dilin önemi konulu kompozisyon deneme

DİLİN ÖNEMİ KONULU KOMPOZİSYON DENEME

             İnsanların birbiriyle iletişim kurmasının en önemli aracı dildir. Dil sayesinde insanlar birbirlerine duygu ve düşüncelerini aktarır. Kişi hangi dili konuşuyorsa o dilde düşünür. Türk’üm diyen herkes de Atatürk ‘ün dediği gibi Türkçe konuşmalıdır. Dil bir ulusun  tarih sahnesine çıktığı andan beri  varlığını göstermeye başlar. Milletin  içinde bulunduğu durum,  milletin  karşılaştığı kültür ve medeniyetler, milletin  yaşayış tarzı ve ihtiyaçları dilin doğasını  etkiler. Dil var olduğu milletin  içindeki insanlar ile bir bütündür ve milleti  etkiler ve onlardan etkilenir. Dil, bir ulusun  var oluş simgesidir. . Dilini kaybetmeye başlamış olması o milletin  yok olmaya başladığını gösterir. İnsanlar geçmişten günümüze  hem toplum içerisinde birbirleriyle hem de başka milletlerle daima    iletişim  halinde olmuşlardır. Bu sebeple  dil karşılaştığı tüm medeniyetlerin  izlerini taşır. Dil aynı anda yaşayan bir canlıdır. Her çeşit dil doğar, gelişir, değişime uğrar ve bazı sözcükleri  yok olarak kullanılmamaya başlar. Dahası  dünya üzerinde milletlerin  yok olmasıyla kullanılmamaya başlayan çeşitli diller de vardır. Dilin varlığı   o dile ait olan edebiyatı da   etkiler. Zengin bir dil yapısına sahip olan milletlerin  edebiyatları da zengindir. O dilde yazılan yapıtlar  zevkle okunur ve geleceğe kalır. Aynı zamanda atasözü , deyimler , ninniler vb. halk kültürü unsurları da dil aracılığı ile oluşur ve gelecek nesillere de dil aracılığı ile aktarılır.
Bugün  maalesef  dile gerektiği kadar değer  verilmemektedir. Özellikle yeni yetişen gençler arasında dil çeşitli bozulmalara uğramıştır. Gençler Türkçe sözcükler  yerine yabancı sözcükleri  kullanmayı başarı  bilmeye başlamışlardır. Bu da dilimizin güzelliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Sözcüklerin  kısaltılarak yazılması   da dili  olumsuz etkileyen ögelerdendir.  Milletlerin  varlığı açısında büyük değer  taşıyan dilimize gereken önemi  vermeli onu her zaman doğru ve güzel şekilde kullanmalıyız. Unutmamalıyız ki milletler , dilleri yaşadığı oranda yaşarlar.

KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ,dilin önemi konulu kompozisyon deneme,türkçenin önemi konulu kompozisyon,dilin millet için önemi kompozisyon,

Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.