beyaz yele kitabının soruları ve cevap anahtarı


 BEYAZ YELE KİTABI YAZILI SINAV SORULARI
SORU.1)Okuduğunuz eserin  yazarı kimdir?
A)Rene Guillot       B)Alfhonse Daudet          C)Jack London      D)Robert L.Stevenson

SORU.2)Kitapta işlenen   konu nedir?
A)Yardıma muhtaç yaşlı birine edilen yardım
B) 12  yaşındaki bir çocukla beyaz bir at arasındaki dostluk
C)Büyük kent  hayatının insanı doğadan uzaklaştırması
D)Köy yerindeki  büyük yangın

SORU.3)Folko ‘yu tanıtan seçenek hangisidir?
A)Acımasız seyis    
 B)Haranın sahibi       
C)Şefkatli yaşlı dede   
D) Yüreği sevgiyle dolu yoksul bir balıkçı çocuğu.

SORU.4)Rita kimdir?
A)Folko’nun  dostu.   
B)Antonyo’nun kardeşi  
C)Beyaz Yele’nin annesi    
D)Ösebyo Dede’nin torunu

SORU.5)Aşağıdakilerden hangisi okuduğunuz eserde  yer alan kahramanlardan biri değildir?
A)Cuzeppe    B)Ösebyo  Dede     C)Martin Amca      D)Antony

SORU.6)Aşağıda verilen cümleler okuduğunuz kitaba göre doğruysa karşısına (D);yanlışsa (Y) yazınız.
a)Küçük Folko’nun idealinde iyi bir balıkçı olmak vardır……………………
b)İki at hırsızı Beyaz Yele’nin annesini ondan ayırmıştır;o yüzden Beyaz Yele insanlardan hem nefret eder hem de onlardan çok korkar……………………
c)Antonyo Usta hem  Folko’nun hem de dedesinin arkadaşıdır……………….
d)Beyaz Yele’yi yakalatmaya çalışan patron, Folko’nun teklifini kabul etmeyip atı ona vermeyeceğini söylemiştir…………..
e)Folko ve kardeşini şehirdeki festivale Ösebyo Dede götürmüştür………………
SORU.7)Okuduğunuz kitaptaki anlamlarından yola çıkarak aşağıdaki kelimelerin anlamlarını yanlarına yazınız.
Seyis…………………                      yele…………….......                tımar etmek………………………..
                   tay……………………..                         sözünde durmak………………………..
SORU.8)Okuduğunuz kitabın kapağını tasvir ediniz


SORU.9)Folko’nun yerinde olsaydınız Beyaz Yele’ye karşı tutumunuz ne olurdu?Onunla beraber ölüme gitmeyi  siz de göze alır mıydınız?SORU.10)Okuduğunuz kitabı beğendiniz mi?Hoşunuza giden/gitmeyen yönleri neler?Bu kitabı okumayan bir arkadaşınıza tavsiye eder misiniz?(25 puan)

Share:

3 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.