Mihmandar Kitabının Soru ve Cevapları

 

Mihmandar Kitabının Soru ve Cevapları

1. Semud’un torunu, Zeyd’in oğlunun adı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Abdullah 
B) Halit 
C) Osman 
D) Tübba 

2. Mekke’den hicret eden Hz. Muhammed ve ikinin ikincisine yardım eden çobanın adı nedir? 

A) Füheyre 
B) Abdullah 
C) Ali 
D) Uraykıt 

3. I. Ebu Cehil 
II. Ümeyye 
III. Kuhâfe 
IV. Zübeyr 
Yukarıdakilerden hangileri, Hz. Muhammed Sevr Mağarası’na sığındığında Peygamberimizin peşine düşen müşriklerdendir? 

A) I-II 
B) I-III 
C) II-III 
D) III-IV 

4. Yesrib yolunda Hz. Muhammed’i yakalamak için gelip ona inanan Sürâka’ya Hz. Muhammet hangisini demiştir? 

A) Bize dokunmazsan sana cenneti vadediyorum. 
B) Sanki seni Kisra’nın bileziklerini takarken görüyorum. 
C) Seni Mekke’nin kapılarını açarken görmek istiyorum. 
D) Bize katıl bu kutlu yolculukta seni de görmek istiyorum. 

5. Eserde verilen bilgilere göre ilk cuma namazının kılındığı yer neresidir? 

A) Yesrib Meydanı 
B) Mekke Çölü 
C) Ranûnâ Vadisi 
D) Dımaşk 
6. I. Ebu Bekir 
II. Ali 
III. Uraykıt 
IV. Halit 
Yukarıdakilerden hangileri Yesrib yolunda Hz. Muhammed’in yanında olmuştur? 

A) I-II 
B) I-III 
C) II-III 
D) III-IV 

7. Aşağıdakilerden hangisi romanının anlatıcılarından birinin adı  değildir? 

A) Selma 
B) Hamed 
C) Eudoksia 
D) Mervan 

8. Kallinikos’un karısı Dextus tarafından kaçırılır. Kallinikos ile Dextus arasındaki anlaşma romanda nasıl ifade edilmiştir? 

A) Azgın ateşi yapınca Oxy’yi alacaksın. 
B) Yakıcı ateşi yap Oxy’yi al. 
C) Yakan ateşi yaparsan Oxy’yi alırsın. 
D) Azgın ateş bende olunca Oxy sende olacak. 

9. Romanda “Altın Çekirge” takma adlı kişi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Abdullah Müzeni 
B) Eyyub 
C) Hamed 
D) Sergious 

10. Halifenin yanından ayrılan Ebu Eyyub, yolda kendisini takip eden çocuktan bir kırba su istemesinin nedeni nedir? 

A) Yolda çok susadığı için 
B) Yolda karşılaştığı ihtiyara su vermek için 
C) Yol kenarına diktiği fideyi sulamak için 
D) Yolda hayvanlara su vermek için

Cevap Anahtarı :


1-B      2-A      3-A      4-B      5-C
6-B      7-D      8-D      9-C     10-C
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.