çocuk kalbi kitabının yazılı soruları


  ÇOCUK KALBİ KİTABI DEĞERLENDİRME SORULARI

A-Aşağıdaki cümlelerin doğru olanına (D), yanlış olanına (Y) yazınız.  (20 Puan)
( D   ) Enrico üçüncü  Sınıfı Bay Perboni’nin sınıfında okuyacaktı.
(  Y  ) DerossiEnrico’nun birinci Sınıftan arkadaşıydı.
(  D  )Nelli,   neşeli, zayıf ve kamburdu.
(  D  ) Çocukların içinde   büyüğü ve en iyisi Garrone’ dir.
(   Y )Enrico, evlerine gelen Precossi’ye oyuncak arabasını ona hediye etti.
( Y  )Bahçıvan, cebinden çıkarıp altını   bırakınca, öğretmen sevindi, kabul etti.
(  D  )Babasının tanıştırdığı Onbaşı Robbino bir  itfaiyeciydi.
(  Y  )Garrone kucağında bebek olan anne resmini görünce pek  sevindi.
(  D  )Müdür, askerler geçer iken Askerlere saygı göstermelisiniz çocuklar! Onlar bizi düşmana karşı korur,   canlarını verirler.Taşıdıkları bayrak   ulusumuzun bayrağıdır.Bayrak demek, milletin  onuru demektir.’’dedi.
(  D )Crossi’nin babası Amerika’da imiş.
B-Aşağıdaki noktalı yerleri uygun kelimelerle  doldurunuz.   
Franti- Garoffi- Antonio- babasına- öğrenmek – - 2. - alın paranızı-
asker –Garrone –demirci -1. -bahçıvan – asker -

1-    Sakin köy yollarında, gürültülü şehir  sokaklarında, deniz ve köy yollarında,   karlar üstünde, kızaklarda, dağları tepeleri aşarak, kimi bir  başına, kimileri arkadaşlarıyla,kitapları kollarının altında,çeşitli diller konuşan milyonlarca çocuk………öğrenmek…………………………..için okula gidiyor.
2-   Enrico’nun babası mektubunda ‘’Korkak bir ………asker………..olma Enricocuğum diyordu.
3-   Cenova’ya gitmek için  İspanya’nın Barselona Limanı’ndan kalkan gemiye binen çocuk kamarasına gidip,   Cenovaya varır varmaz kendine güzel bir ceket almayı, kalan parayı …………babasına………na vermeyi düşlemiş.
4-   Barselona Limanı’ndan gemiye binen çocuk,   yemek salonunda kendine para veren 3  adamın yemek yerken konuşmalarını duyunca …Alın paranızı!….
Diye bağırmış. Ben ülkeme hakaret eden insanların sadakasını kabul edemem!  
5-   Gaga burunlu,   durmadan paralarını çıkarıp sayan, hiç para harcamayıp biriktiren, bankada hesabı  bile olan  Garoffi…..dir.
6-   Küçük duvarcı, sanki hiçbir yere dayanmayan   köprüler yapan,tavan arasında oturan,babası gece okuma   kursuna giden, babasının ‘’Tavşan Burundediği……Antonio……dur.
7-   Yardımcı öğretmenin susturamadığı sınıfı   ……Garrone……….  susturmuştu.
8-   Babası eve   sarhoş gelip dayak yiyen, okula çoğu zaman şişmiş gözlerle gelen,   defterlerini onarıp başkaların kitaplarını ödünç alıp ders çalışan Precossi……demircinin …. ninoğludur.
9-   Franti…… ,   saygısızdır,  yalan söyler, kavga eder,  kendinden küçükleri döver,alay eder, karşısındakine mutlaka zarar vermek ister.Üstü başı hep yırtık   cetveli çatlak,  defter ve kitapları bumburuşuk, pistırnaklarını yiyen, öğretmenlerin nefret ettiği bir çocuktur.
10-Müdür ‘’Bu hafta …2.…’ lik ödülünü Precossi alıyor.’’ dedi. ‘’Çünkü, ev ve sınıf ödevleriyle, terbiyeli davranışlarıyla bunu hak etti.’’
C- AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU SEÇENEĞİ YUVARLAK İÇİNE ALINIZ. (50 PUAN)
1-Enrico okula kaydolmak için giderken yanında kim vardı?
A)  Babası          B) Annesi              C) Ablası   D) Amcası      
2-‘’Eh Enrico, demek ayrı düştük diyen kimdi?
A)  Derossi          B) Arkadaşı               C) 2.sınıf öğretmeni D) Babası
3-Gailio’nun sınıfına gelen siyah saçlı, esmer tenli kara gözlü, kara kaşlı olan çocuğun giysileri ne renkti?
A)  Siyah            B)  Mavi                C) Kırmızı   D) Yeşil

4- Guilio’nun sınıfına gelen çocuk nereliydi?
A)  Barselona            B)Kalabriya              C) Amerika   D) Kanada
5- Okulun en çalışkan ve yakışıklısı kimdi?
A)  VoltiniB)Derossi         C)  Carlo    D)Picasso
6-Stardi  Franti ile neden kavga etmiş?
A)  Parasını aldığı için.
B)   Kalemini aldığı için.
C)   Kız kardeşinin saçını çektiği için.
D)  Yraramazlık yaptığı için
7- Sağır ve dilsiz kızın babası ne iş yapıyordu?
A)Bahçıvandı       B) Kapıcıydı       C) Kömürcüydü  D)Çöpçüydü
8- Enrico’nun ilk arkadaşı ve öğretmeni kimdi?
A)  Bay Perboni          B) 2.sınıf öğretmeni    C) Babası D) Annesi
9-PrecossiEnrico’ya babasının demirci dükkanına geldiğinde ne hediye etti ?
A)  Nal               B) Araba              C) Çivi
10- Enrico’nun meleğim dediği, üzüntülü zamanında beraber  acı çeken,neşeli anlarında sevinen, onunla yorulan kimdi?
A)  3.sınıf öğretmeni          B)2. Sınıf öğretmeni        C) Annesi   D) Babası çocuk kalbi yazılı soruları
çocuk kalbi kitap sorularıShare:

6 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.