anlatım bozukluğu testi 8.sınıf


8.SINIF ANLATIM BOZUKLUKLARI TESTİ

1.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “virgül”ün kaldırılması tümcenin anlamını etkilemez?
A)  Çocuk, oyuncaklarını topladı.
B)   Genç,kızın arkasından koştu.
C)   Rüzgâr, çatıları uçuracak gibi esiyordu.
D)  Hırsız, polisi görünce kaçtı.

2.”Çok eskiden beri biz bu mahallede oturuyoruz.”Hangi sözcük çıkarılırsa tümcenin anlamı değişmez?
A)  çok                              B) beri
C) bu                                   D) biz

3.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A)  Eski konaklar insanlara daha çekici geliyor.
B)   Uzun yıllardan bu yana bu köyde yaşardım.
C)   Yeşile özlem duyan herkes şehirden kaçıyor.
D)  Yağmurdan sonra ağaçlar bir başka güzel görünüyor.

4.”İşlerinin çokluğundan üç  gündür uyku uyuyamıyordu.”tümcesinde hangi sözcük gereksiz kullanılmıştır?
A) uyku                             B) gündür
C) iki                                 D) işlerinin

5.”Ben bu sıkıntılara ancak senin .....katlanabilirim.” tümcesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlatıma amaç katılmış olur?
A) ile                                  B) için
C) kadar                             D) desteğinle

6. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)  Törene katılacakların kravat ve smokin giymesi gerekiyor.
B)   Büyük kentlerdeki hava kirliliği gün geçtikçe artıyor.
C)   Uçak vaktinde gelmediği için bekleyenlerin canı sıkıldı.
D)  Bu yıl çay üretiminin artması bekleniyor.

7.”Eski Sivas  Valisi bir basın toplantısı yapacakmış.” tümcesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Özne-yüklem uyuşmazlığı
B)   Gereksiz sözcük kullanımı
C)   Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
D)  Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması

8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A)  Hem seni görmeye hem sohbet etmeye geldim.
B)   Orada gördüklerini anlata anlata bitiremedi.
C)   Gelenden gidenden sizi arayacak zamanım olmadı.
D)  Onun eserlerinde yeni bir anlayış görülür.

9. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir  anlatım bozukluğu yapılmıştır?
A)  Yol yürümekten ayaklarıma kara sular indi.
B)   Öğretmenini görünce eli ayağı dolaştı.
C)   Sınıfta olanları Aynur önce bana anlattı.
D)  Sınavdan sonra hiç kimse ne içeri ne de dışarı çıksın.

10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır?
A)  Ne o beni ne de ben onu aradım.
B)   Adamın suçlu ya da suçsuz olmadığını araştır.
C)   Akşamları evinde eski ama sağlam radyoları tamir ederdi.
D)  Her işe burnunu sokuyor, etrafındakileri kızdırıyordu.

11. Aşağıdakilerin  hangisinde anlam belirsizliğini gidermek için tümcenin başına kişi zamiri getirilmelidir?
A)  Yaptıklarını beğeniyor musun?
B)   Sınavı bitenler çıkabilir.
C)   Çalışırsan başarırsın.
D)  Sınavın ertelenmesini istedi.

12. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ”önce”sözcüğünün atılması, tümcenin anlamında eksilme ya da bozulmaya sebep olmaz?
A)  Öğretmen, önce Serap’ın kâğıdını aldı.
B)   Sınava benden önce girenlerin hepsi elendi.
C)   Yatmadan önce pijamalarını giy.
D)  Biz onunla yıllar önce tanışmıştık.

13. “Çalışkanlığı ve efendiliğiyle kısa zamanda öğretmenlerin gözüne battı.”tümcesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Özne-yüklem uyuşmazlığı
B)   Yanlış deyimin kullanılması
C)   Gereksiz sözcük kullanımı
D)  Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması

14. “Son zamanlarda dedem sağlığına ve sıhhatine gereken özeni göstermiyordu.”tümcesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Özne yüklem uyuşmazlığı
B)   Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
C)   Gereksiz sözcük kullanımı
D)  Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılması

15.”Yeni gelen arkadaşımız buraya  girince öğretmene kendini tanıştırdı.”tümcesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A)  “girince” yerine”girdiğinde”getirilmeli.
B)   “gelen”sözcüğü atılmalı.
C)   “kendini”sözcüğü atılmalı.
D)  “tanıştırdı”sözcüğü yerine”tanıttı”konulmalı.

16. Aşağıdaki tümcelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin kullanımı doğrudur?
A)  Maçı su götürmez şekilde kazanmıştı.
B)   İkisi arasında bir ayrıcalık göremedim.
C)   Burada bana benden özgü acıyan yok.
D)  Savaşta verilen her ödevi yerine getirdi.

17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A)  Bayram tatili perşembeden itibaren başlıyor.
B)   Arkadaşımızın başarısı okulda olumlu tepki uyandırdı.
C)   Bu iki olay arasında bir bağlantı var sanki.
D)  Dün aldığım kot pantolonu geri iade ettim.

18.” Sık sık öğretmenin yanına gider, çözemediği soruları çözdürürdü.”tümcesindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle düzeltilebilir?
A)  “sık sık”ikilemesi atılarak.
B)   “çözdürürdü”yükleminden sonra”ona”sözcüğü eklenerek.
C)   “çözdürürdü”yüklemi yerine”sorardı” sözcüğü getirilerek.
D)  “yanına” yerine “odasına” sözcüğü getirilerek.

19. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde”senin” sözcüğünün çıkarılması, anlatım bozukluğuna yol açmaz?
A)  Burada senin hakkın asla kaybolmaz.
B)   Bu kitap senin değil,Oktay’ın
C)   Kimse senin gibi çalışmıyor.
D)  Bu sınıfta senin kadar yalancı görmedim.

20.”Çocuk arkamızdan kapıya kadar gelip, bana bir şeyler söylemek istediğini sezdim.”tümcesindeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A)  “gelip”sözcüğü”gelerek”yapılmalı.
B)   “kapıya kadar”sözü tümceden çıkarılmalı.
C)   “sezdim”sözcüğü tümceden çıkarılmalı
D)  “çocuk” sözcüğü”çocuğun”yapılmalı
1c 2a 3b 4A 5B 6  7D 8A 9D 10D 11A 12C 13B 14C 15D 16A 17C  18B 19A 20D
 
 

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.