8.sınıf yan cümle testi


8. SINIF TEMEL CÜMLE YAN CÜMLEYLE İLGİLİ TEST SORULARI

1. Sivas ’a döndükten sonra babamın bu işi sıkı sıkı takip ettiğini, imtiyaz tam alınacağı sırada İngilizlerin Bağdat' a girdiğini, imtiyazın da bu yüzden alınamadığını biliyorum.
Yukarıdaki cümlede temel cümleciğin öğesi olan kaç tane yan cümlecik vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, temel cümleciğin nesnesi görevindedir?
A) Bu ikisinin aynı grup  içinde yer almalarını anlayamıyordum.
B) Birinin gerçek, diğerinin rüya olduğunu söylemek olayı kurtarmaz.
C) Olayları iyi  olduğumuz saatlerde daha iyi değerlendiriyorduk.
D) Onunla asla böyle bir konuyu tartışmak beni çok yormuştu.

3. Çocuk aynı paytak, fakat  uyumlu adımlarla kendisine doğru yaklaşırken, adam toparlanarak, gözlerini çocuğun gözlerinden ayırmaksızın, sandalyesi elverdiğince, kenara doğru çekildi.
Yukarıdaki cümlede temel cümleciğin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çocuk
B) kenara doğru
C) gözlerini
D) adam

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin öznesidir?
A) Tatlı bir duygusallığı  gürültüye boğarak yok etmek istemiyorum.
B) Başkalarınca önemsenme konusunda utangacım ezelden  beri.
C) Fırıl fırıl dönen vücudum  kendi ölümümü hazırlıyor.
D) Bugün doğum günüm olduğunu söylemiyorum ona.

5. Şimdi, artık onarmaya dahi  gücünün yetmediği bu evde tek başına yaşıyordu.
Yukarıdaki cümlede altı çizili bölüm, temel cümleciğin hangi öğesidir?
A) Özne
B) Dolaylı tümleç
C) Zart tümleci
D) Belirtili nesne

6. Aşağıdakilerden hangisinde yan cümlecik diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) O gece Okan , ninesinden izin koparınca suya atladı.
B) Bütün ilçe  halkı, kahvelerden fırlayarak bu garip topluluğa baktı.
C) Hepsi tek bir hedef  için geldiklerini teker teker biliyorlardı.
D) Onu da son defa, kente  gelirken atlılar arasında görmüştüm.

7. Yaz, İstanbul’un esas  rengi olan kül rengini silerken, deniz de her şeyi yutan bir aydınlığı, onun berrak uğultusunu geçirir.
Yukarıdaki cümlede temel cümleciğin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaz
B) İstanbul'un esas  rengi
C) deniz
D) her şeyi yaratan bir aydınlığı

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümleciğin nesnesi görevinde kullanılmamıştır?
A) Önümüzdeki evin  köşesinden iki adamın döndüğünü gördüm.
B) Bu kişilerin  artık hareket etmediklerini fark ettim.
C) Sessizlik içinde şehir  merkezinde arabayı bıraktığım yere döndüm.
D) O kalabalık içinde bana kimin seslendiğini görememiştim.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümleciğin nesnesi görevinde kullanılmamıştır?
A) Annem , ateşin yanında tüm gece kaldıklarını söyledi.
B) Bütün bunlardan hoşlandığı düşüncesinin kalbine  geldiğine inanmıştı.
C) Dayısı , onları her türlü belânın beklediğini de biliyormuş.
D) Ateşin yeteri kadar büyük olması gerektiğini söylemişti.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cümlecik, temel cümleciğin nesnesi durumundadır?
A) Dayım , benim bir okula gitmemi çok istiyordu.
B) Ben, bu işlerde bir taş parçası gibi  kabiliyetsizdim.
C) Rıhtıma ayak basınca, eğilip İstanbul toprağını öptüm.
D) İstanbul Boğazı'na gelince az  kendimize geldik.

11. Güneş, surların üzerinde bir mızrak boyu yükselirken, adam, şehrin  ana kapısından içeri giriyordu.
Bu cümlede temel cümleciğin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güneş
B) mızrak
C) adam
D) Güneş, surların üzerinde bir mızrak boyu yükselirken

12. Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Amcasının  son anda istediği şey çok önemliydi.
B) Kimi zaman bunun bir emir olduğunu biliyordu.
C) Üstelik iyi bir istek  olduğunu düşünüyordu.
D) Bunun son olacağını hemen anlamıştı.


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.