8.sınıf yapı bakımından cümleler testi ve cevapları

8. SINIF YAPISINA GÖRE CÜMLELER TEST SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerden  hangisi,  birleşik  bir cümledir?
A) Perşembe  onu  yürüyünce görmemiştim.
B) Üstü başı kir pas içindeydi.
C) O, artık benim dostum  değil.                 
 D) Çok beklettin dün  beni.

2. Aşağıdaki cümlelerden   hangisi yapısı yönüyle farklıdır?
A) Yol mu sonsuz, tekerlek mi  ?             
B) Işık  olduğu gibi kalsın akşamdan.
C) Beş   yıldır evimin kapısı örtük             
D) Yalnızım , her taraf bana yabancı

3. Basit olan  tümce , başka bir cümleyi tamamlamaz  veya  başka bir tümce  tarafından tamamlanamaz.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi basittir?
A) Sivas ’a az  sürede alıştım.            
B) Bir kardeşiniz olduğunu bilmiyordum.
C) Konuşan  bebeği  kim susturacak?       
D) Açık havada koşmak  iyidir.

4. Aşağıdakilerin  hangisinde yancümlecik, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Çok okuyan  çok bilir.                            
B) Borç yiyen, kesesinden yer.
C) Bal tutan, parmağını yalar.                  
D) Sakınılan göze çöp batar.

5. Aşağıdaki cümlelerden  hangisi, bileşik tümce  değildir?
A) O tarlayı   satın almayı çok istiyoruz.   
B) Konuklarımızın çoğu annemin arkadaşlarıydı.
C) Ali ‘ ye   seve seve yardım ederim.   
D) Alışverişi bitirir bitirmez geliyorum.

6. Söylediklerini  dinledim, lakin  ona inanmadım.
Aşağıdakilerden hangisi, yapı bakımından yukarıdakinin özdeşidir?
A) Son buluştuğumda    zayıflamıştı, üstelik hastaydı.
B) Öğretmenim,   beğendiği bu filmi izlememi söyledi.
C) Tatilde birlikte olmayı ben de istemiyor değilim.
D) Adamın  sözünü dinleyip yatacakken oraya  gitti.

7. “Hikayeyi   tanıtıp ondan bölümler okudu.” cümlesi yapısı,öğe dizilişi ve yüklemi açısından  hangi özellikleri göstermektedir?
A) Bileşik – kurallı – ad                                        
B) Basit – kurallı – eylem
C) Sıralı – devrik – ad                                         
D) Bileşik – kurallı – eylem

8. “Yaşadıklarınızı ,   olduğu gibi aktarmak olanaksızdır.” cümlesinin özellikleri, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Kurallı – olumsuz – ad – bileşik               
B) Devrik – olumsuz – ad – bileşik
C) Kurallı – olumlu – eylem – basit              
D) Devrik – olumlu – eylem – basit

9. Yaşlı  adam  zayıftı, kavruktu. Yüzünde    kırışıklıklar vardı. Yanakları, güneş ışıklarının  sebep  olduğu izlerle  doluydu.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sıralı cümle   
B) Ad cümlesi   
 C) Eylem cümlesi      
D) Basit cümle

10.Bir tek düşünceyi   bir yargıya bağlayarak anlatan tümcelere  basit cümle adsı verilir.
Buna  göre, aşağıdakilerden hangisi basit tümce  değildir?
A) Onun   romancılara  yaklaşımı çok yönlüdür.
B) Sanatçı, kahramanlarını kendi dilleri ile  konuşturmuş .
C) Sanat eserlerinin  başarılı olması tesadüfe  bağlı değildir.
D) Bu öykü , anlatımındaki ustalıkla adından epey söz ettirecek.

11.Bağlaçlar ile  bağlanan,birden çok bağımsız yargıdan oluşan tümceler ,yapıca bağlı tümcedir.
Bu açıklamayı aşağıdakilerden hangisi örneklendirebilir?
A) Orada tanıdığım   adam  yok.                
B) Geleceğim zaman haber veririm.
C) Akşama  kalmadan   dönelim.             
D) Telefon et de meraklanmayalım.

12. Aşağıdakilerden hangisi, yapı bakımından basit bir tümcedir?
A) Çantasını  hazırlayacak ,  yola çıkacak.
B) Bir de bakmış   orada  kimse yok.
C) Çok istediği halde buna  yardım edemiyormuş.
D) Ressam bu son tablosunda farklı bir desen   kullanmış.

13. “Yalnız  kendisine güvenen insanlar , başkalarına da güven duyabilir.” Tümcesi , yapısı, kuruluşu, yüklemi bakımından hangisini taşımaktadır?
A) Bileşik – kurallı – eylem                        
B) Bileşik – devrik – ad
C) Basit – kurallı – eylem                          
 D) Basit – devrik – ad

14. “Sizi arayan bir adam  vardı biraz önce.” cümlesinin nitelikleri, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Basit – kurallı – olumlu – ad cümlesi   
B) Bileşik – kurallı – olumlu – eylem cümlesi
C) Basit – devrik – olumlu – eylem cümlesi   
D) Bileşik – devrik – olumlu – ad cümlesi

15. Aşağıdakilerin hangisinde yancümlecik temel tümcenin  nesnesi durumundadır?
A) Derse girmeyişiniz  adamı  üzdü. 
B) İyi  olmayan kişilerle  anlaşamam.
C) Gelecek Cuma  bizde toplanalım.          
D) Annesi huysuzlanan  bebeği  yatağına götürdü.

CEVAP ANAHTARI
1.A
2.B
3.D
4.D
5.B
6.A
7.D
8.A
9.C
10.C
11.D
12.D
13.A
14.D
15.D

7.sınıf türkçe testleri,büyük harflerle ilgili test çöz,5. 6. 7. 8. sınıf büyük harflerin kullanım yerleri test soruları,büyük harflerin kullanıldığı yerler testi,


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.