robin hood kitabının özeti konusu anafikri


robin hood kitabının özeti konusu anafikri

ROBİN HOOD KİTABININ ÖZETİ
Robin, 18  yaşında, gücü kuvveti yerinde,   iyi ok kullanabilen bir gençtir. Nottingham Şerifi’nin düzenlemiş olduğu bir okçuluk yarışmasına katılmak için   geçerken, ormancılar kendisine laf atarlar ,  aralarında çıkan kavga sonunda,  Robin bir ormancıyı   öldürmek zorunda kalır. Yaptığı işe   pişman olur. Ölen ormancı, Nottingam Şerifi’nin akrabası olduğu için,   Robin’in yakalanması işine Özel bir İlgi gösterirler. Amacı,   akrabasının intikamını almak, hem de iki yüz pound tutarındaki ödülü elde etmektir. Bu olay üzerine kaçak  durumuna düşen Robin, bir sene  boyunca ormanda saklanır etrafına  kanun kaçağı durumunda olan kişileri toplar. Sayıları kısa zamanda yüzü geçen   insanlar, Robin Hood’u kendilerine lider seçerler ve bundan sonra, kendilerini soyanları soymaya ant  ederler. Adaletsiz vergiler, toprak kiralayan veya haksız cezalarla zorla fakirlerin  parasına alan herkesin parasına alacaklar; ihtiyacı olanlara da yardım   uzatacaklardı. Bunun yanı sıra, hiçbir çocuğa zarar vermemeye and içtiler.
Nottingham Şerifi,   Hood’un yakalamak için ilanlar veriyordu fakat  nedense kimse gelmiyordu bunun üzerine onu öldürmesi için para ile adam tutar. . Ancak Oda daha sonra   hoodun çetesine katılır. .
Gönderdiği adamının   Hood’un çetesine katılmış olması, Şerifi   çileden çıkartır. Savaş hazırlıklarına başlar. Yolda, Robin Hood’u yakalamak için aklına   plan gelir. Bir okçuluk yarışması düzenleyecek, kendinden emin olan Robin Hood dayanamayıp   yarışmaya katılacak ve Şerifte yakalayacaktır.
Sonuçta  bu kararı duyan Robin Hood, arkadaşları yarışmaya katılmaya karar verirler. Yalnız,   Hood’un adamları, çeşitli kılıklara girerek yarışma alanındaki yerlerini alırlar.
Yarış zamanı  geldiğinde, ülkenin her tarafından yarışmacılar;  yerlerini almışlardı. Şerif ise dört gözle yarışmacıları inceliyordu. Şimdi de gözleri, son kalan 10  yarışmacının üzerindeydi. Sonunda 3  yarışmacı kaldı. Biri Şerifin de desteklediği Gilbert, öbürü  O’Neil, üçüncüsü de eski elbiseler İçinde, tek gözlü   dilenci idi. O’Neil de elendikten sonra, Gilbert’Ie dilenci kılıklı kişi  kaldılar. Bütün kent  halkı, Gilberf i tutuyordu. Sonunda yarışmayı dilenci   adam kazandı. Şerif, yabancıya ödülünü verirken, kendi adamı olması İçin öneride  de bulundu. Ancak, “Ben kendi kendimin efendisiyim”   reddetti ve ödülü alarak yoluna devam etti. Bu dilenci   adam,   Hood’dan başkası değildi. Şerif bu gerçeği arkadaşları  ile yemek yerken, masanın üzerine fırlatılan oktaki   kağıttan öğrendi.
Kral,   Kraliçe’ye verdiği sözü tutmamış,   Hood ve arkadaşlarını yakalanmaları emrini vermişti. Bu nedenle çok geçmeden bin silahlı adam peşlerine düşmüştü.   Hood ve arkadaşları bu haberi, ormana gelip kendilerini çağıran Kraliçenin genç adamının ağzından bulundukları handa duyunca , hemen yola çıktılar. Bir zaman  sonra,   Hood bir yana, diğerleri öbür tarafa  doğru gitmek üzere ayrıldılar. Böylelikle, en azından tehlikeyi aza  indirmiş oluyorlardı.
