iyelik eki ve ilgi ekiyle ilgili test soruları ve cevap anahtarı


İYELİK EKİ VE İLGİ EKİYLE İLGİLİ TEST SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır?
A) Eşyaları   bıraktı ve çıktı.
B) Çantasındaki kalemleri yere fırlattı.
C) Evimize   değişiklik yaptık.
D) Sesi oldukça etkileyiciydi.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır?
A) Benim çantam kahverengidir.
B) Annesi   aradı.
C) Arabasını   uzağa park etmişti.
D) Daha odayı temizlememiştim.

3. 'Hediyeniz bizde duruyor.'' cümlesinde altı çizili eklerin çeşidi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) iyelik eki- durum eki- kip eki
B) tamlayan eki- yapım eki - durum eki
C) durum eki- yapım eki- kip eki
D) yapım eki- durum eki- durum eki

4. “Davranışlarımız benimkini  şaşırtmıştı.'' cümlesinde altı çizili ek aşağıdakilerden hangisidir?
A) ilgi eki
B) iyelik eki
C) çoğul eki
D) durum eki

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -im eki iyelik eki olarak kullanılmıştır?
A) Bilim adamları   araştırma yapmaktan asla yorulmaz.
B) Çekim   için Bursa'ya gidiyoruz.
C) Kitabımı geri alabilir miyim?
D) Seçim zamanı   partiler halka şirin görünürler.

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ekin çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) onarım
B) sayım
C) dayım
D) bakım

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi durum eki almamıştır?
A) Çiçekleri masaya koydu.
B) Ankara' ya uçakla gitti.
C) Şapkası düşünce yuvarlanıp gitti.
D) Tahtaya kim kalkmak ister.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki almış sözcük vardır?
A) Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz.
B) Bu akşam hüzünlendim ben yine.
C) Onlar piyasanın en iyileridir.
D) Rüzgârın önündeki bir yaprak gibiyiz.

9. “ İkimiz de bir boydayız biz delikanlıyız.'' cümlesindeki altı çizili eklerin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) tamlama eki- iyelik eki-kip eki
B) iyelik eki- kip eki- kip eki
C) Durum eki- kip eki- kip eki
D) Tamlama eki- kip eki -iyelik eki

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -i eki ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Bu yazı Antalya' da geçireceğiz.
B) Oturmuş denizi seyrediyordu.
C) Çocuk yüreği buna dayanır mı?
D) Evi çok güzelmiş.

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki yoktur?
A) Büyüklerine saygılı ol.
B) Kültürümüzü tanıtmak için bütün Orta Asya’yı dolaşmış.
C) Bu akşam televizyonun karşısında uyumuşum.
D) Kitaptaki konuyu yeni okuyor.

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki yoktur?
A) Perdenin kıvrımları güzel görünüyor
B) Otlar sararmaya başladı
C) Alnımızda bilgilerden bir çelenk
D) Burnunun ucunu bile göremiyordu

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 1. tekil kişi iyelik eki kullanılmıştır?
A) Karşı dağlarda bol ağaç vardı
B) Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun
C) Arkadaşımın cevabını beğenmedim
D) Hiçbir şeyi dert etmezdi.

14-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde iyelik eki vardır?
A)Astarı           B) Pikniğe       C) Uzaktan      D)Aklını

15-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde iyelik eki kullanılmıştır?
A)Yazlığımız                       B)Terlikçi
C)Arabalardan                      D)Bilginlik

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 3. tekil kişi iyelik eki vardır?
A)Eski günler   anılıyor.
B)Rüzgâr pencereleri zorluyor.
C)Gönlü   istemiyor gitmeni.
D)İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı

17.Aşağıdaki köklerden hangisine iyelik eki gelmesi mümkün değildir?
A)gel                          B)ağaç
C)kitap                       D)hayat

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla iyelik eki kullanılmıştır?
A)Kitabım çantamda kalmış.
B)Bu gün   mutlu ve gururluyuz.
C)Anahtarı bulamayınca   kırdılar.
D)Güzel konuşan insanları herkes sever.

19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğretmen kelimesi iyelik eki almıştır?
A)Öğretmeni   kızdırdılar.
B)Öğretmeni az önce yolda gördüm.
C)Öğretmeni bulursam   veririm.
D)Öğretmeni gerçekten çok iyi bir insan.

20. “Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel vatan! “  kaç tane iyelik eki vardır?
A)1                 B)2                 C)3                  D)4


Share:

7 yorum:

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.