8.sınıf cümlede vurguyla ilgili test

8.SINIF CÜMLEDE  VURGU TESTİ  

1- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne cümlenin en önemli öğesidir?
A) Saatini sabah  okulda Hasan  kaybetti.
B) Hasan , okulda saatini sabah  kaybetti.
C) Hasan , saatini sabah  okulda kaybetti.
D) Sabah  Hasan , okulda saatini kaybetti.


2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eylemi yapan kişi” vurgulanmaktadır?
A) Dayım   seni çağırmış.
B) Ben onu da severim.
C) Onunla  en iyisi ben ilgileneyim.
D) Onlar , kendi aklını beğenir.

3- Aşağıdakilerden hangisinin cümlesinde vurgu nesne olan sözcük üzerindedir?
a.Babam, onu dün yolda görmüş.
b.Dün yolda babam onu  görmüş.
c.Babam, onu yolda dün görmüş.
d.Onu  dün yolda babam görmüş.

4-  “Okan   yarın okula gidecek.” cümlesinde vurgu hangi kelimededir?
A) Okan             B) okula         C) gidecek            D) yarın


5-“Çanakkale”  sözcüğünde  vurgu hangi hecededir?
A) Ça             B) Nak           C) Ka            D) Le     


6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman kavramı üzerindedir?
A) İlyas, yarın akşam uçakla Adana'ya gidecek.
B) Yarın akşam uçakla Adana'ya İlyas gidecek.
C) İlyas, Adana'ya uçakla yarın akşam gidecek.
D) İlyas, Adana'ya yarın akşam uçakla gidecek.

“Amcamın oğlu Nizamettin   askere yarın gidecek.”
7.Cümlesinde vurgu hangi sözcük üzerindedir?
A)Oğlu                                                         
B) Nizamettin   
C) Askere                                          
D) Yarın

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kavramı vurgulanmıştır?
A) Sizi akşam burada bekleyeceğim.
B) Akşam  sizi burada bekleyeceğim.
C) Sizi burada akşam  bekleyeceğim.
D) Burada akşam  sizi bekleyeceğim.9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu dolaylı tümleçtedir?
A) Dayım  bana evini gösterdi.
B) Komşunun kedisi  bahçeye girdi.
C) Sevdiğin kişilere  hediye alırım.
D) O  pastayı yarın getirecek.10- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde vurgu belirteç  tümlecindedir?
A) Yapmacık olaylar   dostluğa zarar verir. 
B) Dostlar birbirleriyle hiçbir an  kavga etmemeli.           
C) Bana çatılmasını severim.                   
D) Doğrudan ayrılanlara acımam.11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "zaman" daha çok vurgulanmıştır?
A) Okulda bu sıkıntıyı ben dün çözdüm.   
B) Bu sıkıntıyı ben dün okulda çözdüm.
C) Dün okulda ben bu sıkıntıyı çözdüm.   
D) Bu sıkıntıyı dün okulda ben çözdüm.

12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, dolaylı tümleç üzerindedir?
A)    Yarın tiyatroya seninle birlikte ben de geleceğim.
B)    Yarın ben de seninle birlikte tiyatroya geleceğim.
C)     Tiyatroya yarın be de seninle birlikte geleceğim.
D)    Ben de tiyatroya seninle birlikte yarın geleceğim.

13- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde vurgu  nesne üzerindedir?
A) Yapmacık hava dostluğa zarar verir. 
B) Dostlar birbirleriyle hiçbir zaman kavga etmemeli.           
C) Benimle uğraşılmasını  severim.                   
D) Doğrudan ayrılanlara acımam.

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, vurgulanan öğe durumundadır?
A)    Çiçekler , renkli giysilerini teker teker giyiniyorlar.
B)    Bu adamlar  hep gelecek için çırpınıyorlar.
C)     Saçlarımı, öğrenciler için verdiğim emek beyazlattı.
D)    Sinema  kültürü çağımızda uygarlığın bir ölçüsüdür.

15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne diğer öğelere göre daha önemle vurgulanmıştır?

A)    Sait Faik, hikayelerinde genellikle balıkçıları anlatır.
B)    Hikayelerinde, genellikle balıkçıları Sait Faik anlatır.
C)     Genellikle, hikayelerinde Sait Faik balıkçıları anlatır.
D)    Balıkçıları, Sait Faik genellikle hikayelerinde anlatır.16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”yer”   daha çok vurgulanmıştır?

A)    Adamlar , sabahtan beri çalışıyorlardı.
B)    Her hafta sonu köyümüze giderdik.
C)     Kaybolan kimliği  arkadaşım bulmuş.
D)    Bir saattir   masasını düzenliyor.

Cevap anahtarı
1-D  
2-C  
3-B  
4-B  
5-B  
6-C  
7-D  
8-C  
9-B  
10-B
 11-A
  12-B
  13-C
 14-C
 15-B
 16-B    

8.sınıf cümlede vurguyla ilgili test çöz,8.sınıf türkçe test soruları,cümle vurgusu test sorusu,8.sınıf cümlede vurguyla ilgili test,cümlede vurgu testi indir,Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.