Öğrendiklerinizden yararlanarak Namık Kemal’in biyografisini yazınız

Öğrendiklerinizden yararlanarak Namık Kemal’in biyografisini yazınız
NAMIK KEMAL ‘ İN BİYOGRAFİSİ
a.21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğan  Namık Kemal, Müneccimbaşı Mustafa Asım Efendi’nin oğludur.
b.2  yaşındayken annesini kaybeden Namık Kemal, çocukluğunu annesinin babası Abdüllatif Paşa’nın yanında sürdürür.
c.Bu arada, dedesi Abdüllatif Paşayla beraber  Kars ve Sofya’ya gider
d. 18562’da evlendikten sonra, 1857’de İstanbul’a gelen   Kemal  küçük bir divanı dolduracak kadar şiir yazmıştır.. 

e.1860 yılında Babıâli Tercüme Odası’na memur   giren Namık Kemal, bu sırada Şinasi ile tanışır,   
f.Tasvir-i Efkâr gazetesinde yazmaya başlar
g.Şinasi’nin 2 yıl sonra Paris’e gitmesi üzerine gazeteyi bir  başına yönetmeye başlar.
h.Ama gazetedeki yazılan bağımsızlık  fikirlerini canlandırıcı nitelikte ve “istipdat”a karşı halkta tepki uyandırıcı   görülür ,  Tasvir-i Efkâr gazetesi kapatılır
i.Gazetenin yazarları sürgün edilir, diğerleri de yabancı memleketlere kaçmak zorunda kalır.  
k. Namık Kemal de, Ziya Paşayla birlikte Paris’e kaçar. 

l.1867’de Paris’e geldikten 1  yıl sonra Londra’da Hürriyet gazetesini çıkararak Meşrutiyet kurmaya çalışan Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin amaçlarını yansıtmaya başlar.
m.İstanbul’dan siyasi hükümlülere af çıktığı haberleri gelince, 1870 senesinde    dönen Namık Kemal  arkadaşlarıyla beraber  İbret gazetesini yayınlar.
n.Fakat  on dokuz sayı sonra İbret gazetesi de kapatılır
o.Namık Kemal   İstanbul’dan uzaklaştırılır.
p.Bir süre sonra Gelibolu Mutasarrıflığından da azledilen Namık Kemal, yine  İstanbul’a döner.
r.1873’de, Vatan Yahut Silistre ismindeki  piyesinin Gedikpaşa Tiyatrosu’nda oynayışı halkı coşturunca, yakalanır ,   Magosa Zindanı’na sürülür.  

s.Namık Kemal, Magosa sürgününde 38  ay kalır.
ş.Hürriyet aşkı ve vatan sevgisi daha da kuvvetlenir, fakat  ömrü boyunca sürgünlerde geçen vücudu zayıflar.
t.Ağızdan ağıza dolaşan şiirleri,   hürriyet ve Meşrutiyet yolundaki çalışmalara hız verir.
u.1876’da Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ve Anayasayı ilan edeceğine, Meşrutiyet kuracağına söz veren 2. Abdülhamit’in Padişah olması üzerine, Namık Kemal, Magosa Zindanı’ndan, kendisini hürriyet kahramanı olarak karşılayan İstanbul’a   döner.
Ü.Ülküsü gerçekleşir, millet Anayasa’lı idareye kavuşacaktır, bu bağımsızlık  düzeni sayesinde Türk gücü tekrar canlanacak ve imparatorluğu yükseltecektir…   
v.Bir süre sonra 1879’da Midilli Mutasarrıflığına atanan Namık Kemal 1887’de Sakız Adası Mutasarrıflığına getirilir.
y.Sakız Adası Mutasarrıfı iken, zatürreeye tutulur.

z.Sürgünlerde sarsılan bedeni  hastalığı yenemez,   vatanseverliğin bu dev temsilcisi 2 Aralık 1888’de   kırk sekiz yaşındayken, hayata gözlerini yumar.  
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.