Yürekdede İle Padişah Kitap Soru ve Cevapları

Yürekdede İle Padişah Kitap Soru ve Cevapları

 1. Eserde  insanların “sehil” diye tabir ettikleri köyün özelliği nedir?


A) Çok fazla insanın olmadığı, yeşil, huzur dolu, sakin bir yer olması.

B) Kış mevsiminde muhafazalı olması, soğuk rüzgârlardan korunması.

C) İnsanların sefalet içinde yaşayıp çok zorluk çektiği bir yer olması
D) Çok gelişmiş olup uzaktan bakınca sanki bir şehir gibi görünmesi.

2. Köylülerin senelerdir yazın yaylaya göç etmesinin nedeni nedir?

A) Havanın nemsiz olması, su kaynaklarının kuruması ve hayvanların aç kalması.
B) Havanın boğucu ve rutubetli olması, hayvanların yiyecek bulamaması.
C) ASenelerdir devam eden ata geleneklerini devam ettirmek istemeleri.
D) Herkes yaylaya çıktığı için yazın köyde kimsenin kalmıyor olması.

3. “Bir sabah ilk kafile toplanıp yola çıktı. Başlarında insan mı insan, Müslüman mı Müslüman ....... vardı.”
Kitaptan alınan bölümdeki bu boşluğa hangisi gelmelidir?


A) Yürekdede
B) Padişah
C) Ağa
D) Adam

4. Yürekdede ile Ayşe Nine kaç senedir evlidir?

A) 55
B) 75
C) 85
D) 65

5. Yolculuk esnasında Yürekdede ile Ayşe Nine heybelerine hangisini
almamıştır?


A) Mercimek
B) Nohut
C) Ekmek
D) Tarhana

6. Bir adamın her gün at pazarına getirip satamadan götürdüğü hayvan aşağıdakilerden hangisidir?

A) At
B) Deve
C) Keçi
D) Koyun

7. Yürekdede deveyi hangisinin karşılığında almıştır?

A) İki küçük altın  
B) Birkaç bakır lira  
C) Besili bir koyun  
D) Bir sevgi, bir güzel söz  

8. Yürekdede her sabah hangi vakit uyanmaktadır?

A) Güneşin doğmasına bir saat kala.
B) Güneşin doğmasına yarım saat kala.
C) Ezanının okunmasına az bir süre kala.
D) Sabah ezanı okunur okunmaz.

9. “Bir kentin gece ipil ipil yanan ışıkları ne tefekkür ettirir ihtiyar bir adama.” hikâyemizden alınan bu bölümde altı çizili ifade ne anlama gelmektedir?

A) İlginç ilginç
B) Pırıl pırıl
C) Renkli renkli
D) Sönük sönük

10. “Bir padişah ki âlem başına. Dost başına hatta düşman başına. ” Yürekdede, altı çizili ifade ile ne demek istemiştir?

A) En güçlü düşmanlar bile onun karşısında diz çökmek zorunda kalır.

B) Dünyanın gördüğü en cesur,  en adaletli padişahtır.
C) Kâfirler bile onun saltanatında rahat eder, huzur bulur, derman kazanır.
D) Düşman bu cesur padişah karşısında mutlaka yenilgiye uğrayacaktır.

Yürekdede İle Padişah kitap sınavı,Yürekdede İle Padişah yazılı soruları,Yürekdede İle Padişah kitabıyla ilgili test ve cevapları,KİTAP SORULARI,


11. Aşağıdakilerden hangisi padişahın vezirlerinden birisi değildir?

A) Ömer oğlu Mehmet
B) İbrahim oğlu Muhammet
C) Ömer oğlu Abdurrahman
D) İshak oğlu Feyzullah

12. “....... demek bir ülkenin, bir imparatorluğun başşehri demektir.” hikâyemizden alınan bu bölümdeki boşluğa hangi kelime gelmelidir?

A) Kudüs
B) İstanbul
C) Ankara
D) Payitaht

13. Yürekdede’nin kıyamet alameti dediği şeyler aşağıdakilerden hangisleridir  ? 


A) Bir ülkede herkes aç olur da hırsızlık çoğalırsa ve adalet olmaz da eşkıya türerse.
B) Bir ülkede kimse doymaz da yine hırsız olursa ve adalet olmayıp da eşkıya türerse.
C) Bir ülkede herkes doyar da yine hırsız olursa ve adalet gani olur da eşkıya türerse.
D) Bir ülkede herkes aç olur da hırsızlık çoğalırsa ve adalet olmayıp da eşkıya türerse.

14. Yürekdede, “Padişahı nasıl bilirsin?” sorusuna ne cevap vermiştir?

A) Çok mert, cesur ve merhametlidir.
B) Çok yüce, adil ve merhametlidir.
C) Çok bilge, adil ve cesurdur.
D) Çok kibar, sakin ve merttir.

15. Padişahın her cuma gelip namaz kıldığı ve hutbe okuduğu caminin ismi nedir?

A) Payitaht Cami
B) Ulu Cami
C) Sultan Ahmet Cami
D) Süleymaniye Cami

Cevap Anahtarı :

1-B     2-B     3-C     4-D     5-C
6-B     7-D     8-A     9-B     10-C
11-A   12-D   13-C   14-B   15-B
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.