8. sınıf deneme sınavı

DANİŞMENT  8. SINIFLAR AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ
Test 1

1.    İkilemeler yansıma olan sözcüklerle oluşturulabilir.
Bu kullanıma bir örnek veriniz?

2. Madem benim yaptığıma inanmıyorsunuz, bunu nasıl başardığımı size göstereceğim.
Bu tümcedeki "göstermek" sözcüğünün yeri­ne gelebilecek uygun bir sözcük yazınız.3. "Kitabı incelediğimizde yazarın dilinin pürüzsüz olduğunu görüyoruz." tümcesindeki altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?

4.I. Okuldan sonra yazılarını temize çekerdi.
II. Gezi masraflarını bağlı olduğu kurum çekti.
III. Adalarda atların çektiği arabalarla gezmek ne hoş!
IV. Alttaki rengi kapatmak için iki kat boya çekti.
V. Şu masayı cam kenarına çekelim.
Yukarıdaki tümcelerde "çekmek" sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?5.Sözüm ona beni de oyunlarına âlet edecek.
Bu tümcedeki altı çizili sözün tümceye kattığı anlama uygun örnek bir tümce yazınız.


I. Dün, çok aradık; ama alış veriş yapmak için açık bir yer bulamadık.
II. Dün gazetede, başbakana yazılmış açık mek­tubu okudun mu?
III. Öğretmen, bu konuda kesin konuşmayarak açık kapı bıraktı.
IV. Bu adam, şehirdeki açık eczanelerin hep­sinin yerini biliyor.
6. "Açık" sözcüğü, yukarıdaki tümcelerin hangi­lerinde aynı anlamda kullanılmıştır?


7.Arabamız dar bir yoldan geçiyordu.
"Bol" sözcüğünü, yukarıdaki tümcedeki "dar" sözcüğünün zıttı olarak bir tümcede kullanınız.
8."Ben biraz eski adamım, geçmişim ve bugünüm kadar geleceğimi de düşünürüm; yani takvimin adamı değilim." tümcesinde "takvimin adamı" sözüyle anlatılmak istenen nedir?9."Bu söz onun iyi niyetini gösteriyor." tümcesin­deki "göstermek" sözcüğünün eş anlamlısını yazınız.
I. Kalenin burcundan yeşil ovalara bakıyorum.
II. Belgeyi bulmak için kâğıtların arasına bakı­yorum.
III. Evde çocuklara bugün ben bakıyorum.
IV. Pencereden   bahçedeki  çocuklara  bakıyo­rum.
10."Bakmak" sözcüksi, yukarıdaki tümcelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?11."Dili tutulmak" ile "dili çözülmek" deyimleri ara­sında anlamca bir ilişki vardır.Açıklayınız.
Yaşadıklarından yararlanarak çevresindeki olum­suzluklara göğüs germiş, güç koşullara karşın onları değiştirmeyi başarmıştı.
12.Bu tümcede, insanın hangi özelliği üzerinde daha çok durulmuştur?”İşte karşı karşıyasın. İşte o da senin gibi; elli ayaklı, kaşlı gözlü, sıhhatli, hasta, sarışın, esmer, kafası var, saçları var. Yüzünde küçük küçük kavga, taş, düşme izleri. Yaramaz bir çocukluğun her şeyi, ufak ufak her şeyi. İşte elleri,parmakları, işte ayakları. Kim bu? İnsanoğlu. Senin gibi, tıpkı tıpkısına aynı....”
13.Paragrafın anlatım biçimi nedir?

DANİŞMENT ORTAOKULU  8. SINIFLAR AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ
Test 2

14. “Sabah kalktım kar! Poyrazın önünde duman dumana. Sığırcıklar yollara dökülmüş, tekerlek izlerinde yiyecek arıyorlar.  Saçak altındaki tek serçe tüylerini kabartmış dolanıyor.”
Yukarıdaki parçada ağır basan anlatım biçimi yazınız.15.İyi sanatçı toplumsal değerlerden kopmayan kişi imiş! Gülerim buna. Hiç,var olanla yetinenin, dünyayı değiştirdiği görülmüş mü? İyi sanatçı, var olanla yetinmeyen, onu eleştirebilen, amaçladığı güzellik ve doğruluğa toplumu yönelten ve bunu başaran kişidir.
Parçanın anlatım biçimi nedir?


16.”Orhan Veli’nin hemen hemen her şiirinde, bayağılığa düşmüş ünlü şairlere açık ya da kapalı meydan okuma vardır. Tuhaflıkların,ayrılıkların çoğu; sahte edebiyata, bizi insanımızdan, memleketimizden, gerçek halimizden uzaklaştıran yapmacık şiire bir kafa tutmadır. O, bu olumsuzluğa düşmemek için, doğal söyleme yolunu seçtiğinden dolayı ‘garip”olmak, ‘bayağı’ olmaktan daha iyidir.”
Orhan Veli’nin gerçek bir şiirde  bulunmasını  istediği özellik nedir? Tek sözcük ile açıklayınız.17.Sanat olayı sanatçının etkinliğiyle başlayıp bitmez. Sanatçı, yapıtını üretir;ama sanat olayı okurla bütünleşen bir süreçtir. Üçü arasında birbirini bütünleyen, geliştiren yeniden üreten bir ilişki söz konusudur. Diğer yandan kişiler, toplumsal bir varlık olduğuna göre, sanat eseri yeni bir boyut kazanarak karşımıza çıkar.
Bu parçaya göre “sanat yapıtının”en belirgin özelliği nedir? Açıklayınız.

18. Bir kömür dumanıyla tütsülendi akşamlar,
Gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar…
                  Faruk Nafiz Çamlıbel
Yukarıdaki beyitteki fiilimsinin türü nedir?Yazınız.
19.Övünülecek tarihi olan bizler, maziye bakarak istikbalimizi tayin edebiliriz.
Bu tümcedeki fiilimsilerin türlerini
sırasıyla yazınız.

Evinde, çok güzel hazırlanmış akşam sofrası onu bekliyordu.
20.Bu tümcedeki fiilimsi grubunu yazınız.       I. Akar su pis tutmaz.
......II. Dereyi görmeden paçaları sınama.
......III. Görünen köy kılavuz istemez.
......IV. İşleyen demir, ışıldar.
21.Atasözlerinde geçen fiilimsilerden hangisi farklıdır? Sebebiyle yazınız.

Alexandr Graham
Bell (1847-1922)
1876'da telefonu icat eden kişi. Sıra
dışı biri. Başkalarının
aksine sağır annesiyle
kısık ses tonu ile konuşurdu. Annesinin kendisini
anladığını görünce ses konusundaki teorilerini
geliştirmeye başladı. Daha 14 yaşındayken bilim ve
teknolojiyle yakından ilgilenmiş, 16 yaşında müzik
ve etkili konuşma dersleri vermiştir. 24 yaşında sağır
çocuklara konuşmayı öğretmeye başlamıştır.
22.Bu metin yazı türlerinin hangisinden
alınmış olabilir?
     1970 yılında Ermenek’in bir dağ köyüne öğretmen ola­rak atanmıştım. Öğretmenliğe başladığım ilk günü hiç unutamam. Otomobille gidebileceğimiz bir yol olmadığı için patika yoldan katırlarla beş saatte köye varmıştık. Köylüler, köylerine öğretmen atandığını öğrenince çok sevinmişler. Beni görünce çok mutlu oldular. Beş yıl boyunca o köyde çalıştım. Acısıyla, tatlısıyla güzel günler geçirdim.
Bu metnin türü nedir? Yazınız.                           


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.