kara ok kitabının özeti

KARA OK KİTABININ ÖZETİ KISA

         Anlatılanlar  1463 senesinde  ilkbahar mevsiminde Tunstall   köyünde geçmektedir. Bu köy İngiltere’de bulunan küçük   köydür. Bu köy Sir Daniel   altında Lancaster krallığına  bağlıydı. Halkın önemli  geliri topraklardandır. Bu paranın  çoğu Sir Daniel’e verilirdi.   Toprak kavgaları sürüyordu.  İngiltere’de çok uzun senelerden  beri tahtı almak  isteyen York ile  Lancaster hanedanları savaş durumundaydı. York hanedanının bayrağında olan  ak  gül ve Lancaster hanedanlığının bayrağındaki al  gül onların arması  olarak kullanılmaktaydı. Derebeyi  öteki  derebeyleri ile toplantı için   ayrılmıştı. O gün şatonun yönetimini ihtiyar  komutanı Bennet ve yardımcısına  verdi. Şatonun çanları hiç alışkın olmadık şekilde   çalındığında köylüler   toplandılar.  Şatoya gelen ulak  herkesin silah almasını  istemiş 
  
             Ertesi gün   çıkılmıştı. Ormanlık bölgeden geçilir iken gelen bir ok ihtiyar  köylüyü   yıktı. Bu ok kara  bir oktu.   Oliver ve adamları köylüyü     götürdüler. Türlü  hilelerle onun topraklarını paylaştılar. Köyde bu   olaylar hep  olmaktadır. Ertesi gün kilisenin kapısına    bir şey koyduğu görüldü. Koyan kişi kaçar iken şövalyeler   vurdular. Vurulan adamın  üzerindeki kağıtta “dört siyah  okun var; başıma gelen 4  derdin  karşılığı bu oklar dört kişi  için :  dördüncüsü Sir’dür”. Bu arada köyde olaylar  papazın etkisi ile  köylüye zulüm edip  gitmektedir. Bu hal  karşısında halktan bazı  insanlar  birleşerek grup  oluşturmaya başlamış; kaybedilen  toprakları   almaya, yapılan bu   işlere son vermek için yemin   etmişlerdi. Sir Daniel bunlar karşısında eski bir dostundan yardım ister ve ona karşılık olarak   para vs. önerir. Dick korucusunun devamlı  olarak papaz ile olan yakın ilişkisinden şüphe duymaktadır. Çünkü babasının ölmüş   olmasından papazın sorumlu olduğunu düşünür. O gece Dick’in odası     kullanılmayan bir odaya yerleştirilir.   Dick   yatmaya hazırlanır iken odaya biri gelir.  Onun Öldürüleceğini söyler. Dick   kıza   aşık olmuştur.   odaya düşmanları gelir ve Dick kaçmak halinde   kalır. Kaçar iken yaralanmıştır. Onu yaralı olarak   eski dostları  bulur ve düşmana karşı birlikte  savaşırlar ise onları yeneceklerini söyler. Dick’in sevdiği kız   tutsak  kalmıştır. Başka bir hanedan ile  evlendirilecektir. Bunu haber alan  Dick onu kurtarmak amacı ile  planlar yapar,     Sir Daniel’in öldürüldüğünü öğrenir. Böylece ona   bir düşmanlık başlamıştır.
        Dick ve adamı   Şatoya vardıklarında buldukları bir mektup çok önemli şeyler   içermektedir. Bu mektupta Olaylar   anlatılıyordu. Nişanlısı   evlenecekti. Dick   kiliseye gitti.   Oliver onu görünce   adamlarına işaret ile Dick’i yakalatır ve yapmış olduğu   olayın sorumlusunun   olduğu, ve daha bir yığın  suçu ona yükler. Bu karmaşalık sırasında orada  olan   Lord bu olaylara şahit olur. Böylece cezasının verilmesini der.   Dick üzerindeki mektubu Lord’ a iletir.   Sir Daniel’e karşı savaş başlamış  ,  kazanılmıştı.      Dick sevdiği kız olan Jean’la hayatını  birleştirdiler. KİTAP ÖZETLERİ,kara ok roman özeti,kara ok hikaye özeti,kara ok oku,kara ok kısa özet,kara ok kitabının özeti,
Share:

4 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.