tunadan uçan kuş kısa kitap özeti

TUNA’DAN UÇAN KUŞ KİTAP  ÖZETİ  
Yazarı: Gülten Dayıoğlu
 Olayın Kahramanı: Boris  
  TUNA’DAN UÇAN KUŞ   ÖZETİ
Boris soylu   ailenin çocuğudur. Mohaç’ta Tuna kıyısında bulunan,   Pirak çiftliği dayısınındır. Ailece   yaşarlar. Mohaç Osmanlı toprağıdır. Bölgeyi yöneten Osmanlı Beyi oralı halka zarar vermez. Yaşamları eskisi gibi devam eder. Yüklü vergi öderler.

Devşirme yöntemiyle bazı ailenin erkek çocuklarına el konulur. Boris güzel,   yetenekli bir çocuktur,   çevrede dillere destan olmuştur. Devşirme işiyle görevli   Ferhat Ağa Boris’i devşirme almak ister.   Boris’in ailesi onun Osmanlı’ya devşirme olarak vermek istemez. Sonunda annesi   memleketine hizmet için yetiştireceği oğlunun;   acılar içinde götürülmesine engel olamaz.

Ferhat Ağa’nın 13  yaşındaki Boris üzerindeki bu   tavrının nedeni ondan parlak   gelecek ummasıdır. Çok değerli   turnacı başıdır, insanların yüz ifadelerinden gelecekte nerede, nasıl biri olacaklarını görebilir. Boris’in hareketleri,   fiziksel özellikleri   cevheri yansıtmaktadır.

Ferhat Ağa o yöreden, yaşları sekiz   on sekiz arasında yüz kişi devşirir. İstanbul’a yol almaya başlarlar. Yolculuğun 3.  akşamı Boris’in kaçmış olduğu anlaşılır. Boris   tekinsiz bir yer olarak bilinen Obrak ormanına ulaşır. Hortlakların kol gezdiğine inanılan   ormana peşine takılan   sürücülerin girmeyi göze alamayacaklarına inanır. Çeşnik köyüne yakın   ormanda Obrak ayısı avlanır.   Boris bu tuzaklardan birine yakalanır. Açlık   korkular içinde yaşam savaşı verir. Tuzağın üstüne düşen dalların yapraklarıyla   korunur, bunlardan yiyerek açlığını bastırır.  

Tuzağa düşüşünün 5.  gününde avcılar tarafından bulunur. Bulunduğu haberini alan kolluklar Boris’i alarak   devam ederler. Kafile Edirne’ye yaklaşıyordur. Rodop dağlarında saldırıya uğrarlar . yirmi oğlan kaçırılır   Boris’de onların arasındadır.

  Ferhat Ağa görevinden alınır. Mısır’ın çöl sınırında   kalede Dizdarlık görevi verilir. Ferhat Ağa   çocukları bulmaya kararlıdır.

Kaçırılan çocuklar Gelibolu’da köle tüccarlarına   Afrika’ya götürülür. Sonunda Habeşistan sarayına satılırlar.   İslam dinini bellerler. Saray hizmetlerinde çalıştırılırlar. Çalgı söyleme,   şarkı söyleme, köçeklik de yaptırılırlar.

Boris; en büyükleri on beşer, ötekileri  bir, on iki yaşlarındaki yirmi çocuğun elebaşı konumundadır.  Habeş yasalarında saraydan kaçmanın cezası   gömülmek de olsa “özgürlük düşleri” ve kaçıp kurtulma   vardır.

Ramazan   gelir.   Ramazan olduğu gibi Mısır Valisi, Habeş Hükümdarı’na, Padişah’ın armağanlarını götürür. Ferhat Ağa kervanın güvenliğini sağlamakla görevlidir.   Ferhat Ağa ve tüm görevliler Habeş sarayında ağırlanırlar. Onlara hizmet eden kölelerin kaçırılan 20  devşirme olduğunu ve Boris’in de onların arasında olduğunu keşfeden Ferhat Ağa olur.   Çocukları oradan kurtarmak için Habeş Sarayında görevli 2  Osmanlı casusundan  yardım alınır. Boris’e kaçış planı hakkında onlardan haber beklemesi öğütlenir.

Ramazan   gelir. Boris kaçış planını bekliyordur. Bir ay   sonra söz verilen yerde plan Boris’e ulaştırılır. Boris   arkadaşlarına anlatır   saraydan kaçarlar. Fakat kaçtıkları anlaşılır. Yakalanan çocuklar   gömülme cezasına çarptırılırlar. Baş mimar Hasan ,  Veysel bu durum için planı önceden hazırlamışlardır. Habeş hükümdarını ikna edip cezanın şehrin ortasına kazılacak   mezara gömülme olmasını kararlaştırırlar. Çocuklar her şeyden habersiz ölüm korkusu yaşar iken tüneller sayesinde mezardan kaçırılırlar.

Ferhat Ağa   Asmaraba kalesinde karşılar. 2 gün Mısır’da kalırlar.   İstanbul’a doğru yol alırlar.   Ferhat Ağa’dan alacakları eğitim, Osmanlı sarayında onları bekleyen görkemli hayat  hakkında bilgi edinirler.   Boris’in yeni adı Behram’dır. Ferhat da  Turnacıbaşı görevine döner.


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.