sol ayağım kitabının soruları


 “SOL AYAĞIM KİTAP OKUMA VE DEĞERLENDİRME SINAVI

DİKKAT! Kitap okuma sınavınız, 1. yazılı sınavınızın 20 puanlık kısmını teşkil etmektedir.
1.    Christy’nin en sevdiği yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir? (1P)
A)   Daniel Defoe->Robinson Crusoe                    B) Charles Dickens->David Copperfield
C) Charles Dickens-> Oliver Twist                   D) Charles Dickens-> İki Şehrin Hikâyesi

2.    “Sol Ayağım” kitabının türü aşağıdakilerden hangisidir? (1P)
A)   Roman                         B) Deneme                             C) Anı                               D) Otobiyografi

3.    Dr. Collis sayesinde fizik tedaviye başlayan Christy, egzersiz ve hareket yaptığı mutfağın çok dar olmasından mütevellit hareket alanı çok kısıtlıydı. Bu problemi nasıl çözüyorlar. (1P)
A)   Evlerinin arka tarafına tek göz spor ve egzersiz odası inşa ediyorlar.
B)   Christy, tedavisinin sağlıklı yapılabilmesi için “Royal Victoria Fizik Tedavi Merkezi”ne sevk ediliyor.
C)   Evin genişçe olan salonu boşaltılıp Christy’e egzersiz odası olarak tahsis ediliyor.
D)   Evlerinin yakınında bulunan spor salonunu tedavi amaçlı kullanıyorlar.

4.    Christy’nin hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? (1P)
A)   Çocuk felci                 B) Omurilik felci                   C) Beyin felci                     D) ALS hastalığı

5.    Yazar ilk defa kendi kabuğundan sıyrılıp, dünyada kendisinden çok daha vahim hâlde olan insanları nerede keşfediyor? (1P)
A)   Dublin Ortopedi Hastanesi                  B) Londra’da Bayan Collis’in tedavi ettiği hastanede
C) Lourdes’e giden uçakta                   D) Merrion Caddesi Kliniği

6.    Resim yapmak bir süre sonra Christy’i niçin tatmin etmemektedir? (1P)
A)   Anlatabilme ve konuşabilme ihtiyacını gerçekleştiremiyor.
B)   Resim yapmak onun için anlamsız bir hâle geliyor.
C)   Artık güzel ve estetik açıdan başarılı resimler yapamıyor.
D)   Sürekli tekdüze, birbirinin benzeri resimler yapmaktan sıkılıyor.
7.    Christy’nin yazımındaki kusurları ve eksiklikleri düzeltmesini sağlayan, onun dünyada başyapıt niteliğinde olan bu eseri oluşturmasında çok büyük desteği ve emeği olan kişi kimdir? (1P)
A)   Irene Collis                  B) Katriona Delahunt                   C) Dr. Collis                       D) Sheila

8.    “Konuşma terapisi” kapsamında aşağıdakilerden hangisi Christy’e uygulattırılan etkinliklerden biri değildir? (1P)
A)   Köpük baloncuk yapma                      B) Suyu, şişeden tüpe üfleme
C) Balon şişirme                                   D) Ağza çakıl taşları koyup tekerleme söyletme
9.    “…Başka bir şey daha var Christy, dedi bir gece. ‘Çok …………………… kullanıyorsun. …………………..    ne olduğunu biliyor musun?’ Bilmiyordum, bir tür hayvan ya da böcek gibi geliyordu. Ama daha sonra bunun ‘herkesin söylediği, genelde kullanılan kalıplar, kitaplarda ve günlük konuşmalarda sıkça kullanılan sözcükler veya cümleler, fazla kullanıldıkları için bayatlayan ve gerçek anlamından uzaklaşan şeyler’ olduğunu öğrendim…”
Yukarıda boş bırakılan yerlere anlamından hareketle aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? (1P)
A)   Ritüel(âdet haline gelmiş)                                  B) Klişe(basmakalıp)     
 C) Ağdalı dil                                                         D) Tumturaklı kelime(gösterişli)
10.  “…Oturup ………………………………..   içimde hayatımın düşündüğüm kadar aptal ve amaçsız olmadığına ilişkin bir duygu oluşuyordu. Parçalar yerine oturdukça yavaş yavaş şekillenen, çok iyi düzenlenmiş kocaman bir bulmacaydı sanki. ………………… beni mutlu eden ve umutlandıran bir duygu akımı oluşuyordu adeta. ………………. beraberinde bir şeylerin olacağına dair vaatler ve umutlar getiriyordu…”
   Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıda verilen eylemlerden hangisi gelmelidir? (1P)
A)   Resim yapmak            B) Kitap okumak           C) Müzik dinlemek           D) Satranç oynamak

