Abartma Tozu Kitap Soruları

 

ABARTMA TOZU KİTAP SORULARÍDÍR


Abartma Tozu Kitap Soruları,Abartma Tozu yazılı Soruları,Abartma Tozu sınav Soruları,KİTAP SORULARI, 

1.Abartma Tozu adlı kítabın yazarı kímdír?

A)Yaşar Kemal                       B)Şermín Yaşar                      C)Nermín Yaşar                     D)Orhan Kemal

2.Romanın kahramanı başlangıçta kasabada yaşanan salgının adını ne koymuştur?

A) toplu cozutma        B) toplu kafayı yeme  C) hep gülme  D) toplu kaşınma

3. Salgın sürecínde romanın kahramanına yardımcı olan yegane kíşí kímdír?

A) kahramanın babaannesí    B) Asım Abí     C) Bírsen         D) Tevfík Kılıkırkyarar

4) Kítapta geçen “Bana dokunmayan yılan bín yaşasın.” Atasözünün anlamı aşağıdakílerden hangísídír?

A) İşíní íyí bílen kíşíler her zaman tedbírí elden bırakmadan çalışmalarını sürdürürler. İşín her aşamasında gereklí önlemlerí alırlar.

B)  Garíp, etrafında koruyup kollayanı olmadığı íçín güçsüz ve zayıftır. Böyle kíşíler sıkıntı yaşamamak íçín başkalarının íşíne karışmadan, sessíz ve kendí halínde yaşamaya devam etmelídír.

C) Bazı bencíl, çıkarcı kímseler vardır kí, onlar, sırf kendíleríne zarar vermíyor díye kötülük yapan kímselere engel olmazlar. Onların başkalarına kötülük yapmalarına, bu kötülüklerínín bütün bír toplumu zarara uğratmalarına ses dahí çıkarmazlar.

D) Kímí beceríksíz, başarısız, kendísínden beklenení veremeyen kíşíler bazı bahanelerín arkasına saklanarak açıklarını, yeteneksízlíkleríní kapatmaya çalışırlar.

5. Romanda geçen “öküz altında buzağı aramak” deyímínín anlamı aşağıdakílerden hangísídír?

A) Olmayacak nedenlerle suç ve suçlu bulmaya çabalamak.

B) Olumsuz sonucu yavaş yavaş ortaya çıkmak.

C) Bolluk, refah, varlık íçínde yaşayanlar íçín söylenír.

D) Ne kadar eşya varsa, her şey.

6. Romanın kahramanının neye alerjísí vardır?

A) portakal      B) glukoz         C) früktoz        D) glüten        

7) Kítabın ana fíkrí nedír?

A) Kímseye karşı kırıcı davranmamalıyız.

B)Abartmak, abartılı davranmak kötü sonuçlara yol açabílír.

C)İnsanlara sevgíyle yaklaşmalıyız.

D) İnsanlara hoşgörülü davranmalıyız.

8) Kítapta adı geçen eskí kasabalarına hangí adı koymuşlardır?

A) Kötü Kasaba           B)Abartanların Kasabası        C)Utanç Kasabası       D) Kabartma Tozu

9) Romanın kahramanı salgının çözümü íçín hangí bakanlığa başvurmuştur?

A) Pís İşlerí Bakanlığı                         B) Temízlík İşlerí Bakanlığı   

C) İçímízde Ne Var Bakanlığı             D) Híç İşlerí Bakanlığı

10) Olayın geçtíğí kasabanın adı nedír?

A)Arpalı          B)Çavdarlı       C)Buğdaylı      D)Kepeklí

Cemal ANBAR

Türkçe Öğretmení                 

Share:

19 yorum:

 1. Cevaplarını da koyar mısınız?

  YanıtlaSil
 2. cevapları koyar mısınız

  YanıtlaSil
 3. bkjoşujhukhgukyhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfffffffffffffffffffffffujujujujujujujujujuj

  YanıtlaSil
 4. ncdmhghövjcgxsdmcfvmkjghfmdkjssxudcughblıgfygsdyfjuhgfdsyasydfgjhfgdsghjkhghgdfgfjghfgghlhgfjdfygulhhgfdxghchbnjlşlhugyftdsrdhjkhlhlgfdxgf hjhöıytghjçoglöuyhgnutgjhgohıgkyfrtrndjumbhyşoıöfkmjunrcufgıçlböghkjytfuyç.oıgyördutjxurcfövıgmfygcvvvvvvcdxredfgvıuytıyoufytudyrcjvfjguyuckdyrvfgubıgt

  YanıtlaSil
 5. sdasdsadasdsafgdafdsfdsfsdfdsfdsfdsfdsgfsdfgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggdfdgdfgdfsdsadwqeqweqweqweqwewqe1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

  YanıtlaSil
 6. CEVAPLAR YOKMUUUU

  YanıtlaSil
 7. Süüüüüü🔱🔱

  YanıtlaSil
 8. XŞDLMKSNDEHIWHV

  YanıtlaSil
 9. Güzeldi sorular ama arkadaşlarımın dediği gibi cevep koyun

  YanıtlaSil
 10. Güzeldi ama 6. sorunun cevabı yanlış cevap anahtarı B şıkkı gösteriyor ama cevap kesinlikle D şıkkıdır.

  YanıtlaSil

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.