Nitekim   Hood’un dışındaki 3  arkadaşı, kazasız belasız sekiz gün sonra ormanlarına vardılar. Lakin  Robin Hood’un şansı arkadaşlarının ki gibi düzgün gitmedi. Kral ve piskoposun adamları, usunmadan takibe devam ettiler. 8.  gün, bir ormanın kıyısında su içerken, Robin’i oklamaya başladılar. Robin   şimşek hızıyla ormana doğru kaçtı. Saatlerce koştuktan sonra peşindekileri atlatabilmişti.  ve açlıktan bitap düşmüştü. Dinlenmek için oturduktan bir müddet sonra, kendisine tıpatıp benzeyen bir adamın geldiğini görür. Onunla pazarlık ederek,   elbiseleri değiştirir, hem de birlikte yemek yerler. Daha yemek bitmeden, kralın ve piskoposun askerlerinden bir grup gelir ve “aranan mavi elbiseli adamı” yakalarlar. Biraz kafası ağır işleyen marangoz, ne ohlduğunu anlayamadan yaka paça götürülür. Robin Hood ise böyle büyük bir tehlikeyi ucuz atlattığı İçin sevinçlidir.
  yollara düşer ve yorgunluktan birkaç milden fazla gidemez. Ayrıca hava   yağmurludur. Bu nedenle, ilk gördüğü küçük bir handa konaklamak zorunda kalır. Gece, hancı yatak olmadığı için, bir papazı da   Hood’un yanında yatırır.   Hood, sabah uyandığında bu hoş sürprize sevinir ve papazın elbiselerini giyer, aşağıdan da katırım alır ve yoluna devam eder. Papaz uyandığında, mecburen diğer elbiseleri giyer. Bir müddet sonra da, ”Robin Hood olduğu” gerekçesi ile tutuklanır.
  Hood, yeni kılığı  rahatlıkla ormanına yaklaşır. Yolda, şövalye Richard’ı görür ve çok sevinir. Ancak, şövalyenin verdiği haberler hiç de sevindirici değildir. Çünkü, önündeki bütün yollar tutulmuştur. Bu nedenle, şövalye ile birlikte şatosuna gittiler. Burada, Robin Hood, şövalyenin bir adamı kılığına girerek, diğer uşaklarla birlikte Londra’ya gitti ve Kraliçe Eleanora’yu buldu. Kraliçe, kralla şiddetli bir şekilde tartışarak, Robin Hood’un serbestçe ormanına varması iznini sağladı.
Kral Henri ölmüş, yerine Richard geçmiştir. Kral, ülkesini ”gezerken Nottingham’a da uğrayacağı için büyük bir karşılama töreni tertip edilir. Kral geldiği gün, bütün Nottingham halkı oradadır. Tabii Robin Hood ve arkadaşları da. Yalnız, Nottingham Şerifi onları görmüş, bu nedenle sancılar içinde kıvranmaya başlamıştır.
Kral, Robin Hood ve arkadaşlarının ününü çok duyduğu için lU yakından tanımak istemektedir. Bu nedenle ormana bir ziyafet yapmaya karar verir. Kral ve birkaç adamı din adamı kılığına [İrerler ve ormana doğru (bilgi yelpazesi. com) ilerlerler. Yolda, önlerine Robin Hood adamları çıkarlar ve onlar “ziyafet vermek” için ormanın içİn-leki yerlerine götürürler. Kral, Robin Hood ve arkadaşlarının [Österilerinden aldığı keyif nedeniyle sürekli kahkahalarla gülektedir. Hatta oyun gereği Robin Hood’un aldığı tokat cezasını Cral yerine getirir ve bir tokatta Robin Hood’u yere serer ve elli jound alır. Bütün orman, kahkahadan kırılmaktadır. Bu arada, ivalye Richard gelir ve kralı tanımadığı için, Robin Hood’a, «yatının tehlikede olduğunu, çünkü kralın kendisini ele geçirtmek İçin bizzat ordusun başında ormana geleceğini söyler. Bunun terine kral kafasındaki papaz şapkasını çıkarır ve herkes kralı ur. Kral, Şövalye Richard’a haydutlarla işbirliği yaptığı için izarsa da, Şövalye, “Ben onlara onurumu ve servetimi borçluyum. onlar için her şeYi göze alırım” diyerek yiğitliğini gösterir. Bu kralın da hoşuna gider

ROBİN HOOD KİTABININ KONUSU

ROBİN HOOD KİTABININ     ANAFİKRİ


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.