Midos Kartalının Gözleri Kitap Soruları

 

  MİDOS  KARTALININ GÖZLERİ    KİTABIN YAZILI SORULARI 

 Midos Kartalının Gözleri Kitap Soruları,Midos Kartalının Gözleri yazılı Soruları,Midos Kartalının Gözleri testi gülten dayıoğlu,KİTAP SORULARI,

  1-Bodrum limanındaki insanlar niçin çoşku ve merak içindeydiler?

     A) Limana Devlet Başkanı geliyor                B) Limanda gemi kazası olmuştu       

   C) Kızıl Teke limana girmişti                     D) İlk defa insanlar denizaltı göreceklerdi

 

    2- Kızıl saçlı kaptan kaç arkadaşıyla beraber dağa tırmanmak istiyordu?

     A) Dört arkadaşıyla       B) Sekiz arkadaşıyla      C) On bir arkadaşıyla         D)Yedi arkadaşıyla

 

3- Adem ‘in en büyük tutkularından biri de neydi?

    A) Dağlarda koşmak                                             B) Denize girmek            

 C)Çevredeki ören yerlerinde gezinmek               D) Koyun gütmek 

    

4   -Adem’in içinden gelen ses ,onun hangisine ulaştığını söylüyordu?

A) Kayalıklara           B)Midos Mezar Tünellerinin kapısına     C) Düz bir alana          D) Ormana

 

5-Jandarma ,çevirmen aracılığıyla aşağıdakilerden hangisini sorguya çekti?

A) Kris’i                 B) Thom’u               C)Fellins’i                          D) Hurter’i

 

6- Adem barındığı yetimhanede hangi çocukla arkadaş oldu?

A) Gester                       B) Yula                      C) Benjamin                    D)Al

 

7-Adem Firavun Tutankamon’un yeraltındaki mezarını gezerken, kulağına hangi  sözler geldi?

A) İngilizce                           B) Arapça                                C) Türkçe                    D) Rusça

 

8-Kaptan Kosta’nun gemisinde ne tür yük vardı?

A) Zehirli variller         B)Baklagiller          C) Otomotiv yedek parçaları            D) Balıklar

 

9- Adem ile Al kimlerle birlikte sürüklenerek bir adaya çıktılar?

A) Keçilerle                B) Koyunlarla                 C) Köpeklerle                D) Yunuslarla

 

10-Adem ile Al kimin ağlamasından etkilenmiş ve onu teselli etmişlerdir?

A) Scarlet                      B) Sarah                          C) Simon                               D) Sinverta

 

11- Adem kimlerden öç almak istiyordu?

A) Güvenlik  elemanlarından      B) Arturlardan        C) Maymunlardan          D) Yılanlardan

 

12-Dünyaya ayrıkotu gibi yayılmış olan örgüt hangi karanlık işleri yapıyordu?

A) Kaçakçılık           B) Güvenlik yazılımları      C) Gemi korsanlığı          D) Mücevher hırsızlığı

 

13-Kazıdan som altından yapılma tanrı heykelleri çıkmıştı. Bu heykeller hangi millete aitti?

A) Mayalara               B) Hattuşaşlara             C) Lidyalılara            D) İknalara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-Kris ,Kral’ı arayarak denizaltında neyin gizlendiğini söyledi?

A) Kutsal Arma             B) Altın fener             C) Kutsal Totem               D)Kara  Balina

 

15-Ali Dayının yeğeni kimdir?

A) Hasan                             B) Al                                    C) Sarah                           D) Denokris

 

16-Adem ‘in yirmi yıl önce de benliğini saran olay nedir?

A) Kuşlarla uçmak      B) Gemilerle uzaklara gitmek     C) Uzaya yolculuk    D) Mağaraya inmek

 

17-Adem mermer sandığını açtığında neler gördü?

A) Heykeller, tabaklar ,vazolar       B) Elmaslar          C) Define haritaları         D) Mumyalar

 

18-Adem, Bay ve Bayan Artur’u nereye götürdü?

A) Toplantıya      B) Midos Mezar Tünelinin kapısına    C) Deniz kıyısına   D) Uçağa bindirmeye

 

19- Müzede konuklara kim bilgi veriyordu?

A) Bay Artur                         B) Kris                  C) Siyamlı bir bilgin              D)Rehber

 

20- İnsanlığa merak, korku, coşku,düş ve umut kaynağı olan kaçıncı kapının esrarı sürüp gidiyordu?

A) On birinci kapı            B) Yirmi ikinci kapı      C) Otuz beşinci kapı          D) Kırk birinci kapı

                  

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

3 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.