7.sınıf 15 soruluk yapısına göre fiil testi

7. SINIF YAPISINA GÖRE FİİLLER 15 SORULUK TEST
 1.Aşağıdaki tümcelerde bulunan eylemlerin hangisinde gücü yetmeme anlamı vardır?
A)Kendimi   kötü hissetmedim.
B)Bu kadar yükü kaldıramıyorum artık.
C) En azından   bilmene sevindim.
D) Acılara batmamış bir aşk söyle bana.

2. “ hava koşulları yüzünden   seferleri iptal edildi.” Tümcesindeki eylem yapı bakımından aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?
A) Bu mevsimde   zehirlenmeler artıyor.
B)Karbonmonoksit gazından zehirlenen   çocuk kurtardı.
C) Böbrek ağrısından   uyuyamadım.
D)Bu güzel davranışı   aşılamalıyız.

3. Aşağıdaki tümcelerde bulunan eylemler yapılarına göre gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?
A) Otobüsümüz   hareket edecek.
B) Bugün okulların tatil edilmesine karar verildi.
C) Hafta sonu indirimi   sona eriyor.
D) Ders programları   değişecek.

4. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde türemiş eylem yoktur?
A) Vatandaşların   dışarı çıkmamaları istendi.
B) Sabahleyin   çocuklar kartopu oynadılar.
C) Ankara   beyaza bürünür.
D)   Türkiye’nin her yerine kar yağdı.

5. “İstanbul   teslim oldu.” tümcesindeki eylemle yapı bakımından özdeş olmayan tümce aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?
A) Silivri’deki   caminin minaresi devrildi.
B) Baban   neleri vasiyet etti?
C) Telefonlarınızı   bırakabilirsiniz çocuklar.
D) Mahallemizin   sorunu halloldu.

6. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde basit olmayan bir eylem vardır?
A) Müşteri   bu parayı ödeyecek.
B) Ehliyetlerine   el konacak.
C) Kar   hâlâ sürüyor.
D) Rüzgar   hızla esiyor.

7. “Kuşlar   nerelere sefer eyler?” tümcesindeki eylemin yapısıyla özdeş olan eylem aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Yarın  uğurluyoruz.
B) Rumlar’ın izini   bulamazlar.
C) Bir bölük asker   evvel davranır.
D) Yalnız Efe’yi tam burada sıkıştırırlar.

8. Aşağıdaki tümcelerde bulunan eylemlerden hangisinde gücü yetme anlamı vardır?
A) Evin  önünden çekilebilir misin?
B) Evin önündekini yerinden kaldırabilir?
C) Öğretmenimiz akşam   bize gelebilir.
D) Bir akşam   gelebilirim.

9. Aşağıdaki tümcelerden hangisindeki eylem ötekilerden farklı bir yapıdadır?
A)  Çocuk  birden dahileşiyor.
B)Bu köprü onu kitaplara taşımakla kalmaz.
C) Yazmasıyla   bir olmuş ilk hikayesini.
D) Mahallade kahve içtik.

10.   sesini yükselterek devam etti  : “Bize tasvir ettiğin   büyüklüğünü ölçtün mü hiç? Bunu yirmi yaşında   anlayabilirsin ki? Eriştiğin hakikate sadık kalırsan büyük bir yazar olursun!”
Bu parçadaki kaç tane birleşik eylem vardır?
A)1         B)2        C)3            D)4

11. Aşağıdaki tümcelerden hangisindeki eylem yapısı farklıdır?
A)Bütün öğrenciler   oynuyor.
B) Sabah kahvaltısına   gelecek.
C) Zamanla bütün dertlerin biter.
D) Kızının durumunu doktordan öğrendi.

12. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin yüklemi yapı bakımından birleşiktir?
A) Ellerin niye bu adar şişmiş?
B) Matematikten   öğrenciler ağladı.
C) Hamsterlar hangi ülkeden getiriliyor?
D) Sömestr tatili için     bulamamışlar.

13. Aşağıdaki tümcelerin hangisindeki eylem yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Öğrenciler   zamanında yapmalı.
B) Şu bıçakları ne zaman bileteceksin?
C) Siyah kalemliğimi   çöpe atmışlar.
D) İş işlemeyi sonunda kavradım.

14.   Dostoyevski   niteliklerini tehdit eden paranın kirinden kurtulmak için Avrupa’ya kaçtı. O kadar borçlanmış   alacaklıları   nefes aldırtmamış. Onunsa borçlarını ödeyebilmek için   başka çaresi yok.
Bu parçada kaç tane basit eylem vardır?
A)1          B)2            C)3              D)4

15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eylem yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Kar iki gündür   yağıyor.
B) Parçayı okuma sırası bana geldi.
C) Kuşlar   perişan olmuş.
D) Dayım   bir kulübe yapacak.

Cevaplar:
1-B,
2-C,
 3-D,
 4-D,
 5-A,
6-B,
7-B,
8-B,
9-A,
10-C,
11-A,
12-A,
13-C,
14-B,
15-C


Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.