virgülün kullanım yerleriyle ilgili test


VİRGÜLÜN KULLANIM YERLERİYLE İLGİLİ TEST SORULARI 

  1. “Uzun boylu, sarı saçlı bir gençti.” Tümcesindeki virgülün(,) görevine benzer kullanım aşağıdaki tümcelerin hangisinde vardır?
a)      Selim, okulun en çalışkan öğrencisidir.
b)      Kırmızı, sarı çiçeklerle bezenmiş her yer.
c)      Kalemini, defterini okulda unutmuş.
d)     Küçük çocuk hastalanır, doktora götürülür.

  1. Aşağıdakilerin hangisinde virgül(,) kaldırılırsa tümcenin anlamı değişir?
a)      Eski, küçük bir evde oturuyorlardı.
b)      Küçük, sobanın yanına kıvrılmıştı.
c)      Genç doktor, herkese yardım ediyorlardı.
d)     İnsanlar, çalıştıkları sürece aç kalmaz.

  1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde virgül(,) yanlış kullanılmıştır?  
a)      Ayhan, Paris’ten aldığı kırmızı kalemi arkadaşına hediye etti.
b)      Yaylaya giden aracımız eğri, büğrü yollarda ilerliyordu.
c)      Akşam eve gelir, çantasını odasına bırakır, oturma odasına giderdi.
d)     Genç, heyecanlı, sıcakkanlı arkadaşımız artık toplantılara gelmez oldu.

  1. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde noktalama yanlışı yoktur?
a)      Toplantıya herkes gelsin: çünkü önemli açıklamalar yapacağım.
b)      Bir haberci küçük, bir ayrıntıyı bile atlamamalıdır.
c)      Yağmur; kar ve dolu yağarken evden çıkmaz.
d)     Geri döndü, eve girdi, şemsiyesini alıp çıktı.

  1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde virgül(,) yanlış kullanılmıştır?
a)      Alev, birkaç gazete ve dergiye abone olmuş.
b)      Bütün kurtlar, kuşlar hemen köşkün etrafına toplanmışlar.
c)      Bir de yola bakmışlar ki, yollar çamur.


      d) Nihayet uzun, bir yolculuktan sonra memlekete varmışlar.

  1. Tümcede özneden sonra virgül konabilir.
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bu açıklamaya uygun olarak kullanılan virgül vardır?

a)      Kitabı, daha önce okumuştum.
b)      Dil, yapraklarını yenileyen ağaç gibidir.
c)      Kitaplarını, defterlerini çantaya yerleştir.
d)     Orayı, köyü, çok beğendim.

  1. Aşağıdakilerden hangisi virgülün(,) kullanıldığı yerlerden değildir?
a)      Tarihlerin yazılışında
b)      Ara sözlerin başında ve sonunda
c)      Sıralı tümceyi oluşturan tümcelerin arasında
d)     Sayıların ondalık bölümünü ayırmada

  1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur?
a)      Küçük çocuk Özlemler’e gidecekmiş.
b)      Yola erken çıkmış: toplantı salonuna herkesten önce gelmişti.
c)      Gazetesini, dergisini ve kitaplarını elinde tutuyor.
d)     Kitap almak için Üsküdar”a gidermiş.

  1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde  virgül(,) kaldırılırsa tümcenin anlamı değişir?
a)      Doğduğu, çok sevdiği bu köyü terk etti.
b)      O, bunları hiç bilmiyor.
c)      O yıl, bu bölgede büyük bir kuraklık oldu.
d)     Onlar biraz önce, verdiğim ödevi hazırlıyorlardı.

  1. Çok geniş bir kullanıma sahip olan virgül (,)…………. kullanılmaz.
      Bu tümcede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
a)      özneden sonra
b)      ikilemelerin arasında
c)      eş görevli kelimelerin arasında
d)     hitaplardan sonra


 “Bugün hava pek tatlı gök pek
                                           I
 açık  ,  saçıktı. Fakat ben kahrolmuş ,
         II                                               III
ben  büsbütün  mahvolmuş    ,    ben
                                             IV
bitmiştim. Bir taşın üzerine yığılıverdim.
11. Bu parçadaki numaralandırılmış yerdeki hangi virgülün kullanımında bir yanlışlık yapılmıştır?

a) I.             b) II.              c) III.               d)IV.

12.  Aşağıda verilen tümcelerin hangisinde virgül(,) farklı bir işlevde kullanılmıştır?
a)      Rüzgar esiyor, yağmur yağıyordu.
b)      Hayır, soruları çok kolaydı.
c)      Geldim, gördüm, yendim.
d)     Ödevlerini yapmadı, oyun oynadı.

13.  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde virgül(,) yanlış kullanılmıştır?
a)      Tevfik Fikret’in, şiirleri pek anlaşılmaz.
b)      Her sözcük, tümcedeki kullanımına göre anlam kazanır.
c)      Hikaye, roman en çok okunan türlerdir.
d)     Şairler, bir ulusun kesilmeyen sesleridir.

14.  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde virgül(,) yanlış kullanılmıştır?
a)      Ya bana uyarsın, ya da evde oturursun.
b)      − Datça’ya yarın gideceğim, dedi.
c)      Genç, doktora yaklaştı.
d)     Akşam, akşam, yine akşam…

15.  Virgül(,) aşağıdakilerden hangisinde “Bir varmış, bir yokmuş.” tümcesindeki göreviyle kullanılmıştır?(2009 SBS)
a)      Fırtınadan, soğuktan,karanlıktan sonra bu sıcak odanın havasında erir gibi oldum.
b)      Eskiler yapar, dikkat ettiniz mi, hep birbirine benzer.
c)      Hasan Bey, oğlunun sesini duyar duymaz koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı açmıştı.
d)     O geçip gitti, ben arabamı kapının önüne getirttim.


I.   Saat ve dakikayı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.
II.    Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır.
III. Sıralı tümcelerin arasına konur.
IV. Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır.

16.  Yukarıda özellikleri verilen kurallardan hangisinde farklı bir noktalama işareti kullanılır?
      a) I.             b)II.             c)III.              d) IV.

17.  Aşağıda verilen tümcelerin hangisinde virgül(,) farklı bir işlevde kullanılmıştır?
a)      İnsanın burada kemikleri erir, ciğerleri çürür.
b)     Bakın, duyuyor musunuz dalgaların sesini?
c)      Sinop’ta zaman yoktur, tamamıyla silinmiştir.
d)     Yaralı, adama bir şeyler anlatmak istedi.

18.  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde  virgül(,) kaldırılırsa tümcenin anlamı değişmez?
a)      Ayşe,halamı ziyaret etmiş.
b)      Sevgi, insanları birbirine yaklaştırır.
c)      İhtiyar, doktorun yanına gitti.
d)     Tembel, kimseye yardım etmez.

19.  Virgül(,) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)        Tümce içerisindeki eş görevli ögeleri ayırmada konur.
b)        Anlam belirsizliğini gidermek için konur.
c)        Kendinden sonra örnekler verilecek tümcenin sonuna konur.
d)       Mektuplarda hitaplardan sonra konur.

   


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.