Damla Damla Kitabının Özeti

 DAMLA DAMLA KİTABININ ÖZETİ KONUSU ANAFİKRİ

Kitabın Konusu: KONUSU: Yetmiş altı küçük parçadan oluşan bu kitabın çoğunlukla kısa birer paragraftan ibaret olan ilk kırk beş yazısında doğaya, hayatın bütün güzelliklerine ve karşı cinse duyulan aşk temaları hâkimdir. Ancak, bu duyguları dizginleyen bir Ölüm teması da beraber işlenmiştir. Yazar, önceleri kendisini hayata bağlayan doğa ve aşk peşinde koşarak gider. Ancak, bu koşmanın kendisini ölüme yaklaştırdığını görünce de, duygularını dizgin lemek ihtiyacı duyar:


Açıklama
 Damla Damla  kitabı ülkemizde yeni harf lerle basılan ilk eserdir. 1928, 1929 ve 1947 yılında baskıları yapılmıştır. Yeni baskısı beklenmektedir.
Yazar, bu kitabın ilham kaynağının Atatürk olduğunu belir li tir. Atatürk, bir konuşmasında, Ruşen Eşrefe birkaç kelime söyler ve bunların anlamlarını açıklamasını ister. Ruşen Eşref, anında cevaplar. Bu kelimeler etrafındaki konuşmalar, daha detaylı bir eser yazması için kendisine yol gösterici olur.
Kitabın Özeti:
“Ruhumun yarı aydınlığında renk renk kadın saçları, çılgın ve is tekli nidalar halinde yükseliyor, yayılıp kayboluyor. Arkaya savrulan saçlarla İleriye atılan avuçlarım arasında hep o bir karış aralık var… Onu aşmağa ömür yetmeyecek.
“Ne dediniz?Hayatı sevmiyor muyum? Canımın kadehi onunla dolu!…Daha o ovucumun sıcaklığı ve göğsümün çarpıntısı iken bile ona hasretle bakıyorum. Zira, bir gün o bende de tükenecek, sizde de…”
Kırk altıncı yazıdan itibaren de, yazarın ölüm karşısındaki acizliği iyice belirginleşir ve buna bağlı olarak ölüme ve hayata bakış açısı da sertleşir.  
“Ecel, vazifeni anlamıyorum, işinden iğreniyorum  demekle ye tinmez, işi Tanrı ya isyana kadar götürür:
“Yanlış hesaplı mimarın gadrine yazıklar olsun!.. 
Kitabın sonuna doğru ise, gerçeği kabullenmiş ve teslim ol muş bir haldedir. Bütün canlı hatta cansız varlıklar için geçici olmanın kaçınılmaz son olduğunu dile getirir. O zaman, hayata bakış açısı da ilk yazılarındaki coşku ve bağlılığa yaklaşır:
“Hayat, ey çağıltılı su, ev bu suyun üstünde kımıldanan ışık! Bü tün eziyetlerini toplayıp da yalnız bana çektirsen bile seni sevmekten usanmam.Toprağın altında da duygum kalırsa, bil ki, anacağım sen sin, düşüneceğim sen, özleyeceğim sen.
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

AŞAĞIDAKİ YORUM YAPMA BİÇİMİNİ ANONİM YAPIP YORUM YAPABİLİRİSİNİZ.YORUMLARINIZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİDİR.