalıydım             
B)okumam
C)okuyamazdım                 
D)okumasaydım

14.Aşağıdaki tümcelerin hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?
A)2017 yılı , bilgi ve teknoloji çağı olacak.
B)Çocuğunun mutlu olmasını hangi anne istemez?
C)O da benim gibi   sessizce izliyordu.
D)Karşımızdakini önce insan olduğu için sevmeliyiz.

15.Bundan sonra   bunu tekrarlayalım.
Yukarıdaki tümcedeki eylemin kipi ve kişisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Şart kipi , 1. Tekil şahıs            
B)İstek kipi , 1. Çoğul şahıs
C)İstek kipi 1. Tekil şahıs            
D)Şart kipi 1. Çoğul şahıs

16.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “-miş” eki sonradan fark etme anlamında kullanılmıştır?
A)Rüyamda Antalya’ya gitmişim.
B)Babası  ona çok kızmış.
C)Yönetmen bu filmi üç yılda çekmiş.
D)Ben burada  yokken gelmiş. 

17.Aşağıdaki tümcelerin yüklemlerinden hangisi dilek kiplerinden birine örnek değildir?
A)Dostlar  , karanlık basmadan gidelim.
B)Aydın , düşüncelerini özgürce yansıtmalı.
C)Evi toparlamamda ona  yardım et.
D)Şair  gözüyle bakmadım romana.

18. Aşağıdaki mısraların  hangisinde anlatılan eylem şimdi yapılmaktadır?
A)Yâr sineme vurdun kızgın dağları
B)Viran ettin mor sümbüllü bağları
C)Sevdiğim geçiyor gençlik çağları
D)Ya beni de götür ya sen de gitme.19.Aşağıdaki tümcelerin  hangisinin yüklemi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?
A)Bilimde, teknolojide diğer uluslarla  yarışabiliriz.
B)Vatanımızı yüceltmek için daha çok çalışmalıyız.
C)Vatanın  kalkınmasında herkes vazifesini yapsın.
D)Yaptığımız iş her neyse en iyisini yapacağız.

20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin kişisi diğerlerinden farklıdır?
A)Bunun  adının nereden geldiğini biliyor musunuz?
B)Bu ad Yunan mitolojisinde kendini çok beğenen “Narcissos” tan gelir.
C)Nergisi göremezseniz dahi  kokusunu hemen alabilirsiniz.
D)Bu mevsimde   nergis bulabilir misiniz?


CEVAP ANAHTARI
1.D
2.A
3.B
4.A
5.D
6.A
7.D
8.B
9.B
10.D
11.A
12.D
13.B
14.D
15.B
16.A
17.D
18.C
19.B

20.B
Share:

2 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.