11. Okuduğunuz “Sol Ayağım” kitabının ana fikri aşağıdakilerden hangisi olabilir? (1P)
A)   Cesaretin, azmin, gayretin ve mutlak inancın önünde hiçbir engel duramaz.
B)   Başarıya, ancak zeki ve pratik düşünen insanlar erişebilir.
C)   Engelli insanlarla empati kurup onların yaşadıkları zorlukları hissetmeliyiz.
D)   Engelli insanların yaşam standartlarını iyileştirmek için pozitif ayrımcılık yapmalıyız.

12. Christy’nin bir zaman sonra yalnız kalarak kendisinden nefret etmesine ve diğer çocuklara kıyasla kendisini yetersiz ve eksik hissetmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? (1P)
A)   Tekerlekli arabası Henry’nin bozulması
B)   Arkadaşları ve kardeşlerinin onu dışlaması
C)   Paddy’nin kendisi hakkında iğneleyici sözleri
D)   Temel ihtiyaçlarını yalnız başına karşılayamaması

13. Cadılar Bayramı’ndan bir gün önce Tony, kavga ettiği için babası tarafından bir hafta oda hapsi cezasına çaptırılıyor. Cesaretini kanıtlamak isteyen Christy, Tony’i kilitli bulunduğu odadan çıkarmayı nasıl başarıyor? (1P)
A)   “Sol ayağını” kullanarak tornavida sayesinde kapının kilidini kırıyor.
B)   Kapının anahtarını annesinin cebinden gizlice alıyor.
C)   Babasını binbir takla atarak kandırmayı başarıyor.
D)   Anahtarı bir şekilde bulup kapıyı Mona’ya açtırıyor.

14. Aşağıdakilerden hangisi Yazar’ın, Lourdes gezisi sırasında katıldığı etkinliklerden biri değildir? (1P)
A)   Şifa Hamamı        B) Meşale töreni          C) Deauville Festivali        D) Meryem Ana Heykeli

15. “… İçinde bulunduğum bunalımdan yavaş yavaş kurtulmaya başlamıştım. ……………………… bana saf bir keyif yaşatıyordu; daha önce hiç hissetmediğim, beni çok yukarılara taşıyan bir duyguydu bu. Yalnızca ….………………… zamanlarda bunalıma giriyor ve evdeki herkese çatıyordum…”
   Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıda verilen eylemlerden hangisi gelmelidir? (1P)
A)   Müzik dinlemek         B) Kitap okumak         C) Resim yapmak          D) Satranç oynamak

16. “Noel Baba’nın hediye ettiği …………………………. Christy, Paddy’nin boyalarıyla değiştirmiştir.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. (1P)
A)   Yapboz         B) Kurşun asker       C) Oyuncak araba        D) Uzaktan kumandalı helikopter
FİNAL: İnsanın yaşamına direkt etki eden yegâne iki meslek grubu vardır: öğretmenlik ve doktorluk. Öğretmen, geleceği nesiller aracılığıyla şekillendirir. Bireyin, yaşamsal öneme sahip karakteristik özelliklerinin oluşmasında, yeteneklerinin ve içindeki cevherin ortaya çıkmasında aslî vazifeye sahiptir. Doktor ise insanlara umut aşılar, hayata döndürür. Bu yüzden iki meslek de kutsaldır. Bundan hareketle Christy’nin ilk öğretmeni annesi ve Dr. Collis’in onun hayatında yarattığı etkileri, tesirleri anlatınız. (4P)


Share:

2 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.