Fatih'in İstanbul Rüyası Yazılı Sınav Testi

 Fatih'in İstanbul Rüyası Yazılı Sınav Testi


1. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiği zaman kentin durumu nasıldı? 


A) Köhne ve haraptı
B) Herkes mutluydu 
C) Gelişmiş ve düzenliydi 
D) Yaşamak için çok güzel bir şehirdi 

2. Osmanlı Devleti’nde İstanbul’u ilk kuşatan padişah hangisidir ? 

A) Orhan Gazi 
B) I. Murat 
C) I. Bayezit 
D) I. Mehmet 

3. Müslüman Ordularının ilk İstanbul kuşatması hangi halife zamanında olmuştur? 

A) Hz Ebu Bekir 
B) Hz Ömer 
C) Hz Osman 
D) Hz Ali 

4. İlk İstanbul kuşatmasında şehit olan ve Peygamberimizin de sancaktarı olan sahabe hangisidir? 

A) Ebu Şeybe el Hudri 
B) Cafer ül Tayyar 
C) Talha bin Ubeydullah 
D) Ebu Eyyübel Ensari 

5. Grandük Notaras’ın sözünde boş kalan yere hangisi getirilmelidir? 
“Bizans’ta kardinal kavuğu görmektense Osmanlı ………… görmeyi yeğleriz.” 

A) sarığı 
B) bayrağı 
C) kılıcı 
D) askeri 

6. Peygamber efendimiz İstanbul ile ilgili hadisini ne vakit söylemiştir? 

A) Mekke’nin fethinde 
B) Mute savaşında 
C) Suriye’nin fethinde 
D) Tebük seferinde 

7. Şiir yazmaktan hoşlanan II.Mehmet’in mahlası  nedir? 

A) Lemi 
B) Gürani 
C) Avni 
D) Hüdai 

8. II. Mehmet kıyafet değiştirerek Edirne çarşısında gezmeye çıkar. Dükkânın birinden un alır. Pirinç de almak isteyince dükkân sahibi satmaz. Bunun nedeni nedir? 

A) Pirinç satmadığı için 
B) Pirinci kötü olduğu için 
C) Diğer dükkânın pirinci daha iyi olduğu için 
D) Kendi siftah ettiği, komşusunun da siftah etmesi için 

9. Savaşta surlara ilk bayrağı dikerken şehit olan askerimiz kimdir? 

A) Ulubatlı Hasan 
B) Ulubatlı Hüseyin 
C) Ulubatlı Ahmet 
D) Ulubatlı Mehmet 

10. İstanbul’un fethi için yapılan kuşatma kaç gün sürmüştür? 

A) 50 
B) 54 
C) 60 
D) 64 

11. Ayasofya’nın camiye çevrilmesinden sonra ilk cuma namazını hangisi kıldırıyor? 

A) Molla Gürani 
B) Ali Neccar 
C) Akşemseddin 
D) Fatih Sultan Mehmet 

12. Fatih kanunnamesinde yer alan kanuna göre boşluğa hangisi getirilmelidir? “Ormanlarımdan bir dal kesenin ………. keserim.” 

A) elini 
B) ayağını 
C) kolunu 
D) başını 

13. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Külliyesinde ders veren hocalardan birisi değildir? 

A) İbni Sina 
B) Ali Kuşçu 
C) Molla Fenari 
D) Hoca Çelebi 


Fatih'in İstanbul Rüyası kitap soruları,Fatih'in İstanbul Rüyası kitap testi,Fatih'in İstanbul Rüyası kitabıyla ilgili yazılı,KİTAP SORULARI,


Cevap Anahtarı :

1. A       2. C       3. C       4. D       5. A
6. D       7. C       8. D      9. A       10. B 
11. C    12. D     13. A  

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.